دسته‌بندی نشده · آوریل 18, 2022 0

معرفی و دانلود کتاب فرنود:‌ شعر نوین به همراه اشارات | حمیدرضا مشکانی | انتشارات نوروزیمعرفی کتاب فرنود:‌ شعر نوین به همراه اشاراتحمیدرضا مشکانی در کتاب فرنود:‌ شعر نوین به همراه اشارات از منظری گوناگون به علومی همچون ریاضی، فیزیک، روان‌شناسی و ادبیات نگریسته و آن‌ها را از جنبه‌های متعدد مورد بررسی قرار داده است. گفتنی‌ست یکی از مهم‌ترین بخش‌های این اثر معرفی قالبی تازه به نام «شعر نوین» است که در آن شعر کهن، نو و سپید در هم می‌آمیزند.

درباره کتاب فرنود:‌ شعر نوین به همراه اشارات:

حمیدرضا مشکانی در اثری که در دست دارید، علوم مختلف را مورد بررسی و تحلیل قرار داده و از چشم‌اندازی گوناگون آن‌ها را تأویل نموده است. برخی از این علوم که مفصلاً به آن‌ها پرداخته شده عبارتند از:‌ «ریاضیات، فیزیک، ادبیات و فلسفه». همچنین، این کتاب پرمایه از سیزده بخش به نام اشارات تشکیل شده که از مهم‌ترین بخش‌های اثر حاضر محسوب می‌شوند.

نویسنده در کتاب فرنود برای اولین بار به معرفی سبک و قالبی تازه به نام «شعر نوین» می‌پردازد و مهم‌ترین قسمت‌های این اثر کم‌نظیر به شرح این سبک اختصاص دارد. حمیدرضا مشکانی تمام اهتمام خود را به کار گرفته تا برخلاف روال مرسوم شعر معاصر، شعر کهن، نو و سپید را در هم ادغام کند و از این طریق، همه‌ی آن‌ها را در یک شعر به‌کار ببرد. این قالب معاصر که به پیکره‌ی ادبیات ایران افزوده شده، تفاوتی مبرهن با دیگر جریان‌های شعری دارد و در نهایت منجر به روشنگری در شعر کهن و شعر معاصر شده است. کتاب فرنود تنها حامل و معرف این سبک شعری نوین است…

فرنود را می‌توان کتابی مدرن دانست. اثری که در بخش اول مفصلاً به معرفی یک قالب شعری جدید می‌پردازد و در بخش دوم علومی را از نظر می‌گذراند که حداقل در ظاهر ارتباطی با یکدیگر ندارند و گردآوردن این‌ها در یک مجموعه‌ از مولفه‌های یک کتاب مدرن است.

کتاب فرنود:‌ شعر نوین به همراه اشارات مناسب چه کسانی است؟

اگر به کتاب‌هایی با موضوع ادبیات و نقد و بررسی علاقه‌مند هستید،‌ کتاب فرنود مناسب شماست.

در بخشی از کتاب فرنود:‌ شعر نوین به همراه اشارات می‌خوانیم:

در عالم ذر همه برابر بودند انسان (جن)، حیوان و نبات و جماد همه و همه، زمانی تغییر ایجاد شد که یکی از این عده از حالت عادی خارج‌شده و به «ظلوماً جهولاً» صفت گرفت همان موقع از حالت حیوانات و نباتات و جمادات (بشریت) بیگانه و با اولین پذیرش مسئولیت (کمال) به انسان مبدل شد. به همان دلیلی که هر کس باور نمی‌دارد که بی‌ آغاز تنها با اعتماد به علم خداوندی قضاوت او کفایت به عدالت کند و درنتیجۀ آن نوع از دادرسی، حکم خویش را نمی‌پذیرد (به‌عنوان‌مثال اگر یزید را هنوز که مرتکب ظلمی نشده با علم خود محاکمه می‌کرد بشر ایشان را ظالم می‌خواند، پس بشر را به عالم خاک برای اثبات در شرایط «عادلانه» بدون کمک مضاعف به «پیامبران و امامان و مؤمنان» که «سرما همان سرما و گرما همان گرما، دوست همان دوست و دشمن همان دشمن» برای آن‌ها نیز یکسان بود» «امروز امام زمان خودشان باید مراقب خودشان باشند و ایشان مانند همۀ ما مسئول زندگی خویش و امانت خداوند است، به همین خاطر ما برای سلامتی ایشان دعا می‌کنیم اگر قرار بود خود‌به‌خود خداوند از ایشان به کمال مراقبت کند دعای سلامتی امام زمان معنای خود را از دست می‌داد، به این سند که در زیارت روز جمعۀ امام زمان که با ده سلام آغاز می‌شود در سلام چهارم آمده است «اَلسَّلامُ عَلَیکَ أیُّهَا اَلمُهَذَّبُ الخائِفُ») فرستاده شد تا عمل کند و بپذیرد! پس به همان دلیل بشر به خاک فرستاده شد تا خود عمل کند و بیازماید که عملکرد و داوری خویش را باور نماید و درنتیجه عمل نیک و ناپسند از هم متمایز گردیده و انجام آن ارزشمند گردد.

