دسته‌بندی نشده · می 20, 2022 0

معرفی و دانلود رایگان PDF کتاب امام زادگان عشق: پرتوهایی از زندگانی 255 شهید گرانقدر شهرستان زرقان فارس | محمدحسین صادقیمعرفی کتاب امام زادگان عشق: پرتوهایی از زندگانی 255 شهید گرانقدر شهرستان زرقان فارسکتاب امام زادگان عشق مجموعه‌ای ارزشمند از خاطرات، زندگینامه و وصیت‌نامه‌های شهدای شهرستان زرقان است که توسط محمدحسین صادقی گردآوری شده است.

درباره کتاب امام زادگان عشق:

با اینکه در سال‌های گذشته افراد و گروه‌های بسیاری برای مکتوب کردن زندگی‌نامه شهدای زرقان استان فارس تلاش کرده‌اند، با این حال نزدیک به یکصد تن از شهدای گرانقدر همچنان فاقد زندگینامه و وصیت‌نامه و خاطرات باقی مانده بودند و در هیچکدام از سایت‌های اداری و شخصی مطلب و حتی عکسی درباره آن‌ها وجود نداشت. به همین دلیل برای زنده نگهداشتن یاد و خاطر فداکاری این افراد، محمدحسین صادقی تصمیم به تالیف کتابی جامع و در شان شهدا گرفت که نتیجه تلاش ایشان را می‌توانید در کتاب امام زادگان عشق مطالعه نمایید.

کتاب امام زادگان عشق مناسب چه کسانی است؟

مطالعه این اثر به علاقه‌مندان زندگی نامه شهدا پیشنهاد می‌شود.

در بخشی از کتاب امام زادگان عشق می‌خوانیم:

ای خدای مهربان شاهد باش که از همه زندگانی است برداشتم و تنها معبودم تویی و به تو رو می‌آورم. و‌ای خدای مهربان شاهد باش که از پدر و مادر و تمام اقوام و خویشان بریدم و تنها به سوی تو رو آوردم و از تو می‌خواهم که مرا خشنود بگردانی و مرا ناامید نکنی. و تو‌ ای خدایی که همه موجودات روی زمین را آفریده‌ای و برای هرکدام نظم و انضباطی قرار داده‌ای، پس من هم یکی از این مخلوقات می‌باشم و سوی تو روی آوردم تا شاید بتوانم تو را از خودم راضی کنم.

و باری پدر و مادر مهربانم اگر خدای تبارک و تعالی چنین سعادت بسیار بزرگی را نصیب من کرد و من به معبود و معشوقم رسیدم من را ببخشید و اگر کسی از اهالی ده و اقوام و خویشان کسی از من بدی یا بدفرمانی دیده است ازهمه طلب پوزش می‌خواهم. ببوسم دستت‌ ای مادر که پروردی مرا آزاد، بیا بابا تماشا کن که فرزندت شده داماد به حجله می‌روم شادان که زمین در بدن دارم به جای رخت دامادی کفن خونین به تن دارم اگر چنین سعادتی نصیب من شد، قبر من را در کنار قبر گهربار برادر بسیجی شهید الیاس اخلاق عالی قرار بدهید و خلاصه هر بدی و خوبی از من دیده‌اید من را حلال کنید.

