دسته‌بندی نشده · می 25, 2022 0

معرفی و دانلود رایگان PDF کتاب ماجراهای من و درسام: واژگان و گرامر پایه‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم | حسن بلند | انتشارات خیلی سبزمعرفی کتاب ماجراهای من و درسام: واژگان و گرامر پایه‌های هفتم، هشتم، نهم و دهمحسن بلند، در کتاب ماجراهای من و درسام: واژگان و گرامر پایه‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم، کلیه‌ی واژگان و گرامر چهار پایه‌ی دبیرستان را گرد آورده و به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا دایره‌ی لغات و فهم دستورزبانی خود را تقویت کنند.

درباره‌ی کتاب ماجراهای من و درسام: واژگان و گرامر پایه‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم:

در به‌خاطر سپردن واژگان درس زبان انگلیسی دچار مشکل شده‌اید؟ گرامر انگلیسی شما را سردرگم کرده است و زمان‌های مختلف را با هم اشتباه می‌گیرید؟ کتاب ماجراهای من و درسام: واژگان و گرامر پایه‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم از انتشارات خیلی سبز برای این منظور در اختیار شما قرار گرفته تا از دشواری درس زبان انگلیسی بکاهد و شما را در به خاطر سپردن واژگان و فهم دستورزبان انگلیسی یاری کند.

کتاب پیش رو از دو بخش جامع تشکیل شده است: بخش اول کلیه‌ی لغت‌های کتاب دانش‌آموز و کتاب کارِ مقاطع هفتم تا دهم را در بر می‌گیرد و بخش دوم شامل گرامر این چهار مقطع تحصیلی است. پس خیالتان راحت باشد که در این کتاب از انتشارات خیلی سبز هیچ‌چیز از قلم نیفتاده است!

کتاب ماجراهای من و درسام: واژگان و گرامر پایه‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم برای چه کسانی مناسب است؟

مطالعه‌ی کتاب حاضر از انتشارات خیلی سبز را به کلیه‌ی دانش‌آموزان مقاطع هفتم، هشتم، نهم و دهم متوسطه پیشنهاد می‌کنیم.
فهرست مطالب کتابواژگان
جدول افعال بی‌قاعده
گرامر
زمان حال ساده‌ی فعل to be
زمان حال ساده‌ی افعال اصلی
زمان حال استمراری
زمان گذشته‌ی فعل to be
زمان گذشته‌ی ساده‌ی افعال اصلی
زمان گذشته‌ی استمراری
زمان آینده‌ی ساده
کاربرد be going to
افعال وجهی (ناقص)
فعل امری
کاربرد There is/ There are
ترتیب کلمات در جملات سؤالی
صفات
مقایسه‌ی صفات
قید حالت
قیدهای تکرار
حروف تعریف نامعین a/ an
اسامی مفرد و جمع
ضمایر فاعلی و مفعولی
صفات ملکی
ضمایر تأکیدی
ضمایر اشاره/ صفات اشاره
حروف اضافه‌ی زمان و مکان
جمله‌ی شرطی
ادامه فهرستمشخصات کتاب الکترونیکقیمت نسخه الکترونیک

معرفی و دانلود رایگان PDF کتاب ماجراهای من و درسام: واژگان و گرامر پایه‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم | حسن بلند | انتشارات خیلی سبز