دسته‌بندی نشده · می 17, 2022 0

معرفی و دانلود کتاب صوتی مهارت‌های مذاکرات تجاری، مکاتبات و قراردادها | وحید ناصحی فر | انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی

[ad_1]

معرفی کتاب صوتی مهارت‌های مذاکرات تجاری، مکاتبات و قراردادهاوحید ناصحی فر، امید علیزاده خالدی و مریم کاویانی نیک در کتاب صوتی مهارت‌های مذاکرات تجاری، مکاتبات و قراردادها به آموزش سه مهارت نام‌برده می‌پردازند و اثری جامع و کاربردی را در اختیار مخاطبان خود قرار می‌دهند.

درباره کتاب صوتی مهارت‌های مذاکرات تجاری، مکاتبات و قراردادها:

وحید ناصحی فر، امید علیزاده خالدی و مریم کاویانی نیک سه تخصص مهم مذاکرات تجاری، مکاتبات و قراردادها را در یک کتاب واحد گرد هم آورده‌اند و در هر بخش تکنیک‌های کاربردی و مفیدی را به مخاطبان خود آموزش می‌دهند. این روش‌ها از جمله تکنیک‌های ضروری برای کسب‌وکارهای امروزی‌ست که در حوزه‌های داخلی و خارجی به کار می‌آید.

همانطور که از نام کتاب صوتی مهارت‌های مذاکرات تجاری، مکاتبات و قراردادها بر می‌آید، این اثر سه بخش را شامل می‌شود؛ در بخش اول مطالبی مهم در باب زبان بدن، آداب تجاربی،‌ فنون قاطعیت و هوش اجتماعی مطرح می‌شود. در بخش دوم ، نگارندگان کتاب مسائلی را در باب مکاتبات بیان می‌کنند که مهم‌ترین آن چهارچوب‌های نگارش نامه است. در قسمت سوم نیز به انواع قراردادهای بازرگانی و شیوه‌ی تنظیم قراردادهای تجاری گوش می‌سپاریم.

کتاب صوتی مهارت‌های مذاکرات تجاری، مکاتبات و قراردادها مناسب چه کسانی است؟

اگر هنگام نگارش مذاکرات و قراردادهای تجاری دچار مشکل می‌شوید، کتاب حاضر برای شماست؛ همچنین کتاب مهارت‌های مذاکرات تجاری، مکاتبات و قراردادها منبع مناسبی برای درس دانشگاهی با همین عنوان به شمار می‌رود.

در بخشی از کتاب صوتی مهارت‌های مذاکرات تجاری، مکاتبات و قراردادها می‌شنویم:

فرد غیرمنطقی یا غیرنرمال ممکن است دارای شخصیت قرمز بوده و خود را فردی مهم تلقی نماید و یا ممکن است خودخواه و مغرور بوده و به صورت آزاردهنده‌ای انتقاد کند. یک فرد غیرنرمال، ممکن است سلطه‌گر بوده یعنی تنها برای خود احترام قائل باشد و یا پرخاشگر بوده و برای خود و طرف مقابل، ارزش قائل نباشد و یا ممکن است سلطه‌پذیر بوده و برای خود ارزش قائل نباشد و پیش هر کسی کوتاه بیاید. ممکن است خود ما و یا طرف مقابل، افرادی غیرمنطقی باشیم. این فصل در خصوص همین موضوع بوده که برای مهار خودمان و طرف مقابل تکنیک‌های زیر پیشنهاد می‌شود:

– مدل والد، بالغ و کودک: والد، من تربیت شده بوده و شامل والد حامی یا منتقد است. بالغ، فردی منطقی بوده و کودک، شامل کودک خوشحال یا ناراحتی است. رفتارهای کلیشه‌ای مانند داشتن انتظارات بالا و غیرمنطقی، نشان دهنده من والد است.
فهرست مطالب کتاب صوتی۲۰ دقیقهفصل اول تا پنجم۹ دقیقهفصل ششم تا دهم۲۱ دقیقهفصل یازدهم تا پانزدهم۱۴ دقیقهفصل شانزدهم تا بیستم۱۰ دقیقهفصل بیست‌ویکم تا بیست‌وپنجم۱۵ دقیقهفصل بیست‌وششم تا بیست‌ونهمادامه فهرستمشخصات کتاب صوتیقیمت نسخه صوتی

معرفی و دانلود کتاب صوتی مهارت‌های مذاکرات تجاری، مکاتبات و قراردادها | وحید ناصحی فر | انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی