دسته‌بندی نشده · آوریل 16, 2022 0

معرفی و دانلود کتاب صوتی نوروز در جاهلیت و اسلام: تحقیقی پیرامون نوروز و آداب آن در قبل و بعد از اسلام | سید محمدمحسن حسینی طهرانی | انتشارات مکتب وحیمعرفی کتاب صوتی نوروز در جاهلیت و اسلام: تحقیقی پیرامون نوروز و آداب آن در قبل و بعد از اسلامسید محمد محسن حسینی طهرانی در کتاب صوتی نوروز در جاهلیت و اسلام تحقیقات و پژوهش‌هایش دربارهٔ نوروز و جایگاه آن در دنیای اسلام را با شما با اشتراک گذاشته است.

درباره کتاب صوتی نوروز در جاهلیت و اسلام:

به عقیدهٔ سید محمد محسن حسینی طهرانی عید نوروز که هرساله توسط افراد زیادی در سراسر جهان برگزار می‌شود، از دیدگاه اسلام جزو بدعت‌های رد شده به شمار می‌آید. او در کتاب نوروز در جاهلیت و اسلام به نوروز و آداب و سنن آن انتقاد کرده و با اشاره به برخی از احادیث و روایات، آن را از جانب اسلام رد شده می‌نامد.

نویسنده در این کتاب به این موضوع اشاره می‌کند که توجه اسلام بیشتر به سمت آینده و مقابل انسان است و بازگشت به عقب و تجدید خاطرات گذشته و یادآوری اعمال گذشتگان کار چندان پسندیده‌ای نیست. ما نباید خود را به عقب برگردانیم و حوادث گذشته را به زمان حال پیوند دهیم، بلکه باید هرچه بیشتر از بند متعلقات این دنیا خود را رها کنیم.

ازجمله عناوینی که در این کتاب وجود دارند می‌توان به «هویت نوروز و ریشه آداب و سنن آن»، «نوروز از منظر عقل و شرع»، «بررسی احادیث وارد در اثبات و نفی نوروز»، «نقد و برسی مؤیدات و شواهد دیگر نوروز» و «تاریخ نوروز و نگرش اسلام به آن» اشاره کرد. حسینی تهرانی همچنین در کتاب صوتی نوروز در جاهلیت و اسلام به بررسی سنن نوروز از دیدگاه ائمّه اطهار پرداخته و با انجام تحقیقات میدانی دربارهٔ تاریخچهٔ نوروز، مشروعیت آن را زیر سؤال برده و تاکید کرده این عید از نظر اسلام نهی شده است.

کتاب صوتی نوروز در جاهلیت و اسلام مناسب چه کسانی است؟

اگر به کتاب‌های اسلامی و دینی علاقه دارید، شنیدن این کتاب می‌تواند برایتان قابل‌توجه باشد.

در بخشی از کتاب صوتی نوروز در جاهلیت و اسلام می‌شنویم:

واقعاً انسان نمی‌داند در قبال این اراجیف و خزعبلات چه کند و چه بگوید. آخر این بزرگان، امسال مجلسی و ابن فهد و غیره، چه تصوری از این خرافات داشتند که حکم به معروفیت و مشروعیت آن دادند و آن را در مقابل اخبار مخالف قوی‌تر و قابل‌استنادتر شمرده‌اند. با وجود طولانی بودن این حدیث مجعول و دروغ، ما بنا گذاشتیم که تمامی آن را در اینجا بیاوریم تا خوانندگان ببینند و بدانند بفهمند که چه خرافاتی توسط ایادی مرموز در دین و آیین ما به نام شریعت و دیانت با انتساب به زمامداران تشیع و ولایت وارد شده است.
فهرست مطالب کتاب صوتی۱ دقیقهمعرفی کتاب نوروز در جاهلیت و اسلام۳۵ دقیقهفصل اول: هویت نوروز و ریشه آداب و سنن آن۶۱ دقیقهفصل دوم: نوروز از منظر عقل و شر۵۵ دقیقهفصل سوم: بررسی احادیث وارد بر اثبات و نفی نوروز / قسمت اول۴۰ دقیقهفصل سوم / قسمت دوم۶۴ دقیقهفصل سوم / قسمت سوم۶۶ دقیقهفصل سوم / قسمت چهارم۵۰ دقیقهفصل سوم / قسمت پنجم۵۷ دقیقهفصل چهارم: نقد و بررسی مویدات و شواهد دیگر نوروز / قسمت اول۵۶ دقیقهفصل چهارم / قسمت دوم – بخش یک۱۸ دقیقهفصل چهارم / قسمت دوم – بخش دو۶۲ دقیقهفصل چهارم / قسمت سوم – بخش یک۲۰ دقیقهفصل چهارم / قسمت سوم – بخش دوادامه فهرستمشخصات کتاب صوتیقیمت نسخه صوتی

معرفی و دانلود کتاب صوتی نوروز در جاهلیت و اسلام: تحقیقی پیرامون نوروز و آداب آن در قبل و بعد از اسلام | سید محمدمحسن حسینی طهرانی | انتشارات مکتب وحی