دسته‌بندی نشده · مارس 9, 2022 0

معرفی و دانلود کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های ورزشی المپیک | پاکیانتان چلادورای | انتشارات بامداد کتابمعرفی کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های ورزشی المپیککتاب مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های ورزشی المپیک نوشته‌ی پاکیانتان چلادورای و آلبرتو مادلا، یک نمای کلی از تأثیر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد ورزشکاران و مسئولان فعال در این حوزه ارائه می‌دهد و چگونگی از بین بردن نارسایی‌ها و کمبودهای موجود در ورزش را ارزیابی می‌کند.

درباره‌ی کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های ورزشی المپیک:

در سال‌هاى اخیر، شاهد علاقه زیاد محققان و مدیران سازمان‌هاى ورزشى به موضوعات مرتبط با مدیریت منابع انسانى در سازمان‌ها بوده‌ایم. ویژگى‌هاى مختص به سازمان‌هاى ورزشى و شیوه‌هاى متنوع و خاص براى اداره مطلوب منابع انسانى آن‌ها، شیوه‌هاى جذب، استخدام، آموزش، پرورش و توسعه حرفه‌اى منابع انسانى در سازمان‌هاى ورزشى، اهمیت نیروهاى داوطلب و شیوه‌هاى جذب و به‌کارگیرى آن‌ها در رویدادهاى مختلف ورزشى، مدیریت تضاد نیروهاى حرفه‌اى و داوطلب و مدیریت تنوع و تغییر سازمانى، موضوعات جدید و چالش‌برانگیز مدیریت منابع انسانى سازمان‌هاى ورزشى را تشکیل مى‌دهند.

یکى از بزرگ‌ترین مشکلات ورزش امروز ایران، دولتى بودن ورزش و کنترل همه جانبه‌ى دولت بر جنبه‌هاى گوناگون ورزش است. تا حدى که خصوصى شدن ورزش ایران گاه به رویایى دور از دسترس مى‌ماند. بر این اساس، دولتى بودن ورزش، هزینه‌هاى هنگفتى به بدنه‌ى ورزشى کشور وارد مى‌کند. همین‌طور به صورت متواتر، دیگر حلقه‌هاى متصل به این زنجیر، دچار خمودگى، کسلى و سکون مى‌شوند، ورزشکاران به آینده‌ى ورزشى‌شان امیدى ندارند، مربیان از تغییرات سریع و نابهنگام که مخصوص مدیریت دولتى است، در امان نیستند و علاقه‌مندان به ورزش نیز از نبود امکانات مناسب پخش بازى‌ها، تماشاى بازى‌ها در استادیوم‌ها و کیفیت غیراستاندارد برگزارى و سطح بازى‌ها ناراضى مى‌مانند. در چنین فضایى، امید داشتن به پیشرفت ورزش و نزدیک شدن به شرایط استاندارد، بسیار دور از دسترس مى‌ماند.

در کشورهاى دیگر ورزش غیر دولتى اداره مى‌شود، هزینه‌هاى هنگفت استعدادیابى، آموزش نیروى جوان، نگهدارى از ورزشکاران و قهرمانان و آینده‌ی آنان، بسیار کاهش یافته و شانس مردم به ورزش‌هاى همگانى، آمادگى جسمانى و همین‌طور ورزش‌هاى قهرمانى و حرفه‌اى افزایش یافته است و وقت بیشترى صرف ورزش و تماشاى آن، به عنوان سرگرمى و تفریح مى‌شود.

پاکیانتان چلادورای (P Chelladurai) و آلبرتو مادلا (Alberto Madella) در کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های ورزشی المپیک (Human resource management in Olympic sport organisations) سعی نموده‌اند تا تغییری در نگرش مدیران و مسئولان ورزشی کشور ایجاد نمایند. راهکارهای کتاب حاضر در بسیاری از کشورها آزمایش شده‌اند و می‌توانند جهش سریعی برای ورزش کشور به ارمغان آورند.

کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های ورزشی المپیک برای چه کسانی مناسب است؟

کتاب حاضر می‌تواند منبع مفیدی برای پژوهشگران رشته مدیریت، مدیریت ورزشى و تربیت بدنى باشد. همچنین کلیه‌ی افرادی که به نحوی در زمینه مدیریت ورزشی اشتغال دارند و دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای رشته‌های مذکور می‌توانند از کتاب حاضر استفاده کنند.

در بخشی از کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های ورزشی المپیک می‌خوانیم:

ورزشکاران رقابت‌کننده مطمئناً ذى‌نفعان کلیدى OSOها هستند که رضایت و رهبرى این ورزشکاران باید در زمان ارزیابى کارآیى سازمانى یک OSO در نظر گرفته شود. بسیارى از کتب و مقالاتى که به مدیریت منابع انسانى در ورزش مى‌پردازند، به ورزشکاران به عنوان اجزاء تأثیرگذار توجهى ندارند. کتاب‌ها و کتابچه‌هاى مدیریت منابع انسانى معمولا تنها به کارکنان مى‌پردازند و در اکثر موارد، ورزشکاران به طور رسمى جزو کارکنان هیچ یک از سازمان‌ها محسوب نمى‌شوند؛ ورزشکاران معمولا به باشگاه‌ها یا ساختارهاى مشابهى تعلق دارند که خدمات فنى و امور دیگرى را براى توسعه مهارت‌هاى آن‌ها ارائه مى‌دهند. در موارد دیگر، از طریق مؤسسات آموزشى (مثلا دانشگاه‌ها) یا دولت‌هاى محلى به ورزشکاران کمک مالى مى‌شود. بنابراین آن‌ها به عنوان منابعى که باید مدیریت شوند در نظر گرفته نمى‌شوند و در نتیجه موضوع رشد و پرورش ورزشکاران اغلب در دستور کار مربیان باقى مى‌ماند که بسیارى از مدیران OSOها نیز با آن آشنا نیستند.

