دسته‌بندی نشده · فوریه 14, 2022 0

معرفی و دانلود رایگان کتاب چکیده آثار برگزیده دومین جشنواره ملی پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی با محوریت پیشگیری از انواع خشونت | سید محسن موسوی | انتشارات دانشگاه یزدمعرفی کتاب چکیده آثار برگزیده دومین جشنواره ملی پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی با محوریت پیشگیری از انواع خشونتسید محسن موسوی در کتاب چکیده آثار برگزیده دومین جشنواره ملی پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی با محوریت پیشگیری از انواع خشونت به مسأله خشونت و تلاش در جهت پیشگیری و کاهش آن می‌پردازد؛ شناخت ماهیت انواع خشونت، زمینه‌ها و عوامل بوجود‌ آورنده و همچنین پیامدهای آن که تا حد زیادی در پایان‌نامه‌های دانشجویی مرتبط با این موضوع انعکاس یافته است.

درباره‌ی کتاب چکیده آثار برگزیده دومین جشنواره ملی پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی با محوریت پیشگیری از انواع خشونت:

خشونت انواع مختلفی در سطوح گوناگون فردی و اجتماعی دارد که به طرق مخلتلف نمود می‌یابد. خشونت یکی از مهم‌ترین مسائل و چالش‌های حیات اجتماعی امروز در بسیاری از جوامع است. خشونت واکنشی است که با هدف آسیب زدن به دیگران رخ می‌دهد و رفتارهایی را از قبیل قتل، ضرب و جرح، تجاوز و… را شامل می‌شود. امروزه انواع مختلف خشونت متاسفانه رشد پیدا کرده و به عنوان بخشی از رفتار نرمال و روزمره‌ی بسیاری از افراد تبدیل شده است.

موضوع آسیب‌های اجتماعی و پیامدهای آن از جمله مسائلی است که زیان‌های فراوان و گاهی دشواری‌های گوناگونی را در عرصه جامعه پدید می‌آورد. چند وجهی بودن این آسیب‌ها که تأثیر خود را در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی اقلیمی و جغرافیایی می‌گذارد سبب می‌شود که یافتن هسته مرکزی مسأله و راه حل‌های متناسب با آن پیچیده‌تر شود.

از این رو لازم است که مطالعات و پژوهش‌های نظری و میدانی با استفاده از شاخص‌های دقیق و معتبر علمی برای این آسیب‌ها صورت گرفته و منجر به برون‌داد راهکارهای عملی برای کاهش این آسیب‌ها گردد. در همین نقطه تلاقی میان مراکز علمی و پژوهشی با مراکز عملیاتی و اجرایی نمودار می‌گردد که بر اساس مأموریت سازمانی، هر یک می‌توانند بخشی از مطالعه و بعد نظری و نیز پیشگیری و کاهش این آسیب‌ها را عهده‌دار شوند.

در چند سال اخیر و با توجه به اهمیت موضوع آسیب‌های اجتماعی که رهبر معظم انقلاب نیز به عنوان دغدغه‌ای مهم به آن ورود کرده و از نهادهای مرتبط خواستند که در خصوص آن اقدامات لازم را به عمل آورند، معاونت اجتماعی وزارت کشور به عنوان متولی اصلی کاهش آسیب‌های اجتماعی با تشکیل شوراها و کارگروه‌های مرکب از نمایندگان نهادهای مختلف کوشیده است تا با استفاده از ظرفیت‌های این سازمان‌ها در رسیدن به اهداف کاهش آسیب‌های اجتماعی گام‌های مؤثری بردارد.

از همین رو و با پیشنهاد معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نهاد دانشگاه یزد که می‌تواند اتاق فکر مناسبی برای مطالعات و پژوهش‌های موردی و مسأله‌محور باشد با طراحی جشنواره پایان‌نامه‌های دانشجویی در زمینه آسیب‌های اجتماعی، گام مهمی در برقراری پیوند میان جامعه و دانشگاه برداشته است.

کتاب چکیده آثار برگزیده دومین جشنواره ملی پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی با محوریت پیشگیری از انواع خشونت مناسب چه کسانی است؟

این کتاب می‌تواند کمک شایانی به تصمیم‌سازان و مدیران در اتخاذ تصمیم‌های درست و منطقی در زمینه پیشگیری و کاهش انواع خشونت داشته باشد.

در بخشی از کتاب چکیده آثار برگزیده دومین جشنواره ملی پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی با محوریت پیشگیری از انواع خشونت می‌خوانیم:

امروزه خشونت دانش‌آموزان در مدرسه واقعیتی با شواهد فراوان، و چالشی برای امر مدرسه‌داری است. این موضوع در فهم متعارف احیاناً اقتضای جوانی است اما در مدرسه به شخصیت و تربیت، یا به خانواده و طبقه‌ی اجتماعی دانش‌آموزان نسبت داده می‌شود. از نظر این پژوهش، آنچه در تبیین خشونت‌ورزی دانش‌آموزان غایب است، همان مدرسه است. این نگاه، ملهم از نظریه‌ی انتقادی است که بر اساس آن، نهادهای جامعه‌ی مدرن از جمله مدرسه، بی‌طرف نبوده و دست‌اندرکار طرد اجتماعی‌اند. به عبارتی، ایده‌ی پژوهش حاضر این است که خشونت‌ورزی دانش‌آموزان در مدرسه، عملی معنی‌دار و منازعه‌آمیز، و نه رفتاری بیمارگون است و می‌توان آن را با خصلت طردآمیز مدرسه توضیح داد. دانش‌آموزان زیادی بوده و هستند که از رهگذر ساختار اجتماعی و فرآیندهای مدرسه، افرادی کجرو شده‌ یا نام گرفته‌اند، از مدرسه طرد، و با توجه به جایگاه و قدرتی که مدرسه در توزیع افراد در موقعیت‌های اجتماعی جامعه دارد، از جامعه نیز طرد شده‌اند. از نظر این تحقیق، مهم است که صدای خاموش این دانش‌آموزان، بازگردد و فرهنگ بدیل آن‌ها آشنا و به رسمیت شناخته شود، و همچنین، فهم متعارف از مدرسه به مثابه نهادی بدیهی و در خدمت شکوفایی استعدادها تغییر کند. بنابراین، هدف این تحقیق این است که به شیوه‌ای تجربی به توصیف، کاوش، و تحلیل ساختار اجتماعی، معانی فرهنگی، و دانش مسلط مدرسه، شیوه‌های خشونت‌ورزی دانش‌آموزان، سویه‌های جمعی آن، و تفسیرهای دانش‌آموزان از خشونت‌ورزی‌شان بپردازد تا بفهمد چگونه روابط قدرت و فرهنگ مدرسه، خشونت‌ورزی دانش‌آموزان را در پی دارد.

