دسته‌بندی نشده · ژوئن 25, 2022 0

معرفی و دانلود کتاب جبران خسارت توسط دولت | مرضیه حیدری | انتشارات قانون یارمعرفی کتاب جبران خسارت توسط دولتیکی از مهم‌ترین مباحث حقوقی که به‌ویژه در رشته حقوق اهمیت زیادی دارد، اصل مسئولیت و جبران خسارت است. کتاب جبران خسارت توسط دولت نوشته مرضیه حیدری و امید دولاح ازجمله مهم‌ترین منابع درسی و دانشگاهی رشته حقوق است که به‌خوبی درباره نقش دولت در جبران خسارات و اصول مرتبط با مسئولیت صحبت می‌کند.

درباره کتاب جبران خسارت توسط دولت

بحث جبران خسارت در مسائل مرتبط با حقوق اهمیت و جایگاه ویژه‌ای دارد. آنچه به عنوان اصل مسئولیت شناخته می‌شود به این معنی است که هر فردی به هر دلیلی به دیگری آسیب و خسارت وارد کند، ملزم به جبران مالی آن است.

امروزه تقریبا در همه کشورهای دنیا مسئولیت مدنی دولت‌ها پذیرفته شده است و در مواردی مانند تنگدستی، ناتوانی و یا مجهول بودن افراد، دولت‌ها برای جبران خسارات وارد عمل می‌شوند. دولت این کار را با پرداخت و جبران ضرر و زیان از طریق تاسیس نهاد بیمه و گسترش صندوق‌های تعاون اجتماعی و با توسعه مسئولیت‌های جمعی انجام می‌دهد.

کتاب جبران خسارت توسط دولت به‌طورکامل درباره این مبحث مهم حقوقی صحبت کرده و جزییات مرتبط با جبران خسارت دولت را تشریح می‌کند. همچنین مرضیه حیدری و امید دولاح با نثری روان این کتاب را تالیف کرده‌اند. با خواندن این کتاب می‌توانید بر موضوع مسئولیت و جبران خسارات مسلط شوید.

کتاب جبران خسارت توسط دولت برای چه کسانی مناسب است؟

همه کسانی که در رشته حقوق تحصیل می‌کنند و یا به مطالعه کتاب‌های حقوقی علاقه‌مندند مخاطبان این کتاب هستند.

در بخشی از کتاب جبران خسارت توسط دولت می‌خوانیم

جبران خسارت به معنای ازبین‌بردن ریشه ضرر و برگرداندن وضع زیان دیده به صورت پیش از ورود ضرر می‌باشد. بنابراین ابتدا می‌بایست ریشه ضرر از بین برود و آنگاه تا جایی که امکان دارد وضع زیان دیده به صورت پیشین خود برگردانده شود. از‌بین‌بردن ریشه ضرر ناظر به آینده است و از ضررهای آینده پیش‌گیری می‌کند. اما ضررهایی که در گذشته نیز وارد شده باید جبران گردد. جبران زیان‌های وارد شده، به گونه‌ای که وضع زیان‌دیده به صورت پیشین خود برگردد، ممکن نیست. زیرا زمان به گذشته بر نمی‌گردد، ناگریز باید تا جایی که عرف لازم می‌داند، ضرر جبران شود. اما شیوه جبران خسارت بسته به نوع خسارت (مادی، معنوی، جسمی) می‌تواند متفاوت باشد. در مورد خسارت مادی، جبران خسارت برای مثال به صورت‌دادن مثل یا دادن قیمت می‌باشد. هرگاه مال تلف شده مثلی باشد باید مثل آن پرداخت شود و چنانکه گفته‌اند دادن مثل مال به زیان‌دیده در درجه نخست مستند قرآنی دارد. و مورد پذیرش فقیهان و حقوقدانان نیز قرار گرفته است. و هرگاه مثل مال تلف شده یافت نشود باید قیمت آن به زیان‌دیده پرداخت شود.
فهرست مطالب کتابپیشگفتار
فصل نخست: کلیات
مبحث نخست: واژه شناسی
گفتار نخست: واژگان اصلی
گفتار دوم: واژگان مهم و مرتبط
مبحث دوم: درآمدها و مصارف دولت اسلامی
گفتار نخست: درآمدها
گفتار دوم: مصارف
مبحث سوم: درآمدی بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
گفتار نخست: انواع و ماهیت اشخاص حقوقی
گفتار دوم: اقسام مسئولیت اشخاص حقوقی
فصل دوم: مبانی پذیرش مسئولیت دولت در جبران خسارت
مبحث نخست: مبانی فقهی
گفتار نخست: قاعده طلّ
گفتار دوم: قاعده ضمان بالخراج
مبحث دوم: مبانی حقوقی
گفتار نخست: نظریه تقصیر
گفتار دوم: نظریه خطر
مبحث سوم: مبانی جرم شناختی
گفتار نخست: تحلیل رویکرد ترمیمی به جبران خسارت توسط دولت
گفتار دوم: تحولات نوین جبران خسارات توسط دولت در عصر حاضر
فصل سوم: مصادیق، منابع، فواید و چالش‌های مسئولیت دولت در جبران خسارات در حقوق ایران
مبحث نخست: مصادیق قانونی پرداخت خسارات توسط دولت
گفتار نخست: اشتباه قاضی
گفتار دوم: فقدان، غیبت و عدم تمکن عاقله
گفتار سوم: عدم امکان دریافت دیه از مرتکب
مبحث دوم: شیوه‌های پرداخت، فواید و چالش‌های جبران خسارت توسط دولت
گفتار نخست: شیوه‌ها
گفتار دوم: اهداف و فواید جبران خسارت
گفتار سوم: چالش‌ها و محدودیت‌ها
منابع و مآخذ
ادامه فهرستمشخصات کتاب الکترونیکقیمت نسخه الکترونیک

معرفی و دانلود کتاب جبران خسارت توسط دولت | مرضیه حیدری | انتشارات قانون یار