معرفی و دانلود کتاب فرهنگ و تمدن ایران اسلامی | محمدرضا کلان فریبایی | انتشارات مهر ایران

[ad_1]

معرفی کتاب فرهنگ و تمدن ایران اسلامیکتاب فرهنگ و تمدن ایران اسلامی نوشته محمدرضا کلان فریبایی، به بررسی تغییرات بنیادین تمدن ایران می‌پردازد. تغییر حکومت سلطنتی مطلقه به سلطنتی مشروطه و همچنین وقوع دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی در این دوره یکی از مهم‌ترین اتفاقات تمدن ایران بوده است.

درباره کتاب فرهنگ و تمدن ایران اسلامی:

ایران بعد از مشروطه، صاحب مجلس و حکومت قانون شد، مردم حق انتخاب پیدا کردند و در این میان، نواندیشان و روشنفکران، متحول شده و دست‌کم در این موضوع، هم‌داستان شدند.

استاد کلان فریبایی در کتاب فرهنگ و تمدن ایران اسلامی معتقد است در تمدن ایران، هرگز مجال شکل‌گیری تشکیلات و سازمان‌های صنفی مستقل از حکومت به وجود نیامده است و این پدیده که از آن به نام استبداد شرقی یاد می‌شود، در عمل مشارکت مردم در سرنوشت جامعه، مدیریت و توسعه آن ناچیز بوده است.

از نگاه نویسنده می‌بایست منافع ملی، همبستگی اقوام و همزیستی ادیان که از سیاست‌های اساسی تمدن ایرانی است، معیار تمدن‌سازی قرار گیرد و عدم به‌کارگیری متخصصان در جای خود توسعه تک بعدی را به وجود آورده است.

نویسنده تاکید دارد این سرزمین در قلب خاورمیانه همچون پلی میان دریای مازندران و دریای عمان بوده که اقوام با آن احراز هویت می‌شوند، آیین‌ها، خرده فرهنگ‌های زیبا، هم افق با یکدیگر متحد می‌گردند، اما اکنون ایران دچار بحران خشکسالی و کمبود شده، زیرا تنها 14 درصد زمین‌های ایران قابل کشت، 8 درصد بیابان و 23 درصد کویر شده است و می‌بایست این سرزمین را از مرگ حتمی نجات داد.

دکتر کلان فریبایی عقلانیت سیاسی را که یکی از پرسابقه‌ترین مباحث تمدنی است و همچنین استفاده از روش‌های علمی برای اداره جامعه را ضروری دانسته و تقویت کانون‌های تفکر را گرانی‌گاه تمدن به شمار‌ آورده است. به اعتقاد ایشان کانون‌های تفکر تلقی‌های روشنی نسبت به ارزش‌ها، منافع و مصالح ملی از یک سو و روندها و شرایط جهانی و منطقه‌ای از سوی دیگر دارند و می‌توانند صدای پای آینده را از پس هیاهوی امروز به گوش مردم و دولتمردان برسانند.

کتاب فرهنگ و تمدن ایران اسلامی به چه کسانی پیشنهاد می‌شود؟

کسانی که به بررسی فرهنگ و تمدن ایران علاقه‌مند هستند از این کتاب نکات ارزشمندی را دریافت می‌کنند.

در بخشی از کتاب فرهنگ و تمدن ایران اسلامی می‌خوانیم:

برای دستیابی به جامعه‌ای مردم سالار در فرایند گذار از سیستم‌های خودکامه به دموکراسی، مواردی را نویسندگان پیشنهاد می‌کنند که از جمله آن‌ها می‌توان به آزمون نهادهای مدنی موجود قبل از توسل به این شیوه، توجه به بستر فرهنگی و اجتماعی جامعه و بررسی دقیق توانایی موجود، استفاده از شیوه‌های مبارزه مدنی متناسب با هدف فرهنگی و شرایط جامعه، دقت و توجه به اصل پرهیز از خشونت و اتکا به رفتار مدنی و شیوه‌های مسالمت‌آمیز درتمام مراحل و… اشاره کرد.

کانون‌های تفکر در هر کشور، قلب جامعه‌ی مدنی وگرانیگاه فکری به شمار می‌آیند. در مقاطع حساس چون انتخابات ریاست‌جمهوری که گزینش هوشمندانه را می‌طلبد، باید به عنوان چشم باز مردم در خطوط مقدم عملیات حضور یابند و ضمن گرما‌بخشی فکری به فضای انتخاباتی و اطلاع‌رسانی بایسته، مشارکت حداکثری مردم وانتخاب کاندیدای شایسته را تضمین نمایند.

فرض جامعه‌ی مدنی این است که کانون‌های تفکر با دردست داشتن جام جادویی جهان‌نما تلقی‌های روشنی نسبت به ارزش‌ها، منافع و مصالح ملی ازیک سو، و روندها و شرایط جهانی و منطقه‌ای ازسوی دیگر دارند، و می‌توانند در مقاطعی که جامعه با انتخاب‌های بزرگ و حساس سر و کاردارد، صدای پای آینده را از پس هیاهوی امروز بشنوند و از هر راه ممکن به گوش مردم و دولتمردان برسانند تا این انتخاب‌ها از کیفیت لازم برخوردار شده، و قطعاً معطوف به تضمین آینده‌ی تمدن باشد.
فهرست مطالب کتابفصل اول: کلیات و مفاهیم
مفاهیم پایه‌
کلید واژه تمدن
دیدگاه تمدن پژوهان
تعریف تمدن
معنای تاریخ
تعریف اصطلاح تاریخ
عقلانیت
جامعه مدنی
استعمار (Colonization)
همگرایى (Integration)
نظریه توسعه تمدنی
سوال و تمرین
فهرست منابع فصل اول
فصل دوم: تمدن سرزمین ایران
نگاهی به تاریخچه ایران
خاورمیانه (جنوب شرق آسیا)
جغرافیای طبیعی ایران
رودهای ایران
تاریخ اجتماعی ایران
جغرافیای سیاسی تاریخی ایران
اشغال نخست ایران معاصر
بحران اجتماعی ناشی از اشغال ایران
دومین اشغال ایران معاصر
ژئواستراتژیک و ژئوپلیتک ایران
استبداد زدگی تمدن معاصر ایران
جامعه دموکراتیک
جغرافیای انسانی‌ تاریخی ‌ایران
تعامل ترکیبی ادیان در ایران
تحول بنیادی درایران معاصر
اولین نهاد دموکراتیک
مشروطه‌خواهی
سوال و تمرین
فهرست منابع فصل دوم
فصل سوم: تمدن اسلامی شکلگیری و امتداد
سرآغاز تمدن اسلامی
تعریف تمدن اسلامی
نمودار فرایند شکل گیری تمدن اسلامی
عوامل گسترش تمدن اسلامی
تعریف دولت
علل درونی رکود تمدن اسلامی
عوامل پشتیبان استبداد معاصر
نظریه دوری تمدن‌ها
علل بیرونی رکود تمدن اسلامی
یک) قدرت گیری حاکمان محلی
دو) تصرف مجدد جزایر مدیترانه
سه) جنگ‌های صلیبی
فلسفه جنگ‌های صلیبی
پیامد تهاجم مغول
استعماردرخاورمیانه
عقلانیت اسلامی در سپهر ابزار
عرفان و اسلام
دیدگاه‌های جدید تمدن ها
پیوند تمدن‌ها
ائتلاف تمدن‌ها
سوال و تمرین
فهرست منابع فصل سوم
فصل چهارم: ادبیات توسعه درتمدن معاصر ایران
مواجهه‌ی ایران با مدرنیته
‌مواجهه‌ی متفاوت ژاپن با مدرنیته
تفاوت فرهنگی ژاپن و ایران
مقایسه تطبیقی توسعه
چند توصیه به نخبگان ایران
ادبیات توسعه درتمدن ایران اسلامی
تعریف انتخابی توسعه
ضرورت تحقق توسعه انسانی
بازه زمانی روند مدرن سازی
توسعه و خاورمیانه
توسعه وافزایش توانایی ملی
اهداف توسعه درهزاره سوم
