دسته‌بندی نشده · آوریل 13, 2022 0

معرفی و دانلود کتاب رهایی بشر: عدالت، آزادی و دولت | فریبرز رئیس دانا

[ad_1]

معرفی کتاب رهایی بشر: عدالت، آزادی و دولتعدالت برتری دارد یا آزادی؟ فریبرز رئیس دانا در کتاب رهایی بشر بحث‌هایی نظری و عملی در خصوص عدالت، آزادی و دولت ارائه داده و به همه‌ی ابهاماتی که در عصر ما پیرامون دو مفهوم عدالت و آزادی وجود دارد، پاسخ می‌دهد.

درباره‌ی کتاب رهایی بشر:

فریبرز رئیس دانا اقتصاددان، تئوریسین و نویسنده‌ای مطرح بود که با تلاش مستمر در راه ایجاد عدالت، آزادی، مساوات و بیداری فعالیت می‌کرد. فعالیت‌های او شامل سخنرانی، تدریس و نوشتن بود. او که متفکری مارکسیست بود خواهان آزادی و عزت به‌ویژه برای طبقات محروم جامعه بود و به همین جهت تا آخرین روزهای زندگی‌اش از مبارزه از طریق آگاهی‌بخشی دست برنداشت.

کتاب حاضر نمونه‌ی یکی از کوشش‌های عظیم رئیس دانا در مسیر آگاهی‌بخشی‌ست که پس از فوتش به شکل تکمیل شده انتشار یافت. وی این کتاب را برای دشمنانی نوشته است که با روایت‌های دروغ خود به وسیله‌ی ابزارهای رسانه‌ای عظیم‌شان مردم را گمراه کرده‌اند و سوسیالیسم را دشمن آزادی و دموکراسی معرفی می‌کنند.

رئیس دانا برنامه‌ای مفصل و نظام‌مند را در کتاب رهایی بشر طرح کرده و با زبانی روان و رسا ما را با خود همراه می‌کند و دروغ‌های تاریخی بندگان سرمایه‌داری را نمایان می‌کند. وی دستاوردهای سوسیالیسم را به همان شکلی که حقیقتاً وجود دارد پیش‌رو می‌گذارد. این کتاب را می‌توان رساله‌ای عظیم نامید که همه‌ی ما فارغ از هر تفکری به آن نیاز داشتیم تا جایگاه امروزمان را در تاریخ درک کنیم و فهمی از چشم‌انداز آینده داشته و در پیِ تحقق آن باشیم.

کتاب رهایی بشر در فصل اول نظریه‌های افرادی چون جان استوارت، هگل و ژان ‌ژاک ‌روسو را ارائه می‌دهد و در فصل‌های دو و سه به مارکس، مارکسیسم، دولت و آزادی می‌پردازد. رئیس دانا در فصل‌های چهار و پنج این کتاب به شرح و نقد مکاتب مختلفی چون مارکسیسم، نولیبرالیسم، آنارشیسم و لیبرالیسم و… پرداخته و در فصل‌های ششم و هفتم مفهوم عدالت و آزادی را در دیدگاه‌های اخلاقی و دنیای سرمایه‌داری بررسی می‌کند. فصل هشت و نه کتاب نیز موضوعاتی چون چپ مارکسیستی و چالش‌های آن و دیدگاه‌های رادیکال معاصر را شرح داده است.

کتاب رهایی بشر مناسب چه کسانی است؟

کتاب پیش‌رو به علاقه‌مندان به فلسفه سیاسی و علم سیاست پیشنهاد می‌شود.

فریبرز رئیس دانا را بیشتر بشناسیم:

فریبرز رئیس دانا در سال 1323 در تهران دیده به جهان گشود. وی دانش‌آموخته‌ی اقتصاد در لندن بود و علاوه بر فعالیت در زمینه‌ی اقتصاد، به کارهای سیاسی، اجتماعی، ادبی و مطبوعاتی نیز مشغول بود. رئیس دانا به عنوان استاد دانشگاه، نویسنده، اقتصاددان سوسیالیست و سندیکالیست، کنشگر حقوق بشر، زندانی سیاسی و… شناخته می‌شود که پانزده کتاب در زمینه‌ی سیاسی و اقتصادی نوشته است. وی در اسفند 1398 از دنیا رفت.

در بخشی از کتاب رهایی بشر می‌خوانیم:

چپ نو در واقع ناشی از ناامیدی فضای روشنفکری غرب به‌ویژه در آمریکا بود و از میانۀ دهۀ شصت به‌ویژه پس از شکست یا مستهلک شدن جنبش 1968 اروپا پا به میدان گذاشت. چپ نو عبارت بود از اندیشۀ رادیکال و ناراضیان جدی از بنیان کارکرد نظام سرمایه‌داری در عرصه‌های اقتصاد، فرهنگ، جامعه و تکنولوژی که خود را به گونه‌ای که لزوماً از گونۀ مارکسیستی هم نبود، همدل و هم‌زبان می‌دانستند و به نوعی اتحاد فکری دست یافته بودند. چپ نو شامل نومارکسیست‌ها هم می‌شد که در پی استفاده از روش تحلیل مارکس در حوزه‌های زندگی اجتماعی بودند. اما جریان‌های رادیکال مانند اعضای مکتب فرانکفورت، سارتر و شاگردان رادیکال او، بخشی از آنارشیست‌ها و ناسیونالیست‌های غیرافراطی ضدامپریالیستی را نیز شامل می‌شد. سرنوشت چپ خود داستانی طولانی دارد. اما این جریان بسته به اوضاع و احوال اجتماعی و جغرافیایی نسبت به مسائل خاص حساسیت نشان داده اولویت خود را تغییر داده است.

