دسته‌بندی نشده · می 17, 2022 0

معرفی و دانلود کتاب روش تحقیق تخصصی در مرمت و احیای ابنیه و بافت‌های تاریخی | محمدرضا مفیدی | انتشارات بانژمعرفی کتاب روش تحقیق تخصصی در مرمت و احیای ابنیه و بافت‌های تاریخیکتاب روش تحقیق تخصصی در مرمت و احیای ابنیه و بافت‌های تاریخی نوشته‌ی محمدرضا مفیدی و سحر مفیدی، مهم‌ترین مولفه‌های تحقیق دانشگاهی در رشته‌ی مرمت و احیای ابنیه و بافت‌های تاریخی را شامل می‌شود و به مواردی چون شیوه تدوین و نگارش شناسه پژوهش یا پروپوزال، فرایند روش‌های تحقیق عمومی و تخصصی، شیوه های استناددهی به منابع و آشنایی با پایگاه‌های جامع اطلاعاتی عمومی و تخصصی، معرفی و آموزش نرم افزارهای رایج تحقیق می‌پردازد.

درباره‌ی کتاب روش تحقیق تخصصی در مرمت و احیای ابنیه و بافت‌های تاریخی:

تحقیق، مجموعه فعالیت‌هایی است که با هدف حل یک یا چند مسئله، یا جواب دادن به یک یا چند پرسش انجام می‌شود. بر همین اساس، جان دیوئی الگویی را در قالب چهارچوب روش علمی در حل سؤالات پژوهشی ارائه کرده، از جمله: «شناخت و بیان مسئله، ساختن فرضیه، جمع‌آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل داده‌ها، استنتاج برای تأیید یا رد فرضیه» که در عصر کنونی به عنوان یکی از شیوه‌های شناخته شده‌ی پژوهش به کار برده می‌شود.

با این وجود، به صورت قاعده‌مند مراحل تحقیق شامل: انتخاب – تحلیل و تبیین مسئله، گزینش – طراحی و تشریح شیوه‌های کار، جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها، طبقه‌بندی – تجزیه و تحلیل و تفسیر داده‌ها و تدوین گزارش تحقیق است.

همانطور که می‌دانید حفاظت، از شناخت آغاز می‌شود و پس از آن است که رویکرد مداخله و روش‌ها و تمامی اقدامات حفاظتی تعیین می‌شود. حفاظت نوین همچون سایر علوم دوره جدید، مبتنی بر ماده است و لذا تغییرات مادی و در نتیجه آسیب‌های کالبدی اثر، در کانون توجه قرار دارند. به همین جهت، حفاظت نوین به کمک پیشرفت علوم و تجهیزات، در این حوزه پیشرفت‌های بسیاری نیز داشته است. اما ارزش آثار هنری سنتی و به طور مشخص آثار معماری را نمی‌توان منحصر به ارزش‌های تاریخی و کالبد فیزیکی آن‌ها دانست. حفاظت صرف از ارزش‌های کالبدی ممکن است به دلیل غفلت از بعد معنایی اثر، منجر به از دست رفتن محتوای معنایی آن شود.

علاوه بر این، چنانچه دانش حفاظت به آن‌ها نپردازد، به مرور این ارزش‌ها و مفاهیم در میان حفاظت‌گران، حتی حفاظت‌گران سنتی، به فراموشی سپرده می‌شوند. چنین حفاظتی، پوچ و توخالی است؛ چرا که فقط بر پوسته بدون توجه به محتوای معنایی تأکید دارد. بنابراین، حفاظتِ جامع به دنبال شناختِ کامل می‌تواند صورت گیرد. در شناخت معماری باید توجه داشت معماری دارای وجوه متعددی است؛ چون نیازهای متعددی را پاسخگو است. از این رو، هر اثر معماری، برآیندی از کلیه علل و عوامل مؤثر بر آن است.

این آثار، دارای معانی و کیفیاتی ورای ماده نیز هستند. لذا آثار سنتی را به جهت دارا بودن ابعاد و وجوه گوناگون، به لحاظ متعددی نیز می‌توان مورد بررسی و شناخت و سپس حفاظت قرار داد. از این‌رو در این آثار، با وجوه و ساحت‌های متنوعی از کالبدی تا فراکالبدی مواجه هستیم و قاعدتاً حفاظت هم در وجوه و ساحات گوناگون باید صورت گیرد. لذا می‌توان وجوه متکثری از معماری و وجوه متعددی از حفاظت از آن را متناظر با هم در نظر گرفت. اما سؤال اینجا است این وجوه متعدد چه نسبت و ارتباطی با هم دارند؟ و با توجه به اینکه “معماری ظرف زندگی انسان و پاسخ‌گوی نیازهای او است، مراتب معماری چه نسبت و ارتباطی با نیازها و توانایی‌های متنوع انسان دارند؟ و طی چه مراتبی می‌توان آن را حفاظت کرد؟ معماری، موضوعی گسترده و دارای ابعاد بسیار بوده و بدین صورت، تاکنون بارها به شناخت آن پرداخته شده است.

