دسته‌بندی نشده · مارس 15, 2022 0

معرفی و دانلود کتاب تربیت بدنى عمومى | ابراهیم علی دوست قهفرخی | انتشارات بامداد کتابمعرفی کتاب تربیت بدنى عمومىکتاب تربیت بدنى عمومى نوشته‌ی ابراهیم علی دوست قهفرخی، غلامرضا فرجی و جمال الدین شریعتی، اهداف و اهمیت تربیت‌ بدنى، مبانى فیزیولوژى ورزش، تغذیه ورزشى، کنترل وزن و… را مورد بررسی قرار می‌دهد.

درباره‌ی کتاب تربیت بدنى عمومى:

کتاب حاضر از هشت فصل تشکیل شده است که در آن ابتدا کلیات، اهداف و اهمیت تربیت بدنى و ورزش را برشمرده و سپس مبانى فیزیولوژى ورزش، آمادگى جسمانى و علم تمرین، تغذیه ورزش و کنترل وزن، بهداشت ورزشى و سلامتى، آسیب‌شناسى و کمک‌هاى اولیه در ورزش را مورد بررسی قرار می‌دهد.

همچنین در فصول هفتم تحت عنوان آشنایى با برخى از رشته‌هاى ورزشی، سعى شده تا مختصرى در مورد رشته‌هاى ورزشى دانشگاهى و ورزش‌هایى که معمولا در محیط‌هاى دانشگاهى تدریس مى‌شود و تاریخچه، قوانین و مقررات، اصول و مهارت‌هاى پایه این رشته‌هاى ورزشى مورد بحث قرار گیرد. و در فصل هشتم نیز توضیحاتى در خصوص نحوه ارزشیابى درس تربیت بدنى به همراه آزمون‌هاى کاربردى براى این فعالیت آورده شده است.

ویژگی‌های کتاب تربیت بدنى عمومى به شرح ذیل است:

– به عنوان یک منبع مناسب در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود.

– طراحی مطالب کتاب به روشی‌ست که اطلاعات کافی درباره تربیت بدنی و ورزش را به طور ساده و مفید در اختیار علاقه‌مندان و عموم مردم قرار می‌دهد.

– با این کتاب راهنما، اطلاعات ورزشی خود را افزایش دهید.

کتاب تربیت بدنى عمومى برای چه کسانی مناسب است؟

مطالعه‌ی کتاب حاضر برای افرادی مناسب است که به حوزه‌های ورزشی و رشته تربیت بدنی علاقه‌مند هستند.

در بخشی از کتاب تربیت بدنى عمومى می‌خوانیم:

در سنوات اخیر با تغییرات شگفت‌آورى که سازمان‌ها را احاطه کرده است، مدیران به فراست دریافته‌اند که با تعیین و تبیین اهداف و مأموریت‌هاى سازمان در دراز مدت بهتر مى‌توانند برنامه‌هاى خود را به ثمر رسانند. سازمان بهتر کار مى‌کند و نسبت به محیط خود واکنش‌هاى مناسب‌ترى نشان مى‌دهد. از این رو استفاده از برنامه‌ریزى استراتژیک و جامع به عنوان یک ضرورت در سازمان‌ها مطرح شده است. به کمک این برنامه‌ریزى، مدیریت قادر مى‌شود جهت‌گیرى‌هاى خود را در آینده معین ساخته و سازمان را در مقابل تغییرات و تحولات فردا مجهز سازد. برنامه‌ریزى جامع به مدیر کمک مى‌کند تا تصویر روشنى از سازمان و هدف‌هاى آن به دست دهد و فعالیت‌هاى سازمان را در لواى استراتژى واحدى هماهنگ سازد.

همچنان که اشاره شد، یکى از دلایل روى آوردن به برنامه‌ریزى جامع تحولات و دگرگونى‌هاى محیط امروز سازمان‌ها است. شاید در گذشته تغییرات و تحولات به شتاب و گستردگى امروز نبودند و مدیران مى‌توانستند اهداف آینده را براساس گذشته تنظیم کنند. اما اکنون تجربه گذشته لزوماً راهنماى مطمئنى براى آینده نیست و مدیران باید با مددگیرى از برنامه‌ریزى جامع، استراتژى‌هاى آینده سازمان را طورى تنظیم کنند که متناسب با موقعیت‌ها و شرایط آینده باشد. به طور کلى تغییرات و تحولات تکنولوژیک، اجتماعى و سیاسى، پیچیده شدن محیط خارجى سازمان، ارتباطات گسترده و متعدد سازمان با محیط و وسعت و گستردگى اغلب برنامه‌ها، طویل‌المدت بودن آنها، همه زمینه‌هایى هستند که برنامه‌ریزى جامع را براى سازمان ضرورى و اجتناب‌ناپذیر ساخته‌اند.
فهرست مطالب کتابمقدمه مؤلفان
فصل 1: کلیات، اهداف و اهمیت تربیت‌ بدنى و ورزش
نقش و اهمیت اجتماعى ورزش و تربیت بدنى
اهداف تاریخى تربیت بدنى در جوامع گذشته
اهداف تربیت بدنى در جامعه اسلامى
اهداف تربیت بدنى و ورزش کدامند؟
ورزش و اوقات فراغت
فصل 2: مبانى فیزیولوژى ورزش
منابع انرژى
برگشت به حالت اولیه پس از تمرین
فیزیولوژى دستگاه تنفس
فیزیولوژى دستگاه انتقال خون
فصل 3: آمادگى جسمانى و اصول علم تمرین
آمادگى هوازى
آمادگى بى‌هوازى
آمادگى عضلانى
اصول تمرینات آمادگى
افسانه‌ها و توهمات رایج در تمرینات
فصل 4: تغذیه ورزشى و کنترل وزن
تغذیه
دستورالعمل‌هایى براى غذا خوردن
تغذیه قبل و بعد از مسابقه
جایگزینى مایعات
مکمل‌هاى ویتامینى و معدنى
دستیابى به وزن مطلوب
دستورالعمل‌هایى براى کاهش وزن چربى
دستورالعمل‌هایى براى افزایش یا حفظ وزن خالص بدن
فصل 5: بهداشت ورزش و سلامتى
بهداشت اماکن ورزشى
بهداشت پوشاک ورزشى
بهداشت تمرینات ورزشى
بهداشت تغذیه ورزشى
بهداشت دستگاه قلب و تنفس
خواب و استراحت
نقش فعالیت بدنى در رشد
نشستن
فصل 6: آسیب‌شناسى و کمک‌هاى اولیه در ورزش
آسیب‌هاى ورزشى
آسیب‌دیدگى‌هاى متداول در ورزش
کمک‌هاى اولیه در ورزش
فصل 7: آشنایى با برخى از رشته‌هاى ورزشى
1- فوتبال
2- بسکتبال
3- والیبال
4- هندبال
5- کشتى
6- تنیس روى میز
7- بدمینتون
فصل 8: نحوه ارزشیابى درس تربیت بدنى
الف) برنامه درسى تربیت بدنى (1)
ب) برنامه درسى تربیت بدنى (2)
منابع و مأخذ
ادامه فهرستمشخصات کتاب الکترونیکقیمت نسخه الکترونیک

معرفی و دانلود کتاب تربیت بدنى عمومى | ابراهیم علی دوست قهفرخی | انتشارات بامداد کتاب