دسته‌بندی نشده · می 23, 2022 0

معرفی و دانلود رایگان PDF کتاب بازتاب مفاهیم علم فیزیک و ریاضی در اشعار مولوی، حافظ، سعدی و نظامی و… | عبدالحسین حق بینمعرفی کتاب بازتاب مفاهیم علم فیزیک و ریاضی در اشعار مولوی، حافظ، سعدی و نظامی و…در طول تاریخِ شعر و ادب فارسی مفاهیم علمی و ریاضی تاثیر زیادی بر اشعار و محتوای متون ادبی گذاشته‌اند. عبدالحسین حق بین در کتاب بازتاب مفاهیم علم فیزیک و ریاضی در اشعار مولوی، حافظ، سعدی و نظامی و… بعد از توضیح مفاهیم علمی فیزیک و ریاضی، آثار شاعرانی چون: مولانا، سعدی، خواجه حافظ شیرازی و نظامی گنجوی را که به نوعی با مفاهیم علمی مطابقت دارند شرح می‌دهد. این کتاب در هفت فصل تدوین شده و منبع مطالعاتی جامعی برای پژوهشگران به‌شمار می‌آید.

درباره کتاب بازتاب مفاهیم علم فیزیک و ریاضی در اشعار مولوی، حافظ، سعدی و نظامی و…:

ادبیات عرصه مهمی برای محل تلاقی و نقطه پیوند بین علم و هنر به‌شمار می‌آید. شاعران ایرانی از دیرباز از مفاهیم علمی و فلسفی برای غنا بخشیدن به آثار خود استفاده می‌کردند و همواره تلاش داشتند تا همپای دانش روز در آثار خود قلم برانند.

کتاب بازتاب مفاهیم علم فیزیک و ریاضی در اشعار مولوی، حافظ، سعدی و نظامی و… ، نوشته عبدالحسین حق بین به بررسی مفاهیم قوانین علم فیزیک و ریاضی در اشعار مولوی، حافظ، سعدی، نظامی و سایرین پرداخته است. قوانینی که منشاء علمی دارند و در آثار مختلف ادبی به کرات آورده شده‌اند.

قوانین اصل تعادل در حالت سکون و حرکت و اثر استرس بر خواص و رفتار اجسام، اصل عمل و عکس‌العمل، اصل بقای ماده و انرژی و تبدیل آن‌ها به یکدیگر، قانون نسبیت و وحدت ماده وانرژی، نهاد ناآرام جهان در سطح ذرات اتمی و کهکشانی و تشابه آن‌ها و عظمت هستی، نگرش سیستمی (کل‌نگری) و استفاده از ریاضیات (مفاهیم هندسی، استفاده از اعداد) از جمله مفاهیمی هستند که بازتاب وسیعی در حکمت و ادب فارسی داشته‌اند.

نویسنده این اثر در پایان کتاب فصلی به عنوان نتیجه‌گیری اضافه کرده است که به چندین پرسش درباره کتاب پاسخ مفصلی می‌دهد و ابهامات خوانندگان را برطرف می‌نماید.

کتاب بازتاب مفاهیم علم فیزیک و ریاضی در اشعار مولوی، حافظ، سعدی و نظامی و… مناسب چه کسانی است؟

علاقمندان به ادبیات کهن فارسی با خواندن این کتاب به دریای بی‌کران ادب و حکمت فارسی متصل می‌شوند و با نکات ارزشمندی آشنا خواهند شد. به علاوه دوستداران علم فیزیک نیز بهره فراوانی از کتاب بازتاب خواهند برد.

در بخشی از کتاب بازتاب مفاهیم علم فیزیک و ریاضی در اشعار مولوی، حافظ، سعدی و نظامی و… می‌خوانیم:

در مقایسه شناخت علمی و حکمت سیستمی باید گفت که هیچگونه تعارضی میان این دو وجه جهان‌شناسی وجود ندارد. تفاوت رویکرد علمی و نگرش سیستمی تنها دو شیوه نظاره جهان و روش بررسی قضایاست، علوم خاص مثل فیزیک، شیمی، زیست شناسی، روانشناسی و جامعه شناسی بنابر آنچه که معمول بوده با رویکردهای تجزیه‌گرایانه و تحلیلی بخش‌هایی از موضوعات مورد مطالعه خویش را شناسایی کرده‌اند و در زمینه‌های خویش به آگاهی‌هایی دست یافته‌اند.

از دیدگاه علمی، تئوری‌های علمی هر یک قطعاتی از جهان را دیده و در باب آن بخش‌ها به برداشت‌هایی رسیده‌اند، جهان‌بینی سیستمی از سوی دیگر بنابر ویژگی کل گرایانه‌اش به اقلیم گسترده‌ای از جهان نظر دارد و در این نظر است که وجوه مشترک آگاهی‌هایی علمی در شعب مختلف علوم را در می‌یابد و میان آن‌ها ارتباط و وحدت ایجاد می‌کند، از این دیدگاه تئوری‌های خاص و آگاهی‌های کسب شده در علوم گوناگون پایه‌ها و ریشه‌های مربوط به جهان بینی سیستمی را تشکیل می‌دهند. تشابه بین دنیاهای کوچک و بزرگ از دیدگاه سیستمی می‌تواند مطرح گردد.

انسان جهانی کوچک و مثالی از جهان بزرگ است. هر ذره کوچک از هر جسم، از خاک، از آب و یا هر چیز دیگر جهانی کوچک از کیهانی بزرگ است از ذرات مادی انسان گرفته تا مجموعه آن‌ها به صورت باخته‌ها، انسانها، فرهنگ‌ها و کل جهان، در جهانبینی سیستمی موجودیت‌هایی مرتبه دار، آرمانمند و قانونمندند، جوهر فرد از نظر حکمت سیستمی خود دارای نظام هستند و قانون طبیعت در ذات آن‌ها نهفته است.
فهرست مطالب کتابپیشگفتار
گفتار اول: جمع برداری اصل تعادل در حالت سکون و حرکت و اثر استرس بر روی خواص و رفتار اجسام
گفتار دوم: اصل عمل و عکس العمل
گفتار سوم: اصل بقاء ماده و انرژی و تبدیل آن‌ها به یکدیگر
گفتار چهارم: قانون نسبیت – وحدت ماده و انرژی
گفتار پنجم: نهاد ناآرام جهان در سطح ذرات اتمی و کهکشانی و تشابه آن‌ها و عظمت هستی
گفتار ششم: نگرش سیستمی (کل نگری)
گفتار هفتم: مفاهیم هندسی و استفاده از اعداد
گفتار هشتم: نتیجه گیری
ادامه فهرستمشخصات کتاب الکترونیکقیمت نسخه الکترونیک

معرفی و دانلود رایگان PDF کتاب بازتاب مفاهیم علم فیزیک و ریاضی در اشعار مولوی، حافظ، سعدی و نظامی و… | عبدالحسین حق بین