دسته‌بندی نشده · می 15, 2022 0

معرفی و دانلود کتاب روش تحقیق تخصصی در مدیریت شهری | محمدرضا مفیدی | انتشارات بانژمعرفی کتاب روش تحقیق تخصصی در مدیریت شهریمحمدرضا مفیدی و سحر مفیدی در کتاب روش تحقیق تخصصی در مدیریت شهری به پراهمیت‌ترین مولفه‌های تحقیق دانشگاهی در حوزه مدیریت شهری می‌پردازند. این کتاب دربردارنده‌ی مباحثی شامل تدوین طرح پیشنهادی یا پروپوزال، مبانی مدیریت شهری، فرایند روش‌های تحقیق عمومی و تخصصی مرتبط با حوزه‌ی شهری، شیوه‌های استناددهی و آشنایی با پایگاه‌های داده‌های علمی تخصصی است.

درباره‌ی کتاب روش تحقیق تخصصی در مدیریت شهری:

تحقیق، مجموعه فعالیت‌هایی است که با هدف حل یک یا چند مسئله، یا جواب دادن به یک یا چند پرسش انجام می‌شود. بر همین اساس، جان دیوئی الگویی را در قالب چهارچوب روش علمی در حل سؤالات پژوهشی ارائه کرده، از جمله: «شناخت و بیان مسئله، ساختن فرضیه، جمع‌آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل داده‌ها، استنتاج برای تأیید یا رد فرضیه» که در عصر کنونی به عنوان یکی از شیوه‌های شناخته شده‌ی پژوهش به کار برده می‌شود.

با این وجود، به صورت قاعده‌مند مراحل تحقیق شامل: انتخاب – تحلیل و تبیین مسئله، گزینش – طراحی و تشریح شیوه‌های کار، جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها، طبقه‌بندی – تجزیه و تحلیل و تفسیر داده‌ها و تدوین گزارش تحقیق است. البته از حیث انواع مدل‌های تحقیقاتی اصلی در رشته‌ی طراحی شهری، نوعاً مولفه‌های نظری- کاربردی به عنوان مرتبط‌ترین شرح وظیفه‌ی تحقیقی توسط پژوهشگران شهری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تفکر و عمل برای اداره امور شهرها را می‌توان همزاد با پیدایش نخستین شهرها در تاریخ دانست. بررسی‌های تاریخی و شواهد و اسناد حاکی از آن است که همزمان با ظهور شهرها ایده چگونگی مدیریت آن‌ها، همواره یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های حکومت‌ها بوده است. پایداری و برقراری بسیاری از شهرها در طول تاریخ مانند آتن، رم، قاهره و یا شهرهایی چون اصفهان، شیراز و… نشان دهنده وجود یک نظام مدیریت شهری منسجم در پس این شهرها بوده است.

بی‌شک امروز نیز که جهان با روند فزاینده شهرنشینی، فرایند جهانی شدن و همگون‌سازی گسترش بخش، IT فرهنگی، گسترش ارتباطات و غیررسمی اقتصاد، بحران‌های فراوان اقتصادی و زیست محیطی و… روبه رو است، مدیریت شهری که در واقع مدیریت بر موتور توسعه جوامع مدرن و متمرکزترین نقاط تجمع بشری است، یکی از کانونی‌ترین موضوعات در هر جامعه و کشوری است.

کتاب روش تحقیق تخصصی در مدیریت شهری (Specialized research methods in urban management) راهکارها و نکاتی موثر و کاربردی را ارائه می‌دهد که به شما کمک می‌کند تا روند نگارش یک پروپوزال، پایان‌نامه، مقاله و متن دفاعیه را به بهترین نحو سپری کنید.

کتاب روش تحقیق تخصصی در مدیریت شهری مناسب چه کسانی است؟

این اثر، به عنوان یک منبع علمی اختصاصی منحصر به رشته‌ی مدیریت شهری به دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی، دکتری و اساتید این حوزه و پژوهشگران حوزه‌ی مدیریت شهری پیشنهاد می‌شود.

در بخشی از کتاب روش تحقیق تخصصی در مدیریت شهری می‌خوانیم:

معمولاً مردم زمانی که به واژه شهری فکر می‌کنند فوراً شهر در نظرشان مجسم می‌شود. حال این سوال مطرح می‌شود، هنگامی که ما درباره‌ی پدیدارهای شهری و ابعاد چندگانه و مسائل مربوط به این پدیدارها اندیشه می‌کنیم، آیا واقعاً می‌توانیم واژه شهری را منحصراً به مفهوم شهر در نظر بگیریم؟ قطعاً شهرها سهم بزرگی در شکل‌گیری واژه شهری داشته‌اند و می‌دانیم که شهرها از نظر تاریخی کانون و محور ارتباط دهنده فضاهای شهری بوده‌اند؛ با این وجود تاکید صرف بر شهرها در سطوح تحلیل شهری موجب می‌شود که مفهوم سازی در پژوهش‌های شهری همواره دچار نقصان و کاستی شود. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که تحلیلگران مسائل و پدیدارهای شهری، برای رفع این کاستی‌ها، حوزه‌های شهری را به عنوان یک پدیده مرکب چند بعدی، که شامل: سطوح همسایگی، شهر، منطقه و نظام ملی و جهانی شهرها است، در نظر بگیرند.

سطوح تحلیل به پیوستگی بینابینی فضایی فضاهای شهری اشاره دارد. نظام شهری نیز: از طریق، فرایندهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که در سطوح محلی، منطقه‌ای، ملی و جهانی شکل می‌گیرد، تعریف می‌شود. بنابراین، در پژوهش‌های شهری راهبردی، ما می‌توانیم سطوح تحلیل را به عنوان فراهم کننده سلسله مراتب، برای معیارهایی که نهادهای حکومتی و غیر حکومتی برای فرایند مسأله، راه حل عرضه می‌کنند، در نظر بگیریم. هر کدام از این سطوح، موقعیتی را برای پژوهشگران شهری فراهم می‌کند و آن‌ها می‌توانند مسائل و مناسبات فرایند مسأله، راه حل را در سطوح متفاوت سلسله مراتب فضایی شهری، مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند.

می‌دانیم که محور عمده پژوهش‌های شهری راهبردی، محدوده مکانی خاصی به نام شهر است. لذا این پژوهش‌ها در چارچوب‌های زمانی و مکانی معین انجام می‌شود. در پژوهش‌های گفته شده، این محدوده‌های دوگانه در اصل، دستمایه تجزیه و تحلیل هستند.
فهرست مطالب کتابمقدمه
فصل اول: مبانی مدیریت شهری
فصل دوم: چارچوب پژوهش «شیوه تدوین پروپوزال»
فصل سوم: فرایند روش تحقیق
فصل چهارم: مولفه‌های تحقیق در مدیریت شهری
فصل پنجم: شیوه استناد دهی به منابع
ادامه فهرستمشخصات کتاب الکترونیکقیمت نسخه الکترونیک

معرفی و دانلود کتاب روش تحقیق تخصصی در مدیریت شهری | محمدرضا مفیدی | انتشارات بانژ