به نظر ما، ناچیز انگاشتن نقش کلیدى ورزشکاران در OSOها اشتباه است، حتى اگر چه جایگاه دقیق آن‌ها در سازمان‌هاى ورزشى به خوبى مشخص نشده است. OSOها عملا با چند نوع ورزشکار مواجه هستند (مثلا رقابت یا غیر رقابتى؛ ملى، منطقه‌اى یا استانى؛ نوجوان، جوان یا بزرگسال؛ زن یا مرد) که باید آن‌ها را به عنوان مشتریان این‌گونه سازمان‌ها و به طور هم‌زمان به عنوان منابعى مهم براى آن‌ها به حساب آورد. یک فدراسیون ملى یا منطقه‌اى در صورتى که داراى ورزشکاران رقابتى کمى در سطوح مختلف باشد و مسابقات یا رویدادهایى که ورزشکاران در آن‌ها شرکت دارند جذاب نباشد و هیچ کس رویدادهاى آن‌ها را تماشا نکند، نمى‌توانند با حامیان یا مسئولان محلى جهت اخذ کمک‌هاى مالى مذاکره کنند. از سوى دیگر اگر یک سیستم کارآمد پرورش استعدادهاى ورزشى وجود نداشته باشد یا به طور مستمر مورد نظارت و به روزرسانى قرار نگیرد، شهرت بین‌المللى و در نتیجه توجه رسانه‌ها را از دست مى‌دهند.
فهرست مطالب کتابعلائم اختصارى
پیشگفتار مترجمان
مقدمه‌ى ناشر
پیشگفتار مؤلف
مقدمه
فصل 1- ویژگى‌هاى سازمان‌هاى ورزشى المپیک از دیدگاه مدیریت منابع انسانى
1-1- سازمان‌هاى ورزشى المپیک به عنوان سازمان‌هاى داوطلب
1-2- ذى‌نفعان سازمان‌هاى ورزشى المپیک
1-3- شرکت‌کنندگان: مشتریان اصلى و منابع انسانى مهم سازمان‌هاى ورزشى المپیک
1-4- کارکنان داوطلب در سازمان‌هاى ورزشى المپیک
1-5- کارکنان حرفه‌اى در سازمان‌هاى ورزشى المپیک
1-6- فرهنگ سازمانى
فصل 2- اعمال منابع انسانى
اعمال منابع انسانى
2-1- عدالت سازمانى
2-2- تأمین پرسنل یک سازمان ورزشى المپیک
2-3- جذب نیروهاى داوطلبى
2-4- جذب داوطلبان براى رویدادها و پروژه‌هاى کوتاه‌ مدت
2-5- حفظ مشارکت افراد داوطلب
2-6- ارزیابى کارکنان
2-7- سیستم‌هاى حقوق و پاداش
2-8- آموزش و توسعه‌ى حرفه‌اى
2-9- اعمال توانمندسازى
2-10- ورزشکاران در مرکز سازمان‌هاى ورزشى المپیک: یک مورد ویژه‌ى توانمندسازى
2-11- مدیریت تضاد در سازمان‌هاى ورزشى المپیک
2-12- فرآیند حرفه‌اى‌گرایى و تضاد بین افراد حرفه‌اى و داوطلب
2-13- مدیریت تضاد افراد حرفه‌اى داوطلب
فصل 3- طرح سازمانى و مدیریت منابع انسانى در سازمان‌هاى ورزشى المپیک
3-1- ساختارها، طرح‌ها و نمودارهاى سازمانى
3-2- سازمان‌هاى ورزشى المپیک به عنوان سیستم‌ها
3-3- نقش و ترکیب هیئت اجرایى در سازمان‌هاى ورزشى المپیک
3-4- ایجاد یک هیئت قدرتمند در سازمان‌هاى ورزشى المپیک
فصل 4- مدیریت تنوع در محل کار
4-1- ویژگى‌هاى متنوع
4-2- استراتژى‌هاى مدیریت تنوع
4-3- انسجام افراد و گروه‌ها
4-4- ارزش نهادن به تنوع: موضوع جنسیت در مدیریت سازمان‌هاى ورزشى المپیک
فصل 5- رهبرى
5-1- مدل چند بعدى رهبرى
5-2- رهبرى تبادلى
فصل 6- مدیریت تغییر و منابع انسانى
6-1- مدیریت تغییر چیست؟
6-2- نقش عوامل تغییر
6-3- طراحى مجدد سازمان‌هاى ورزشى المپیک براى رویارویى با تغییر و دگرگونى در ورزش
6-4- نتیجه‌گیرى: سازمان‌هاى یادگیرنده و مدیریت دانش
منابع
ادامه فهرستمشخصات کتاب الکترونیکقیمت نسخه الکترونیک

معرفی و دانلود کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های ورزشی المپیک | پاکیانتان چلادورای | انتشارات بامداد کتاب