تغییر ریل توسعه درایران
سندآمایش علم و فنآوری
نهاد‌های رشد و توسعه
اصول ثابت نظریه توسعه
نقش نخبگان درتوسعه یافتگی
تعریف نخبه
استقلال نهاد رشد از سیاست
الگوهای توسعه یافتگی
نمودار عناصر پیشرفت
تاریخچه نیم قرن توسعه درایران
عدم تحقق برنامه توسعه ایران
ضرورت تعیین استراتژی توسعه
پیشنهاد یک راه حل
عوامل اقتصادی توسعه تمدن
اصول دهگانه مهم مدیریت
مکتب نئوکلاسیک (روابط انسانی)
مکتب سیستم‌های اجتماعی
مکتب اقتضایی
مکتب نوگرایی
موانع سرمایه گذاری
اتحاد در مفاهیم اساسی
پیش نیازهای توسعه ایران
برون رفت از بحران آب
خشکسالی ایران در 5 سال آینده
ارزش پول ملی درتوسعه
تولید ناخالص داخلی
اهداف اقتصاد با ثبات
سوال و تمرین
فهرست منابع فصل چهارم
فصل پنجم: هویت در تمدن ایران اسلامی
لایه‌های هویت در تمدن ایرانیان
تحول هویت ایرانیان
عوامل موثر در هویت ملی
زبان فارسی و هویت
بازسازی گفتمان‌ هویت ملی
هویت اسلامی
شاخص‌های هویت ایرانی
چهار دیدگاه هویت ملی
سوال و تمرین:
فهرست منابع فصل پنجم
فصل ششم: تحولات نوین درتمدن ایران اسلامی
پیشرفت‌های علمی معاصر ایران اسلامی
کارگروه آینده‌پژوهی دانشگاه‌ها
علم و فناوری نوین
میکرو الکترونیک
انرژی‌های تجدید پذیر
انرژی هسته‌ای
بیوتکنولوژی
فناوری و علوم نانو
طب سنتی (TIM)
افزایش کیفیت علم در ایران
برترین دانشگاه‌های ایران
دانشگاه‌های ایران درلایدن
دوجهانی شدن تمدن‌ها
پیشرفت فضای مجازی ایران
بازی‌های دیجیتال درایران
ماهواره درنمودارآماری
ضریب اینترنت و تلفن همراه
نمودارکاربران درکشورها
شبکه‌های اجتماعی درجهان
فضای مجازی و رسانه‌های رسمی
تاثیرگذارترین رسانه‌ها
کاربرد و اهداف دولت الکترونیک
دولت الکترونیک و فناوری
نقش تکنولوژی درتحول آینده
کار‌برد ‌ابر‌داده‌ها
هم‌جوشی هسته‌ای
خودروهای بدون راننده
رتبه کشورها
پرینت سه‌بعدی
واقعیت مجازی (Virtual Reality)
ژنومیک (génomique)
نانوتکنولوژی
گرافن (Graphene)
زندگی در مریخ
برق بی‌سیم
بلاکچین و ارزهای دیجیتال
گجت‌های پوشیدنی
سوال و تمرین
فهرست منابع فصل ششم
فصل هفتم: تمدن و مطالعات فرهنگی
شاخص‌های فرهنگ
نظریه تکامل فرهنگی
نظریه نیازهای مشترک
رابطه دین و فرهنگ
مطالعات فرهنگی در ایران و جهان
سرفصل مطالعات فرهنگ
مردم‌شناسی فرهنگ
جامعه‌شناسی فرهنگ
تناسب دین و فرهنگ
دین و تحول فرهنگ
تحلیل نظریه نخست
تحلیل نظریه دوم
تحلیل نظریه سوم
فرهنگ؛ کنش‌های معنادار
تصمیم‌های جدی انسان
تحول ادبیات در تمدن معاصر ایران
عصر بیداری و تحول
سنت‌گرایی
نوگرایی
سوال و تمرین
فهرست منابع فصل هفتم
کتابنامه تحقیق
ادامه فهرستمشخصات کتاب الکترونیکقیمت نسخه الکترونیک

معرفی و دانلود کتاب فرهنگ و تمدن ایران اسلامی | محمدرضا کلان فریبایی | انتشارات مهر ایران