شکست جنبش 1968، جنگ ویتنام، تجاوز اسرائیل و کشتار مردم و اشغال سرزمین‌های فلسطینی، انقلاب‌ها، کودتاها، قیام‌ها و تحولات سیاسی در کشورهای مختلف بعد از جنگ جهانی دوم، از جمله نهضت ملی کردن نفت و کودتای 28 مرداد در ایران، فروپاشی اتحاد شوروی، ظهور گونه‌ها و نگرش‌های متفاوت پست مدرنیستی در فلسفه و هنر و علوم اجتماعی، خواست گسترش و تعمیق دموکراسی در جهان، مبارزات ضدامپریالیستی جهان سوم و موارد مشابه مدت‌ها است مورد بحث بوده است و کنش و نتایج آن در دستور کار چپ نو و نومارکسیسم قرار گرفته است. نومارکسیست‌ها غنای اصلی و استخوان‌بندی محوری چپ نو را سازمان دادند.
فهرست مطالب کتابدیباچه
فصل اول: نظریه‌های نخستین نو
1- فایده‌گرایی و پیش‌فرض‌های نخستین
2- دو رویکرد رادیکال: ژان ‌ژاک ‌روسو و آنارشیست‌های نخستین
3- تفکیک قوا و مهار دولت
4- جان استوارت میل: تدوینگر لیبرالیسم نخستین
5- نقد پایه‌ای لیبرالیسم میل
6 – هگل
7- آزادی‌خواهان نخستین در آمریکا
فصل دوم: مارکس، مارکسیسم و آزادی
1- نقدهای نخستین مارکس
2- آزادی و جبر
3- آزادی، دولت و رشد سرمایه‌داری
4- ماهیت جنبش‌ها برای آزادی
5- نخستین واپس‌نشینی منفی
6 – مارکس و آزادی
فصل سوم: مارکس، دولت و آزادی
1- آشنایی عمومی
2- دولت و دموکراسی
3- ورود به بحث کار و طبقات
4 – دموکراسی و مارکسیسم
5- بحث‌های نخستین دربارۀ دولت
6- استبداد شرقی (دسپوتیسم)
فصل چهارم: نولیبرالیسم
1- تکامل آغازین لیبرالیسم
2- تغییر در لیبرالیسم
3- استحاله در لیبرالیسم
4- نولیبرالیسم سمت‌وسوی کلی
5- نولیبرالیسم: نطفه‌های اقتصادی
6- سرمایه‌داری نولیبرالیستی و بحران
7- نولیبرالیسم و دولت
فصل پنجم: نظریه‌های انتقادی دولت
1- تقابل عمومی
2- نقد مارکسیستی
3- آنارشیسم و لیبرالیسم
4- ضرورت‌های کاربردی دولت
5- بحث استقلال دولت
فصل ششم: عدالت و آزادی در دیدگاه‌های اخلاقی
1- رویکردهایی به حق، عدالت و آزادی
2- رویکرد یک نواندیش دینی
3- عدالت و بازار
4- نظریه‌های عدالت رالز
5 _ نقد مفهوم‌شناسانۀ نظر رالز
6- تحلیل انتقادی نظر رالز
فصل هفتم: عدالت، آزادی در سرمایه‌داری واقعاً موجود
1- آزادی و سرمایه‌داری
2- نگاه به اوضاع معاصر
3- بررسی یک تجربه: آن آفت سیاسی آن پتیارۀ سیاسی
4- دموکراسی بورژوایی و دموکراسی سوسیالیستی
5- اشاره‌ای به دشمنی‌های لیبرال و نولیبرال
6- دشمنی نوامپریالیستی داعش در اسرائیل
7- در اقتدار وقایع داعش به تجربۀ دیگری می‌پردازم
8- عالی‌ترین مراجع راست افراطی
1-8- فن هایِک
فصل هشتم: چپ مارکسیستی و چالش‌های آن
1- لوکاچ
2 _ کنشگری: نگاهی به تجربه ایران
3- برداشت‌هایی دیگر
4- چند نظریۀ دیگر
فصل نهم: دیدگاه‌های رادیکال معاصر
1- چپ نو
2- نقد پست مدرنیسم
3- نقد مفهومی سرمایۀ اجتماعی
1-3- مقدمه و پیشینۀ بحث
2-3- تعریف و شناخت
4- 3- نقد و بررسی
5- 3- انباشت سرمایۀ اجتماعی و سود آن
6- 3- خلاصه و نتیجۀ بحث
4- فمینیسم و حقوق زنان
5- محیط زیست
6- نومارکسیسم و مارکسیسم معاصر
نمایۀ اعلام
نمایۀ مفاهیم
نمایۀ مکان‌ها
نمایۀ کتاب‌ها
ادامه فهرستمشخصات کتاب الکترونیکقیمت نسخه الکترونیک

معرفی و دانلود کتاب رهایی بشر: عدالت، آزادی و دولت | فریبرز رئیس دانا