امیدوارم که مردم ده ما بعد از شهادت‌هایی که می‌بینند و حتی شهادت‌هایی که نمی‌بیننده سرمشق بگیرند و بتوانند در آینده سلاح برادر دینی‌شان را بردارند و بجنگند۔ و اگر کسی فکر می‌کند و به پدر و مادرش بگویید که این کار خدا است و خدا ما هم است که این کار را کرده است کور خوانده‌اید. بله این کار خدا می‌باشد و آن خدایی که من تو و امثال من و تو را آفرید برای هرکدام از ما مشخصاتی در نظر گرفته و یکی از مهم‌ترین چیزها در اسلام صبر و حوصله می‌باشد۔ و خداوند صبر و حوصله‌ای به شما بدهد۔ گفته‌اند که کسی که می‌خواهد اسلام را پیاده کند باید از همه سختی‌های روحی و جسمی و غیره نترسد و این همه را باید کشید.
فهرست مطالب کتابمقدمه
زندگینامه شهید بزرگوار فرهاد الله دادی
زندگینامه شهید بزرگوار سید محمد مهدی ابراهیمی
زندگینامه شهید بزرگوار محمد باقر ابراهیمی
زندگینامه شهید بزرگوار مختار ابوالحسن پور
زندگینامه شهید بزرگوار جهانبخش اتابکی
زندگینامه شهید بزرگوار منوچهر احمدی اکرادی
زندگینامه شهید بزرگوار زریر ارسطونژادی
زندگینامه شهید بزرگوار سرلشکر غلامرضا آزادی
زندگینامه شهید بزرگوار جعفر استخری
زندگینامه شهید بزرگوار سید علاءالدین اسدپور
زندگینامه شهید بزرگوار صفر اسکندری
زندگینامه شهید بزرگوار حسین اسلامی منش
زندگینامه شهید بزرگوار محمد کاظم اسلامی نژاد
زندگینامه شهید بزرگوار فرامرز اسماعیلی
زندگینامه شهید بزرگوار اسماعیل اصلاحی
زندگینامه شهید بزرگوار محمدرضا آل طه
زندگینامه شهید بزرگوار شاه حسین امیدوار
زندگینامه شهید بزرگوار احد امیری
زندگینامه شهید بزرگوار عبدالخالق امیری
زندگینامه شهید بزرگوار نامدار امیری
زندگینامه شهید بزرگوار عین الله (علی) امینی
زندگینامه شهید بزرگوار محمد حسین ایزدپور
زندگینامه شهید بزرگوار محمدجعفر ایزدپور
زندگینامه شهید بزرگوار حسن ایلی
زندگینامه شهید بزرگوار مهراب بازوبندی
زندگینامه شهید بزرگوار ناصر باصری
زندگینامه شهید بزرگوار ذبیح اله بانشی
زندگینامه شهید بزرگوار محمود بخشنده
زندگینامه شهید بزرگوار علی اصغر بذر افشان
زندگینامه شهید بزرگوار محمد جعفر بذرافکن (تقی)
زندگینامه شهید بزرگوار مهرداد بذرگر دیندارلو
زندگینامه شهید بزرگوار بهروز براتی
زندگینامه شهید بزرگوار حسین بنی پری
زندگینامه شهید بزرگوار غلامرضا بنی پری
زندگینامه شهید بزرگوار سید محمود بهارلو
زندگینامه شهید بزرگوار علی بوستانی
زندگینامه شهید بزرگوار غلامرضا بوستانی
زندگینامه شهید بزرگوار علیشیر بویر احمدی
زندگینامه شهید بزرگوار فرج الله پارسایی نیا
زندگینامه شهید بزرگوار اسماعیل پاک نیت
زندگینامه شهید بزرگوار محمد پاک نیت
زندگینامه شهید بزرگوار شهروز رضا پایداری
زندگینامه شهید بزرگوار حمید پُر دُو
زندگینامه شهید بزرگوار رضا پُر دُو
زندگینامه شهید بزرگوار محمد کاظم پسندیده
زندگینامه شهید بزرگوار عبدالرسول پور ابراهیم
زندگینامه شهید بزرگوار یداله پور صنیع (نامجو)
زندگینامه شهید بزرگوار جلال پورمند
زندگینامه شهید بزرگوار حسن تأویلی
زندگینامه شهید بزرگوار محمدرضا تحویلدار
زندگینامه شهید بزرگوار محمدجواد تمیس
زندگینامه شهید بزرگوار محمدرضا جاوید
زندگینامه شهید بزرگوار قاسمعلی جعفری
زندگینامه شهید بزرگوار بهرام جعفری
زندگینامه شهید بزرگوار حمیدرضا جعفری
زندگینامه شهید بزرگوار سید مَهدی جعفری
زندگینامه شهید بزرگوار عباسعلی جعفری
زندگینامه شهید بزرگوار عبدالرضا جعفری