(در عالَمِ ذَر امانت را پذیرفت و در حجت‌تمام «قالو بَلی» نیز گفت) بااینکه پذیرفته بود، در حقیقت در همان عالمِ ذر قامت راست کرده بود اما بازهم با ایجاب ناگزیر، جسم انسان را در شرایط برابر با سایر مخلوقات (درجۀ بشر بودن) چهارپا فرستاده (میلیون‌ها میلیون سال پیش از هبوط حضرت آدم) تا اینکه به پذیرفتن زمینی و خاکی «امانت=حقیقت» (پس از فراموشی=انتخاب به اختیار) بار دیگر در عالم ‌ماده راست‌قامت شود. افراد بشر (حتی گروهی از آدم) که با تکامل ادراک باز نیز به درجۀ بشریت میل دارند و برخی به سپاه شیطان، پس (با همان مقدار و نسبت مسئولیت) شیطان خوانده می‌شوند و نه انسان!
فهرست مطالب کتابآستانه
شعر نوین (دریا)
سخن در باب شعر نوین (شعر همگرا / شعر دریا)
شعر دریا (شعرِ نوین)
در باب نظام شریف نشانه‌شناسی
در باب موسیقی بر شعر نوین «دریا»
شعر ملل
در باب جا ماندن موسیقی و خوشنویسی از شعر
تصویری از «شعر نوین»
 «کوچک آتابای»
دربارۀ شعر و زبان
تنوع در شعر حافظ و دیگرانی چند
یا زبان بدیع یا انسجام اندیشه
حکمت
شعر کوتاه
برای منتقد، الهام شدن به هنرمند
الهام در شعر (هنر)
ادبیات نُتیک کُدیک موسیقی
بایزید شاعر است یا نه؟
تاریخ سرایش
تعلیمی بودن شعر
حرکت‌های جدید
زیبایی درست است یا درستی زیبا؟
انکسار زبان معیار
شاعر مخاطب است
 «بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد»
شعر فخیم و فاخر
عاطفه و اندیشه (در شعر)
عقل یا خیال
مردم شاعرند
نخ تسبیح
حافظ
جشنواره و جایزه
در باب تأویل متن «آدمی مخفیست در زیر زبان»
سَبک
فرستنده گیرنده
هنر چیست؟
نقد
حکمت در شاعران دیروز و امروز
فردوسی و زبان ایران باستان‌
معماری و مهندسی مستقل حافظ
همم شهریاری همم موبدی
شعر نو و شعر سپید مال ماست نه غرب
نشانه شدن
زبان رسم پوشاک
دید مخاطب
زبان در هنر
زبانِ مشترک
آسیب‌شناسی شعر بانوان و بانوان شاعر86
انسجام
در ره خاندان به صدق = همت شحنۀ نجف95
سهراب
زمستان
اشارات هنر
انواع بیان ایده
خطرات پنهان عصر جدید (تلویزیون و سینما)
عواطف بعید
تم و موضوع
نیمائیات
افسانۀ نیما
مسیر سِیر
حذفیات نیما
ارمغان زبان
اشارات داستان
توصیف در شعر و داستان
قرآن و قصه (داستان)
اشارات دانشجایی
ز گهواره تا گور دانش بجوی (حوزه و دانشگاه)
آمار
فرهنگستان
اشارات شطحی
هُش یار مستی
عرفان و دستمال یقۀ استاد دانشگاه
مکاشفه
اشارات فلسفی
اگزیستانسیالیسم
بنیاد فلسفه
بی‌زمانی در آخرت (بُعد زمان در زمین و فضا)
برونی‌سازی مذهب (عرفان)، فلسفه، هنر
حقیقت و واقعیت
حقیقتِ واقعی
خواب بیننده می‌میرد
انسان کیست؟
اعداد
مصمم راست‌قامت
اشارات فیزیک
جاذبه
آینه‌های نامرئی
تبدیل انرژی به ماده
زمان (گذشته، حال، آینده)
زمان-فضا / فضا-زمان
فضا و زمان (خلاف جهت هم)
مخروط زمان
اشارات ایدئولوژیک
انحصاریون
جهان‌بینی توحید توجیهی
جهان‌بینی و ایدئولوژی (اسلام)
اشارات روانشناسی
ضمیر ناآگاه
متعادل یا متعالی
آرمان‌دُور
اشارات دینی
انجام
تنهایی علی (ع)
علم ماندگار تک خانواده
فاطمه
اُم
ام المؤمنین
تدبیر علی بر یاری به حسین در کربلا
آن ده روز
تعصب
تردید
مأمور بلاغت
دلِ خورشید
غیبت
هم خورشید، هم آفتاب
قرآن گفتگوست یا تک‌گویی
پنج‌ خضراء
حسن حسین محسن / علی علی علی
علت مرگ
علم یا علم ‌الیقین
غیبت
تفاوت
بلاغت
فرق زیرکی با حکمت
حجت و محاجه
عالِم الغیب و الشهاده
پیش ‌دانی
 «کاروان‌سالار ره نشناس»
سر خط
تفاوت روزی با درآمد
علی و محمد
میل
قضاوت: «شحنگی یا محتسبی»
دهش
حق‌الناس
شرط سوم
ادامه فهرستمشخصات کتاب الکترونیکقیمت نسخه الکترونیک

معرفی و دانلود کتاب فرنود:‌ شعر نوین به همراه اشارات | حمیدرضا مشکانی | انتشارات نوروزی