دسته‌بندی نشده · آوریل 7, 2022 0

معرفی و دانلود کتاب صوتی افق وحی: نقد نظریه دکتر عبدالکریم سروش درباره وحی | سید محمدحسین حسینی طهرانیمعرفی کتاب صوتی افق وحی: نقد نظریه دکتر عبدالکریم سروش درباره وحیسید محمدحسین حسینی طهرانی در کتاب صوتی افق وحی با بررسی عمیق دیدگاه دکتر عبدالکریم سروش دربارهٔ مسئلهٔ وحی، به‌تمامی نقدها و شبهات موضوع وحی و نبوت پاسخ می‌دهد.

دربارهٔ کتاب صوتی افق وحی:

«ما به تو وحی فرستادیم، همان گونه که به نوح و پیامبران پس از او وحی فرستادیم …» (آیه 163 سوره نساء)

این آیه از قرآن نشان‌دهندهٔ این است که وحی چیزی اثبات شده و حتمی است. اما هرکسی به تعبیر خودش درمورد شیوهٔ وحی و انتقال پیام‌های خداوند و آیه‌های قرآنی به پیامبر اسلام نظریه‌ای ارائه کرده است. به طور مثال دکتر عبدالکریم سروش عقیده دارد وحی نوعی الهام و تجربهٔ درونی است که شبیه به آن را شاعران و عارفان نیز در سطح پایین‌تری تجربه می‌کنند. یکی دیگر از فیلسوفان مسلمان نیز دربارهٔ این موضوع گفته: «وحی بالاترین درجه شعر است.»

اما آیا واقعاً این‌طور است؟ آیا می‌توان به گفته‌های دکتر سروش استناد کرد و به آن اعتبار بخشید؟ اگر به این موضوع علاقه‌مند شدید و دوست دارید درباره آن بیشتر بدانید کتاب افق وحی می‌تواند کمک زیادی به شما کند. سید محمدحسین حسینی طهرانی در این کتاب تحلیل دقیق و کاملی از این نظریهٔ عبدالکریم سروش ارائه کرده که می‌تواند موضوع را تا حد زیادی شفاف کند.

کتاب حاضر شامل یک بخش مقدمه، چهارفصل و یک خاتمه می‌شود که هر یک از این بخش‌ها در پاسخ یا نقد یکی از نظریات دکتر عبدالکریم سروش نوشته شده‌اند. ازجمله موضوعاتی که در این کتاب به آن‌ها پرداخته شده‌اند می‌توان به توحید افعالی، حقیقت علم و ادراک و حقیقت وحی و الهام اشاره کرد. گفتنی است برای شنیدن این کتاب داشتن اطلاعات جانبی و مطالعه اولیه درباره این موضوع لازم است.

کتاب صوتی افق وحی مناسب چه کسانی است؟

اگر به موضوعات دینی و عرفانی و نظریه‌های فلسفی دربارهٔ قرآن و اسلام علاقه دارید، این کتاب مناسب شما است.

با سید محمدحسین حسینی طهرانی بیشتر آشنا شویم:

وی از شاگردان علامه طباطبایی و جزو عالمان شیعه قرن چهاردهم و پانزدهم هجری قمری است که اکثر مردم او را با لقب علامه طهرانی می‌شناسند. آیت‌الله حسینی طهرانی طرفدار امام خمینی (ره) در تشکیل انقلاب اسلامی بود و از او در امور مختلف پشتیبانی می‌کرد. علامه طهرانی سه مجموعه چندجلدی با نام‌های «امام‌شناسی»، «الله‌شناسی» و «معادشناسی» و دو کتاب با عناوین «نخستین قربانی» و «وظیفه فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام» را به نگارش درآورده است.

در بخشی از کتاب صوتی افق وحی می‌شنویم:

تمام بزرگان و علمای الصالحین و عباد الله المقربین بر این نکته تاکید کرده‌اند که حقایق از مدرکات قلبیه و انکشافت علمیه و نتایج نورایه‌ای که قلب و عقل آنان بدان دست یافته است، فقط و فقط به اشراق و افاضه از ناحیهٔ حضرت حق بوده است. گرچه خود در این حاصل جهد و جد بلیغ مبذول داشته‌اند، اما بالاخره آن چه که موجب رفع حجاب و نقاب از چهرهٔ مطلب و مطلوب بوده است، افاضهٔ حق بوده است و بس و افاضهٔ با افاضه فرقی ندارد.
فهرست مطالب کتاب صوتی۱ دقیقهمعرفی کتاب افق وحی۵۵ دقیقهفصل اول: توحید افعالی / قسمت اول۴۰ دقیقهفصل اول / قسمت دوم۴۷ دقیقهفصل اول / قسمت سوم۴۲ دقیقهفصل دوم: حقیقت علم و ادراک / قسمت اول۴۹ دقیقهفصل دوم / قسمت دوم۴۳ دقیقهفصل دوم / قسمت سوم۴۶ دقیقهفصل دوم / قسمت چهارم۴۹ دقیقهفصل دوم / قسمت پنجم۳۸ دقیقهفصل دوم / قسمت ششم۴۹ دقیقهفصل سوم: حقیقت وحی و الهام / قسمت اول۴۹ دقیقهفصل سوم / قسمت دوم۴۳ دقیقهفصل سوم / قسمت سوم۶۲ دقیقهفصل سوم / قسمت چهارم۴۵ دقیقهفصل چهارم: بررسی مطالب مطرح شده از طرفین / قسمت اول۴۸ دقیقهفصل چهارم / قسمت دوم۴۷ دقیقهفصل چهارم / قسمت سوم۴۰ دقیقهفصل چهارم / قسمت چهارم۵۱ دقیقهفصل چهارم / قسمت پنجم۵۸ دقیقهفصل چهارم / قسمت ششم۴۸ دقیقهفصل چهارم / قسمت هفتم۴۹ دقیقهفصل چهارم / قسمت هشتم۳۷ دقیقهفصل چهارم / قسمت نهم۴۱ دقیقهفصل چهارم / قسمت دهم۴۲ دقیقهفصل چهارم / قسمت یازدهم۴۶ دقیقهفصل چهارم / قسمت دوازدهم۴۷ دقیقهفصل چهارم / قسمت سیزدهم۴۹ دقیقهفصل چهارم / قسمت چهاردهم۴۸ دقیقهفصل چهارم / قسمت پانزدهم۵۱ دقیقهفصل چهارم / قسمت شانزدهم۵۵ دقیقهفصل چهارم / قسمت هفدهم۵۹ دقیقهفصل چهارم / قسمت هجدهم۶۵ دقیقهفصل چهارم / قسمت نوزدهم۶۳ دقیقهفصل چهارم / قسمت بیستم۵۹ دقیقهفصل چهارم / قسمت بیست و یکمادامه فهرستمشخصات کتاب صوتیقیمت نسخه صوتی

معرفی و دانلود کتاب صوتی افق وحی: نقد نظریه دکتر عبدالکریم سروش درباره وحی | سید محمدحسین حسینی طهرانی