زندگینامه شهید بزرگوار علی اصغر جعفری مقدم
زندگینامه شهید بزرگوار فرج اله جعفری
زندگینامه شهید بزرگوار محمدباقر جعفری
زندگینامه شهید بزرگوار محمدعلی جعفری
زندگینامه شهید بزرگوار محمدعلی جعفری فرزند عوض
زندگینامه شهید بزرگوار محمدعلی جعفری فرزند حسین
زندگینامه شهید بزرگوار وحید جعفری
زندگینامه شهید بزرگوار قدرت اله جعفری
زندگینامه شهید بزرگوار شهرام جمال الدینی
زندگینامه شهید بزرگوار خلیل جمشیدی
زندگینامه شهید بزرگوار محمدرضا جمشیدی نیا
زندگینامه شهید بزرگوار زین العابدین جمشیدی
زندگینامه شهید بزرگوار حسن چراغی
زندگینامه شهید بزرگوار محمد هاشم حاتم زاده
زندگینامه شهید بزرگوار اسماعیل حاجی زمانی
زندگینامه شهید بزرگوار محمد رضا حاجی زمانی
زندگینامه شهید بزرگوار عباس حاجی زمانی
زندگینامه شهید بزرگوار علیرضا حبیبی
زندگینامه شهید بزرگوار سید ابوالفضل حسینی
زندگینامه شهید بزرگوار سید جلیل حسینی
زندگینامه شهید بزرگوار سید عباس حسینی مزیدی
زندگینامه شهید بزرگوار سید حسین حسینی مزیدی
زندگینامه شهید بزرگوار امان الله حمزه زرقانی
زندگینامه شهید بزرگوار غلامرضا حمزوی
زندگینامه شهید بزرگوار محمدحسن حمزوی
زندگینامه شهید بزرگوار فرزاد (فضل الله) حمیدی
زندگینامه شهید بزرگوار خلیل خادم بیت
زندگینامه شهید بزرگوار حسین خالص حقیقی
زندگینامه شهید بزرگوار محمد خالص حقیقی
زندگینامه شهید بزرگوار محمد علی خالص حقیقی
زندگینامه شهید بزرگوار شعبان خداشناس
زندگینامه شهید بزرگوار کربلایی محمد تقی خدامی
زندگینامه شهید بزرگوار عبدالاحد خدامی
زندگینامه شهید بزرگوار محمد حسین خُردل
زندگینامه شهید بزرگوار شمشاد خسروی
زندگینامه شهید بزرگوار عبدالخالق خلیفه
زندگینامه شهید بزرگوار حشمت اله خلیفه
زندگینامه شهید بزرگوار علی مؤمن خیلفه
زندگینامه شهید بزرگوار منصور خیراتی
زندگینامه شهید بزرگوار فرود درخشان
زندگینامه شهید بزرگوار عبدالرضا درویش حقیقی
زندگینامه شهید بزرگوار عبدالامیر دریس
زندگینامه شهید بزرگوار حسنعلی رحمتی
زندگینامه شهید بزرگوار حسین رحیمی
زندگینامه شهید بزرگوار عبدالحسین رحیمی
زندگینامه شهید بزرگوار محمود رحیمی
زندگینامه شهید بزرگوار ناصر رضازاده
زندگینامه شهید بزرگوار صمد رضایی
زندگینامه شهید بزرگوار محمد رضا رضایی
زندگینامه شهید بزرگوار سیروس رعیت
زندگینامه شهید بزرگوار شعبانعلی رمضانپور
زندگینامه شهید بزرگوار عبدالرضا رنجبر
زندگینامه شهید بزرگوار سید هادی رنجکش
زندگینامه شهید بزرگوار محمدرضا روحانی پور
زندگینامه شهید بزرگوار اکبر روستا
زندگینامه شهید بزرگوار علی اکبر روستا
زندگینامه شهید بزرگوار کُردی روستا
زندگینامه شهید بزرگوار رضاقلی روستا
زندگینامه شهید بزرگوار ابراهیم زارع فرزند قاسمعلی
زندگینامه شهید بزرگوار علی زارع
زندگینامه شهید بزرگوار رضا زارع
زندگینامه شهید بزرگوار محمدعلی زارع
زندگینامه شهید بزرگوار ابراهیم زارع
زندگینامه شهید بزرگوار صادقعلی زارع
زندگینامه شهید بزرگوار اسماعیل زارع
زندگینامه شهید بزرگوار الماس زارع
زندگینامه شهید بزرگوار حیدر زارع
زندگینامه شهید بزرگوار رجب علی زارع
زندگینامه شهید بزرگوار فغانعلی زارع
زندگینامه شهید بزرگوار لطف الله زارع
زندگینامه شهید بزرگوار لطفعلی زارع
زندگینامه شهید بزرگوار محمود زارع
زندگینامه شهید بزرگوار محمد زمان زارع
زندگینامه شهید بزرگوار مهراب زارع
