دسته‌بندی نشده · فوریه 24, 2022 0

معرفی و دانلود کتاب حق سرقفلی به زبان ساده: بررسی و شناخت حق کسب و پیشه و تجارت | شیردل حیاتیمعرفی کتاب حق سرقفلی به زبان ساده: بررسی و شناخت حق کسب و پیشه و تجارتکتاب حق سرقفلی به زبان ساده نوشته‌ی شیردل حیاتی، به بررسی و شناخت حق کسب و پیشه و تجارت می‌پردازد و تفاوت میان حق سرقفلی و حق کسب را ارزیابی می‌کند و اطلاعات جامع و کاملی در این خصوص به شما ارائه می‌دهد.

درباره‌ی کتاب حق سرقفلی به زبان ساده:

در حوزه‌ی املاک به خصوص املاک تجاری، سرقفلی یکی از مفاهیمی به شمار می‌رود که کاربرد زیادی دارد. خوب است بدانید حق سرقفلی با حق کسب و پیشه متفاوت است و یکی نیستند. هر دوی این‌ها درباره‌ی ارتباط مالک و مستأجر است و یک موضوع قدیمی محسوب می‌شود که در حوزه‌ی اجاره‌ی محل کسب‌وکار با ورود مسئله سرقفلی و حقی به نام کسب و پیشه و تجارت، روابط مالک و مستأجر وارد مرحله‌ی پیچیده‌ای می‌شود و حتی ممکن است اختلافات را عمیق‌تر کند.

معنا و مفهوم اصطلاح سرقفلی تنها یک حق است و تنها در ارتباط میان مالک و مستأجر کاربرد دارد. سرقفلی مقدار پولی است که مؤجر در ابتدای اجاره و غیر از کرایه ملک، از مستأجر دریافت می‌کند تا آن محل را به وی اجاره دهد و واگذار کند. در این ارتباط دو قانون وجود دارد: قانون اول روابط مالک و مستأجر سال 1356 و قانون دوم روابط مؤجر و مستأجر سال 1376.

مسئله‌ای که باید حتماً در نظر گرفته شود این است که تاریخ قرارداد اجاره در چه سالی نوشته شده و بر اساس آن تعیین کرد که باید طبق قانون سال 1356 عمل کرد یا مطابق قانون سال 1376، چرا که مفهوم سرقفلی در این دو قانون با یکدیگر تفاوت دارند.

کتاب حق سرقفلی به زبان ساده برای چه کسانی مناسب است؟

اگر به مطالعه مسائل حقوقی علاقه‌مند و یا دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی حقوق هستید، این کتاب برای شماست.

در بخشی از کتاب حق سرقفلی به زبان ساده می‌خوانیم:

از معاملات متداول بین تجار و کسبه چیزی است که بر سرقفلی موسوم است و آن فقط در محل‌های کسب وتجارت مرسوم می‌باشد. ضابطه در جواز یا عدم جواز گرفتن آن‌ها اینکه: در همه موارد موجر بعد از انقضاء مدت اجاره حق دارد اجاره ‌بهای بیشتری از مستأجر بخواهد و یا محل را تخلیه کند و مستأجر نمی‌تواند از پرداخت اجاره اضافی یا تخلیه خودداری کند و تصرف در محل بدون رضای مالک حرام است و (در این مورد) گرفتن آن (سرقفلی) جایز نیست. اما اگر برای مالک حق افزایش اجاره‌بها و تخلیه محل وجود نداشته باشد و مستأجر حق داشته باشد که محل را – بدون اذن مالک – تخلیه و به دیگری تسلیم کند، گرفتن سرقفلی شرعاً جایز خواهد بود.
فهرست مطالب کتابپیشگفتار
فصل اول: کلیات
بخش اول: بررسی ماهیتی موضوع
بند اول: تعاریف
بند دوم: نواقص و انتقادات خاص بر تعاریف حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
بند سوم: حق کسب و پیشه و تجارت و ارتباط آن با واژگان مشابه
بخش دوم: پیشینه تاریخی بحث
بند اول: قوانین قبل از انقلاب
بند دوم: قوانین بعد از انقلاب
بخش سوم: نظریات ارائه شده در خصوص سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
بند اول: نظریات فقها در خصوص حق سرقفلی و حق کسب و پیشه
بند دوم: نظرات ابراز شده در خصوص سرقفلی در همایش‌ها و نشست‌های علمی
فصل دوم: بررسی احکام حقوقی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
بخش اول: ارکان حقوقی سازنده سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
بند اول: شناخت ضوابط مادی
بند دوم: شناخت ضوابط معنوی
بخش دوم: ماهیت حقوقی سرقفلی و حق کسب و پیشه وتجارت
بند اول: تحلیل و بررسی حقوقی موضوع
بند دوم: ماهیت حق کسب یا پیشه یا تجارت
بخش سوم: بررسی حقوق مالی سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت
بند اول: شناخت مالیت سرقفلی
بند دوم: طرق و راه‌های تملک سرقفلی
بخش چهارم: بررسی و شناخت اقسام سرقفلی
بخش پنجم: انتقال مشروع از نظر فقهی
بخش ششم: بیان یک اشکال و پاسخ آن
فصل سوم: تکالیف حقوقی مؤجر و مستأجر در مقابل یکدیگر
بخش اول: شناخت تکالیف حقوقی مؤجر
بخش دوم: شناخت تکالیف حقوقی مستأجر
بخش سوم: بررسی و واکاوی دعاوی حقوقی معمول بین مؤجر و مستأجر
بند اول: برخی دعاوی مستأجر علیه مؤجر
بند دوم: دعاوی متداول مؤجر علیه مستأجر
بخش چهارم: قابلیت توقیف سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
بخش پنجم: قابل فروش بودن سرقفلی
فصل چهارم: بررسی تطبیقی و تفاوت سرقفلی با حق کسب و پیشه با دیگر نظام‌های حقوقی
بخش اول: بررسی تطبیقی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
بند اول: وجوه اشتراک و افتراق سرقفلی و حق کسب
بخش دوم: عقاید مخالفین و موافقین حق سر قفلی
بخش سوم: قابلیت جمع سرقفلی و حق کسب و پیشه تجارت
بخش چهارم: بررسی تطبیقی قانون مصوب سال 76 با دیگر قوانین کشورها
بند اول: تحلیل قانون مؤجر و مستأجر 1376
بند دوم: نکات مهم حقوقی لازم‌الرعایه در قرارداد اجاره
بند سوم: بررسی مختصر قوانین مؤجر و مستأجر چند کشور دیگر
منابع و مآخذ
ادامه فهرستمشخصات کتاب الکترونیکقیمت نسخه الکترونیک

معرفی و دانلود کتاب حق سرقفلی به زبان ساده: بررسی و شناخت حق کسب و پیشه و تجارت | شیردل حیاتی