معماری به لحاظ نحوه تأثیر از اقلیم و جغرافیا، ساختار و سازه، روابط فضایی معماری، نور، سلسله مراتب حرکتی، رنگ، نقوش، تزئینات، سبک و شیوه رایج هر دوره، مصالح و تکنیک‌های مورد استفاده، جهت‌گیری، فرم و هندسه، کیفیات مکان، احساس و معنای مکان و… مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته است. هر مکان معماری، برآیندی از وجوه متعدد است که جهت پاسخ به نیازهای گوناگون و به واسطه علل متفاوت پدید آمده‌اند. آنچه مورد تأکید و توجه است، این است که معماری، دارای وجوه متنوع و متکثری بوده که در یک تقسیم کلی می‌توان وجوه کالبدی و فراکالبدی را در آن معرفی کرد. وجوه کالبدی و فراکالبدی در عین ملازمت، در دو ساحت متفاوت هستند و بنابراین، مراتب معماری و مراتب حفاظت آن نیز در یک مرتبه نیستند.

باتوجه به نکات گفته شده، در انتها باید گفت کتاب روش تحقیق تخصصی در مرمت و احیای ابنیه و بافت‌های تاریخی (Specialized research methods in Renovation of historical buildings and textures) راهکارها و نکاتی موثر و کاربردی را ارائه می‌دهد که به شما کمک می‌کند تا روند نگارش یک پروپوزال، پایان‌نامه، مقاله و متن دفاعیه را به بهترین نحو سپری کنید.

کتاب روش تحقیق تخصصی در مرمت و احیای ابنیه و بافت‌های تاریخی مناسب چه کسانی است؟

این اثر، به عنوان یک منبع علمی اختصاصی منحصر به مرمت و احیای ابنیه و بافت‌های تاریخی و گرایش های مختلف برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی، دکتری و اساتید این حوزه و پژوهشگران حوزه‌ی معماری مفید است.

در بخشی از کتاب روش تحقیق تخصصی در مرمت و احیای ابنیه و بافت‌های تاریخی می‌خوانیم:

یک شبکه اجتماعی ساختاری اجتماعی است که از افراد به نام «گروه» ساخته شده است که با یک یا چند نوع از وابستگی درونی مانند دوستی، خویشاوندی، معادلات مالی، نفرت، روابط عقیدتی و غیره با هم ارتباط دارند. تحلیل شبکه اجتماعی روابط اجتماعی را بر حسب نظریه شبکه درباره گروه‌ها و رشته‌ها بررسی می‌کند. گروه‌ها بازیگران شبکه و رشته‌ها روابط بین آن‌هاست. ساختارهای گرافیکی حاصل ممکن است بسیار پیچیده باشند و بین گروه‌ها چندین نوع رشته قرار گیرد. تحقیقات دانشگاهی نشان داده است که شبکه‌های اجتماعی در چندین سطح-از خانواده‌ها تا ملت‌ها- عمل می‌کنند و در نحوه حل مشکلات، اداره سازمان‌ها و میزان موفقیت افراد در رسیدن به اهدافشان نقش مهمی ایفا می‌کنند. در ساده‌ترین شکل خود، شبکه اجتماعی نقشه نهایی رشته‌های بین تمامی گروه‌های مورد مطالعه است.

از این روش می‌توان برای اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی-ارزشی که فرد از شبکه اجتماعی می‌گیرد- استفاده کرد. این مفاهیم اغلب در نمودار شبکه اجتماعی نشان داده می‌شوند که در آن گروه‌ها نقطه و رشته‌ها خطوط هستند. تحلیل شبکه اجتماعی تکنیکی کلیدی در جامعه شناسی نوین است. این تحلیل در انسان‌شناسی، زیست‌شناسی، مطالعات ارتباطات، اقتصاد، جغرافیا، علوم اطلاعات، مطالعات سازمانی، روان‌شناسی اجتماعی و زبان‌شناسی اجتماعی نقش مهمی ایفا می‌کند و موضوع مهمی برای گمانه زندی و مطالعه شده است. تحلیل شبکه اجتماعی اکنون از یک استعاره پیشنهادی به روشی تحلیلی و به یک پارادایم تبدیل شده است که مبانی، روش‌ها، نرم افزارها و محققان خود را دارد. تحلیلگران از کل به جزء از ساختار به رابطه و به فرد و از رفتار به دیدگاه می‌رسند. آن‌ها یا کل شبکه را یعنی تمام رشته‌های موجود در جمعیت تعریف شده یا شبکه‌های فردی یعنی روابطی که افراد خاص دارند مطالعه می‌کنند.
فهرست مطالب کتابمقدمه
فصل اول: مبانی مرمت و احیای ابنیه
فصل دوم: تدوین پروپوزال
فصل سوم: مبانی روش تحقیق
فصل چهارم: رفرنس دهی به منابع
منابع

معرفی و دانلود کتاب روش تحقیق تخصصی در مرمت و احیای ابنیه و بافت‌های تاریخی | محمدرضا مفیدی | انتشارات بانژ