زندگینامه شهید بزرگوار ولی زارع
زندگینامه شهید بزرگوار فرهاد زارعی
زندگینامه شهید بزرگوار احمد قلی زارع
زندگینامه شهید بزرگوار حسین زارعی
زندگینامه شهید بزرگوار هیبت اله زارعی
زندگینامه شهید بزرگوار سعید زارعی
زندگینامه شهید بزرگوار غلامرضا زارعی
زندگینامه شهید بزرگوار عبدالرضا زارعی
زندگینامه شهید بزرگوار غلامرضا زارع فرزند علیمراد
زندگینامه شهید بزرگوار سید علیرضا زراعت پیشه
زندگینامه شهید بزرگوار سید علی اکبر زرقانی
زندگینامه شهید بزرگوار محمدحسن زمانی
زندگینامه شهید بزرگوار سیدحسن ساجدی منش
زندگینامه شهید بزرگوار غلامحسین سبحانی
زندگینامه شهید بزرگوار عبدالرسول ستوده
زندگینامه شهید بزرگوار جاوید سلطانی زاده
زندگینامه شهید بزرگوار حسن سلیمانی
زندگینامه شهید بزرگوار غلام علی سلیمانی
زندگینامه شهید بزرگوار اصغر سیف
زندگینامه شهید بزرگوار محمدجواد شعبانی نژاد
زندگینامه شهید بزرگوار عباس شعبانی نژاد
زندگینامه شهید بزرگوار غلامحسین شعبانی
زندگی نامه شهید بزرگوار عبدالواحد شفیعی
زندگینامه شهید بزرگوار ابوالحسن شکرگزار
زندگینامه شهید بزرگوار اصغر شکرگزار
زندگینامه شهید بزرگوار سید کرامت الله شُکری
زندگینامه شهید بزرگوار علی شکریزاده
زندگینامه شهید بزرگوار حسین شهبازی
زندگینامه شهید بزرگوار سعید شیعه
زندگینامه شهید بزرگوار عباس شیعه
زندگینامه شهید بزرگوار محمدحسین شیعه
زندگینامه شهید بزرگوار حجت الله صادقی
زندگینامه شهید بزرگوار غلامعلی صادقی
زندگینامه شهید بزرگوار محمدحسن صادقی (ابوالفضل)
زندگینامه شهید بزرگوار محسن صادقی
زندگینامه شهید بزرگوار محمد رضا صادقی
زندگینامه شهید بزرگوار علی اکبر صادقیان
زندگینامه شهید بزرگوار عباد الله عارفی سرشت
زندگینامه شهید بزرگوار آیت اله عبودی
زندگینامه شهید بزرگوار محمد عبودی
زندگینامه شهید بزرگوار احمد عربی
زندگینامه شهید بزرگوار قربانعلی عسکری
زندگینامه شهید بزرگوار کوچکعلی عسکری
زندگینامه شهید بزرگوار ابوالفضل عسکری
زندگینامه شهید بزرگوار عبدالرسول عضدی
زندگینامه شهید بزرگوار داریوش علوی
زندگینامه شهید بزرگوار محسن مهدی علمدارلو
زندگینامه شهید بزرگوار احمدعلی علیشاهی
زندگینامه شهید بزرگوارعلی اکبر علیشاهی
زندگینامه شهیده بزرگوار فاطمه عمیدی پور
زندگینامه شهید بزرگوار عبدالرضا غفاری پور
زندگینامه شهید بزرگوار جمشید فتوح آبادی
زندگینامه شهید بزرگوار گرجی فتوح آبادی
زندگینامه شهید بزرگوار محمد فتوح آبادی
زندگینامه شهید بزرگوار نیاز فتوحی
زندگینامه شهید بزرگوار محمد رحیم فخار یزدی
زندگینامه شهید بزرگوار خدایار فرج پور
زندگینامه شهید بزرگوار محمد خلیل فرزدقی (نادری)
زندگینامه شهید بزرگوار محمد ابراهیم فرزدقی
زندگینامه شهید بزرگوار رضاعلی فرهادی
زندگینامه شهید بزرگوار احمد فهیمی
زندگینامه شهید بزرگوار دکتر حاج حسین فهیمی
زندگینامه شهید بزرگوارمحمود فهیمی
زندگینامه شهید بزرگوار کرامت الله ترک فولادی
زندگینامه شهید بزرگوار ناصر قاسمی
زندگینامه شهید بزرگوار حمید قائدشرف
زندگینامه شهید بزرگوار غلامرضا قائدشرف
زندگینامه شهید بزرگوار مِهدی کاظمی
زندگینامه شهید بزرگوار محمدجواد کاویانی
زندگینامه شهید بزرگوار نظام الدین کاویانی
زندگینامه شهید بزرگوار محمدجعفر کریمیان
زندگینامه شهید بزرگوار سید صفدر کشاورز
زندگینامه شهید بزرگوار محمدحسن کشاورز
زندگینامه شهید بزرگوار علی اصغر کلان
زندگینامه شهید بزرگوار سید جواد کورکی