در این پژوهش، خشونت هم‌چون رفتاری بیمارگونه یا فوران خشم نگریسته نمی‌شود. برای فهم خشونت، باید خشونتی ساختاری را مورد واکاوی قرارداد که خشونت عاملان تنها در زمینه‌ی آن رخ می‌دهد.
فهرست مطالب کتاب1- دیباچه
2- اهداف جشنواره
3- اهمیت مسأله خشونت
4- ارکان جشنواره
1-4 شورای سیاست‌گذاری
2-4 کمیته علمی
3-4 دبیرخانه دائمی
4-4 دبیرخانه اجرایی
5- برگزارکنندگان و حامیان
6- فرآیندهای جشنواره
1-6 اطلاع‌رسانی و ارسال فراخوان
2-6 ارسال آثار توسط متقاضیان
3-6 جداسازی آثار مرتبط و نامرتبط با موضوع جشنواره
4-6 بررسی اولیه آثار
5-6 داوری تخصصی آثار
7- جوایز جشنواره
8- برگزیدگان جشنواره
9- چکیده تفصیلی آثار برگزیده
1-9 رشته/گروه جامعه‌شناسی
مطالعه جامعه شناختی خشونت علیه سالمندان…
کاوش فرآیندهای اجتماعی منتهی به خودزنی در بین دانش‌آموزان دختر دبیرستانی…
تجربه طرد اجتماعی و خشونت ورزی در میدان مدرسه؛ اتنوگرافی انتقادی خشونت ورزی در دبیرستان‌های پسرانه…
عواقب خشونت جمعی: پژوهشی اتنوگرافیک در روستای گرده‌رش شهرستان میاندوآب…
زمینه‌های خشونت قومی و تبیین جامعه شناختی آن…
تبیین جامعه شناختی جرائم خشن زنان در تهران…
مطالعه سازه خشونت علیه زنان و عوامل مرتبط با آن…
2-9 رشته/گروه مدیریت ورزشی
شناسایی اقدامات فرهنگی مؤثر بر ارتقای امنیت استادیوم‌های فوتبال ایران…
3-9 رشته/گروه روان‌شناسی
بررسی اثر روش تصمیم گیری (فردی یا جمعی) و امکان گفتگوی مجازی بر الگوی برداشت از منابع مشترک، خشونت و خصومت در جامعه…
طراحی بسته مداخله گروهی مبتنی بر ذهنی سازی برای کاهش خشونت موقعیتی زوجین…
پدیدارشناسی تحمل خشونت خانگی در زنان…
تأثیر آموزش غنی سازی ارتباط بر صمیمیت، تاب آوری و کیفیت زندگی زنان باتجربه خشونت خانگی…
مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت و رفتاردرمانی دیالکتیکی بر پرخاشگری…
4-9 رشته/گروه حقوق
مطالعه تطبیقی پدیده به ستوه آوردن روانی در روابط زناشویی از دیدگاه حقوق کیفری ایران و فرانسه…
بررسی نقش رضایت زوجین در رابطه زناشویی از منظر مبانی اخلاقی و نظام حقوقی ایران…
خشونت جنسی خانگی در نظام حقوقی ایران…
5-9 رشته/گروه بهداشت باروری
طراحی و اعتبارسنجی پروتکل ارائه خدمات بهداشتی- بالینی برای زنان قربانی خشونت جنسی…
6-9 رشته/گروه مددکاری اجتماعی
کشف باورها و فرآیندهای پذیرش اجتماعی کودک آزاری در میان بزرگسالان شهر یزد…
تجربه زیسته کودکان افغانستانی از خشونت‌های اجتماعی و استراتژی‌های مواجهه با آن…
دلایل و فرآیند اعمال خشونت خانودگی توسط آزارگر در شهر یزد…
تبیین فرآیند مواجهه مددکاران‌اجتماعی با خشونت مراجعان…
7-9 رشته/گروه علوم سیاسی
بررسی رابطۀ کارکردهای دولت با تولید خشونت در عراق با تأکید بر دوره صدام حسین…
8-9 رشته/گروه دین و معارف اسلامی
فرایند مُوجّه ‌سازی خشونت در اندیشه رنه ژیرار و نقد آن بر مبنای آموزه‌های اسلامی و زیست‌شناسی تکاملی…
بررسی زمینه‌های خشونت و راهکارهای پیشگیری از آن با رویکرد دینی…
10- سخن آخر
ادامه فهرستمشخصات کتاب الکترونیکقیمت نسخه الکترونیک

معرفی و دانلود رایگان کتاب چکیده آثار برگزیده دومین جشنواره ملی پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی با محوریت پیشگیری از انواع خشونت | سید محسن موسوی | انتشارات دانشگاه یزد