دسته‌بندی نشده · فوریه 24, 2022 0

معرفی و دانلود کتاب آیین دادرسی جرایم مواد مخدر (سنتی – صنعتی) | مهدی حریری | انتشارات قانون یارمعرفی کتاب آیین دادرسی جرایم مواد مخدر (سنتی – صنعتی)کتاب آیین دادرسی جرایم مواد مخدر (سنتی – صنعتی) نوشته‌ی مهدی حریری و نسرین سلطانی، به اصول و قوانین مربوط به انواع مواد مخدر در ایران می‌پردازد و حقوق کیفری و جرایم این حوزه را به طور کامل شرح می‌دهد.

درباره‌ی کتاب آیین دادرسی جرایم مواد مخدر (سنتی – صنعتی):

شیوع مواد مخدر و روان‌گردان در جامعه و نگرانی‌های ناشی از گسترش و قاچاق آن مسئولان امر را به فکر تشدید مبارزه با کلیه‌ی فعالیت‌های مرتبط با مواد مخدر مذکور کرد، قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1376 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و اصلاحات آن در سال 1389 تصویب شد و مواد روان‌گردان از حیث شکلی و ماهوی مشمول مقررات مواد مخدر گردید، همچنین انواع مواد مخدر صنعتی در ماده 8 قانون، گردآوری شده است. آسان بودن تهیه مواد اولیه و کم بودن قیمت، مقدور بودن تولید آن‌ها، ناآشنایی کامل نیروهای مبارزه‌کننده با این تولیدات از جمله علل شیوع و گسترش مواد مخدر صنعتی در کنار مواد مخدر سنتی است.

کتاب آیین دادرسی جرایم مواد مخدر (سنتی – صنعتی) برای چه کسانی مناسب است؟

اگر به مطالعه مسائل حقوقی علاقه‌مند و یا دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی حقوق هستید، این کتاب برای شماست.

در بخشی از کتاب آیین دادرسی جرایم مواد مخدر (سنتی – صنعتی) می‌خوانیم:

در مرحله تحقیقات مقدماتی در تشکیلات عام دادسرای عمومی و انقلاب شاهد آن هستیم که یک دادسرای اختصاصی برای رسیدگی به جرایم موادمخدر ایجاد شده است اما در داخل تشکیلات دادسرای عمومی و انقلاب شعب تخصصی برای رسیدگی به جرایم موادمخدر بدون تفکیک بین جرایم موادمخدر سنتی و صنعتی وجود دارد. بنابراین در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرای عمومی و انقلاب، وجود شعب تخصصی و قضات مجرب و آموزش دیده در زمینه جرایم موادمخدر سنتی و صنعتی به صورت مجزا و در جهت اصول دادرسی عادلانه و حفظ حقوق متهم و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی متهم ضروری به نظر می‌رسد.
فهرست مطالب کتاببخش نخست: کلیات
فصل نخست: فلسفه و تاریخچه دادرسی اختصاصی جرایم مواد مخدر در نظام حقوقی کشور
مبحث نخست: فلسفه دادرسی اختصاصی جرایم مواد مخدر در نظام حقوقی کشور
مبحث دوم: تاریخچه دادرسی اختصاصی جرایم مواد مخدر در نظام حقوقی کشور
فصل دوم: ویژگی دادرسی اختصاصی جرایم مواد مخدر
مبحث اول: صلاحیت مراجع اختصاصی رسیدگی
مبحث دوم: مراجع اختصاصی رسیدگی
مبحث سوم: محدودیت در صلاحیت
مبحث چهارم: تسریع در رسیدگی
مبحث پنجم: رویکرد امنیت محوری
بخش دوم: تشکیلات و صلاحیت نهادهای رسیدگی‌کننده به جرایم مواد مخدر
فصل نخست: نهادهای کشف جرم، تعقیب و تحقیق
مبحث نخست: نهاد کشف جرم
مبحث دوم: نهاد تعقیب
مبحث سوم: نهاد تحقیق
فصل دوم: نهادهای دادرسی و اجرای حکم
مبحث نخست: نهاد دادرسی جرایم مواد مخدر
مبحث دوم: نهاد اجرای احکام مواد مخدر
بخش سوم: آیین دادرسی جرایم مواد مخدر
فصل نخست: آیین دادرسی مراحل کشف جرم، تعقیب و تحقیق
مبحث نخست: آیین دادرسی مرحله کشف جرم
مبحث دوم: آیین دادرسی مرحله تعقیب
فصل دوم: آیین دادرسی مراحل رسیدگی و اجرای حکم در جرایم مواد مخدر
مبحث اول: آیین دادرسی مرحله رسیدگی
مبحث دوم: آیین دادرسی مرحله اجرای حکم در جرایم مواد مخدر
بخش چهارم: ادله اثباتی در جرایم مواد مخدر
فصل نخست: ادله عام اثباتی در جرایم مواد مخدر
مبحث نخست: اقرار متهم
مبحث دوم: شهادت شهود
فصل دوم: ادله خاص اثباتی در جرایم مواد مخدر
مبحث نخست: امارات قانونی
مبحث دوم: امارات قضایی
فصل سوم: جایگاه اصل برائت و قواعد برگرفته از آن در جرایم مواد مخدر
مبحث نخست: جایگاه اصل برائت
مبحث دوم: جایگاه قاعده البینه علی المدعی
مبحث سوم: جایگاه قاعده درأ
نتیجه‌گیری
منابع و مآخذ
ادامه فهرستمشخصات کتاب الکترونیکقیمت نسخه الکترونیک

معرفی و دانلود کتاب آیین دادرسی جرایم مواد مخدر (سنتی – صنعتی) | مهدی حریری | انتشارات قانون یار