زندگینامه شهید بزرگوار اسماعیل کوشش
زندگینامه شهید بزرگوار محمود کوشکی
زندگینامه شهید بزرگوار صمد کوه کن
زندگینامه شهید بزرگوار عباس کوهکن
زندگینامه شهید بزرگوار علی کوهکن
زندگینامه شهید بزرگوار حبیب رضا کیخائی
زندگینامه شهید بزرگوار حمید کیمیایی
زندگینامه شهید بزرگوار محمدعلی (جواد) گلمحمدی
زندگینامه شهید بزرگوار عباس گلمحمدی
زندگینامه شهید بزرگوار سعید گلبیدی
زندگینامه شهید بزرگوار صمد گنجی پور
زندگینامه شهید بزرگوار محمد (مهدی) گیلری
زندگینامه شهید بزرگوار اکبر محمدی
زندگینامه شهید بزرگوار غلامعلی محمدی
زندگینامه شهید بزرگوار محمد محمدی
زندگینامه شهید بزرگوار محمد محمدی
زندگینامه شهید بزرگوار محمد مهدی محمدی
زندگینامه شهید بزرگوار محمد محمدی
زندگینامه شهید بزرگوار محمّدتقی محمدّی
زندگینامه شهید بزرگوار محمدعلی محمدی
زندگینامه شهید بزرگوار مقصود محمدی
زندگینامه شهید بزرگوار نوذر محمدی
زندگینامه شهید بزرگوار سید اصغر محمدی
زندگینامه شهید بزرگوار سیدجواد محمدی
زندگینامه شهید بزرگوار بهادر (بهار) مرادی
زندگینامه شهید بزرگوار محمد مرادی
زندگینامه شهید بزرگوار غلامعلی مرادی
زندگینامه شهید بزرگوار هدایت اله مرادی
زندگینامه شهید بزرگوار محمدرضا (حمید) معدلی
زندگینامه شهید بزرگوار مسعود معدلی
زندگینامه شهید بزرگوار محمود معدلی
زندگینامه شهید بزرگوار علی اکبر مقدم
زندگینامه شهید بزرگوار عبدالله مقدم
زندگینامه شهید بزرگوار حیدرعلی ملاشفیع
زندگینامه شهید بزرگوار اسماعیل موذنی
زندگینامه شهید بزرگوار محمدتقی نادری
زندگینامه شهید بزرگوار علیرضا ناصری
زندگینامه شهید بزرگوار سعدی نام آوری
زندگینامه شهید بزرگوار سید عنایت الله نبی زاده
زندگینامه شهید بزرگوار سید محمد نبی زاده
زندگینامه شهید بزرگوار علیرضا نتیجه بر
زندگینامه شهید بزرگوار مراد نجاتی
زندگینامه شهید بزرگوار علیرضا نجف پور
زندگینامه شهید بزرگوار کمال نصیرپور
زندگینامه شهید بزرگوار عبدالواحد نصیرپور
زندگینامه شهید بزرگوار خداداد نظری، نظروند
زندگینامه شهید بزرگوار قاسم نعمت الهی
زندگینامه شهید بزرگوار فرامرز نعمتی
زندگینامه شهید بزرگوار مراد نوجوان
زندگینامه شهید بزرگوار محمد رضا نوروزی
زندگینامه شهید بزرگوار محمد هادی (مسعود)
زندگینامه شهید بزرگوار صدرالله هاشمی
زندگینامه شهید بزرگوار سید رحمان هاشمی اصل
زندگینامه شهید بزرگوار سیاوش همتی (محمود)
زندگینامه شهید بزرگوار بهرام یوسفی
زندگینامه شهید بزرگوار مدافع حرم قدرت الله عبودی
شهید گمنام جدید بوستان آزادگان
شهیده زهرا معدلی و فرزندش شهید کیوان دریس از شهدای منسوب به زرقان در فاجعه حمله ناو امریکائی به هواپیمای مسافربری ایران
شهید سید عمادالدین نسیمی
شهید امام زاده شاهزاده قاسم
اسامی مقدس شهدای شهرستان زرقان فارس و شهدای مرتبط با زرقان به ترتیب تاریخ شهادت
متن تابلوهای شهدای گرانقدر انقلاب
معرفی اجمالی شهرستان زرقان فارس
زیارتگاه‌های شهدای زرقان
شهدای گرانقدر خانواده آخوند حکیم زرقانی
چندین شعر مرتبط با انقلاب، شهدا و دفاع مقدس
حماسه‌سازها و حماسه‌پردازها
موضوعاتی برای ثبت خاطرات شهدا
کلام آخر و ختم کلام: شیرها آمدند و رفتند….
زیارت وارث
ادامه فهرستمشخصات کتاب الکترونیکقیمت نسخه الکترونیک

معرفی و دانلود رایگان PDF کتاب امام زادگان عشق: پرتوهایی از زندگانی 255 شهید گرانقدر شهرستان زرقان فارس | محمدحسین صادقی