دسته‌بندی نشده · مارس 11, 2022 0

معرفی و دانلود کتاب آنتروپی تاریخ و مسئله آخرالزمان (اولین و آخرین نظم) | محمد ضیایی | انتشارات امید سخنمعرفی کتاب آنتروپی تاریخ و مسئله آخرالزمان (اولین و آخرین نظم)محمد ضیایی در کتاب آنتروپی تاریخ و مسئله آخرالزمان (اولین و آخرین نظم) با استفاده از علم فلسفه و فیزیک، ماهیت و تغییرات تاریخ را بررسی می‌کند و توضیح می‌دهد در آینده باید انتظار چه رویدادهایی را داشته باشیم.

درباره کتاب آنتروپی تاریخ و مسئله آخرالزمان (اولین و آخرین نظم):

با وجود اختلاف‌های بسیار بین مکاتب فکری و دینی موجود در جهان، همگی آنها به یک موضوع باور دارند: آخرالزمان! تعداد افرادی که به یک دوره سخت و رنج‌آور در پایان تاریخ باور دارند کم نیست و ردپای این باور را می‌توان حتی در مکالمه‌های روزمره افراد جامعه دید. اما دلیل این اشتراک نظر چیست؟ چرا تمام این افراد معتقدند که بعد از وقوع آخرالزمان اتفاقات خوبی برای بشر می‌افتد و نتایج آن برای بشر سودمند هستند؟

محمد ضیایی در کتاب آنتروپی تاریخ و مسئله آخرالزمان (اولین و آخرین نظم) سعی کرده تاریخ را از دیدگاه فیزیک و مفهومی به اسم آنتروپی بررسی کند. آنتروپی به طور خلاصه یعنی افزایش بی‌نظمی یک سیستم. استفاده از این مفهوم در تحلیل تاریخ، به معنی افزایش آشفتگی، آشوب و اختلال با گذشت زمان است که به همراه افزایش شدت و وسعت وقایع، به دگرگونی‌هایی عظیم منجر می‌شود. البته باید توجه کرد آنتروپی به معنای تکامل تاریخ نیست، بلکه ابزاری برای پیش‌بینی تحولات آینده است و کمک می‌کند وسعت تغییرات آینده را درک کنیم.

محمد ضیایی در این کتاب ابتدا معرفی کوتاهی از تاریخ بر اساس دیدگاه‌های مهم را ارائه داده و در مرحله بعد با استفاده از آنتروپی احتمال بروز رویدادها را بررسی می‌کند، اینکه تاریخ چگونه با سرعت به سمت تحولات بزرگ پیش می‌رود و هیچ مانع قدرتمندی نمی‌تواند این حرکت را متوقف کند. کتاب آنتروپی تاریخ و مسئله آخرالزمان (اولین و آخرین نظم) توضیح می‌دهد چرا با گذشت زمان به بزرگی و آشفتگی جریانات تاریخ اضافه می‌شود و انتظار برقراری نظم در آینده نزدیک، چیزی بیشتر از یک خیال امیدوارانه نیست.

کتاب آنتروپی تاریخ و مسئله آخرالزمان (اولین و آخرین نظم) مناسب چه کسانی است؟

مطالعه این کتاب برای علاقه‌مندان و پژوهشگران حوزه جامعه‌شناسی تاریخ سودمند خواهد بود.

در بخشی از کتاب آنتروپی تاریخ و مسئله آخرالزمان (اولین و آخرین نظم) می‌خوانیم:

افراد یک جامعه اجسام کوانتومی هستند که هر یک جایگاه خاص خود را در اجتماع دارند و با کمیت‌هایی گسسته مثل ویژگی‌های اخلاقی، روحی، جسمی، مالی و… تعریف می‌شوند و هیچ یک مثل هم نیستند. در مقیاسی بزرگ‌تر نیز میان جوامع، گسستگی؛ گسترده‌تر و فزون‌تر می‌شود. علاوه بر عوامل قبلی؛ ویژگی‌های فرهنگی، نژادی، دینی، تاریخی و فرهنگی بر عمق و شدت گسستگی می‌افزاید. مرگ نشانه خوبی از گسستگی است که درواقع تداوم گسستگی فرد در اجتماع است.

حضور فقرا در کنار اغنیا و فاصله گسترده طبقاتی، جنگ‌ها و عنادها و نفرت‌ها و رقابت‌ها؛ همگی نشانه گسستگی جوامع است که همواره در طول تاریخ حضور داشته و دارد. نفرت در نهاد همه انسان‌ها وجود دارد و این حکومت است که آن را به بردباری و مدارا و تحمل دیگران تبدیل می‌سازد و یا از آن، در گسستگی جامعه و پراکندگی و عدم اتحاد مردم و همچنین در سرکوب مردم توسط مردم بهره می‌برد. چون چنین قابلیتی به‌صورت بالقوه در میان مردم وجود دارد و فقط باید بالفعل شود.
فهرست مطالب کتابآنتروپی تاریخ و مسئله آخرالزمان ((اولین و آخرین نظم))
پیشگفتار
فصل اول: ماهیت تاریخ
تعریف تاریخ
حقیقت تاریخ
جریان تاریخ
محرّک تاریخ
انسان و تاریخ
فلسفه تاریخ
فیزیک تاریخ
فصل دوم: جبر، تکامل و پایان تاریخ
جبر تاریخ
تکامل تاریخ
پایان تاریخ
فصل سوم: آنتروپی تاریخ
مفهوم آنتروپی
آنتروپی تاریخ
منشأ ظهور آنتروپی چیست؟
آنتروپی تاریخ یا جبر تاریخ
آنتروپی تاریخ یا تکامل تاریخ؛ عدالت – نظم
عدالت
نظم
آنتروپی دولت
آنتروپی دین
آنتروپی فرهنگ
آنتروپی اقتصاد
آنتروپی تاریخ و پایان تاریخ؛ یگانه انقلاب ظفرمند بردگان
فصل چهارم: اولین و آخرین نظم
شتاب آنتروپی تاریخ
آنتروپیست‌ها
تکامل آگاهی
تحولات پیش از برقراری نظم
ظهور اولین و آخرین نظم
فروپاشی تنها نظم حقیقی تاریخ
ادامه فهرستمشخصات کتاب الکترونیکقیمت نسخه الکترونیک

معرفی و دانلود کتاب آنتروپی تاریخ و مسئله آخرالزمان (اولین و آخرین نظم) | محمد ضیایی | انتشارات امید سخن