دسته‌بندی نشده · آوریل 22, 2022 0

معرفی و دانلود کتاب گفتمان توسعه در ایران نوین | محمدرضا کلان فریبایی | انتشارات مهر ایرانمعرفی کتاب گفتمان توسعه در ایران نوینکتاب گفتمان توسعه در ایران نوین نوشته محمدرضا کلان فریبایی با اشاره به محورهای اصلی چون توسعه متوازن، استبداد معاصر، جامعه مدنی، عقلانیت، جامعه دموکراتیک، به مفاهیم پایه‌ای تدوین شده است. این کتاب با بررسی پیشینه تاریخی، عوامل سیاسی و اجتماعی علل توسعه‌نیافتگی ایران نوین را در مواجه با مدرنیته و تحولات اقتصادی را ریشه‌یابی می‌کند.

درباره کتاب گفتمان توسعه در ایران نوین:

کتاب گفتمان توسعه در ایران نوین با بررسی توسعه‌یافتگی در ایران این موضوع را مدنظر قرار می‌دهد که عوامل مختلفی می‌تواند در رشد و توسعه یک کشور تاثیرگذار باشند. به‌ عنوان مثال، در ایران گذشته شرایط اقلیمی اهمیت زیادی در تمرکز قدرت حکومت داشت و دقیقا همین تمرکز با مسئله عقب‌ماندگی ارتباط پیدا می‌کرد.

اگرچه رابطه بین قدرت مرکزی و عقب‌ماندگی مستقیم نیست اما این تمرکز نتایجی را به بارمی آورد که به نوبه خود با مسئله عقب‌ماندگی ارتباط وثیقی پیدا می‌کند. به همین دلیل اثرات بلند مدت تمرکز قدرت در دست حکومت، باعث شده که امکان به وجود آمدن برخی تحولات اجتماعی که لازمه پیشرفت و توسعه متوازن در ایران هستند، یا به طورکامل از میان برود یا عمیقاً کاهش پیدا کند.

از ابتدای قرن نوزدهم تا به امروز، روشنفکران و سیاست‌گذاران زیادی سعی کرده‌اند که ایران به توسعه دست پیدا کند و در ردیف کشورهای جهان اول قرار گیرد. اما همچنان این خواسته در گرو تلاش و آگاهی از تاریخ و شرایط مختلفِ حاکم بر ایران است.

دکتر محمدرضا کلان فریبایی، در این کتاب سعی دارد دلیل اصلی بحران عدم رشد و توسعه‌نیافتگی ایران را کشف نماید و راهکار متناسب آن را به ملت ارائه دهد. مولف این اثر، با نگاهی گذشته‌نگر و از طریق مدنظر قرار دادن شرایط توسعه سیاسی معاصر، عدالت اجتماعی و روابط تجاری و بازرگانی نوین، افق‌های آینده را پیش‌رو قرار می‌دهد و در جهت آگاهی نهادهای مدنی و سیاسی گام بلندی برمی‌دارد.

کتاب گفتمان توسعه در ایران نوین مناسب چه کسانی است؟

این کتاب به علاقمندان متون جامعه‌شناسی و پژوهشگران حوزه اقتصاد سیاسی و اجتماعی پیشنهاد می‌شود.

در بخشی از کتاب گفتمان توسعه در ایران نوین می‌خوانیم:

معمولا کل جامعه را به دهک‌ها تقسیم و سهم ثروتمندترین‌ها و فقیرترین‌ها را از درآمد و هزینه مشخص می‌کرده و بعد هم نابرابری در توزیع درآمد بین دهک‌ها را با عددی موسوم به ضریب جینی اندازه‌گیری می‌کنند. روند تغییرات ضریب جینی در یک بازه زمانی نشان می‌دهد که نابرابری دهک‌ها کمتر یا بیشتر شده است.

مفهوم نابرابری به صورت یک بحث اساسی و بنیادی باید در رابطه با منافع عمومی و منافع ملی مورد بررسی قرار گیرد و این پرسش مطرح شود که نابرابری تا چه حد به زیان و یا به نفع جامعه است. زمانی که نابرابری موجب نارضایتی عمومی و نابودی سرمایه اجتماعی شود، بدون تردید به زیان منافع ملی کشور است اما اگر اقتصاد در مسیر رشد است و همه گروه‌ها ازجمله دهک کم درآمد با بهبود وضعیت درآمدی مواجه هستند و ثروت درحال افزایش است، نمی‌توان نابرابری را مذمت کرد.

یکی از مشهورترین محققان و پژوهشگران این حوزه، جان رالز است که راجع به مساله نابرابری، انصاف و عدالت در اقتصاد مباحث زیادی مطرح کرده است. نظریه عدالت رالز میگوید: «عدالت اولین فضیلت برای نهاد اجتماعی است. عدالت از نظر رالز مقدم بر خوشبختی است.»

خوشی و کامیابی آنگاه به‌عنوان یک ارزش مثبت تلقی می‌شودکه عادلانه بودن آن محرز باشد. عدالت چارچوبی است که افراد مختلف در آن فرصت پی گرفتن آمال و ارزش‌های مورد نظر خود را پیدا می‌کنند»

اما آنچه در رابطه با اقتصاد ایران مطرح است مربوط به افزایش نابرابری و بیشتر از آن احساس نابرابری است که باعث از بین رفتن سرمایه اجتماعی و بدبینی مردم نسبت به مسوولان و وضعیت اجتماعی و سیاسی می‌شود.
فهرست مطالب کتابفصل اول: امیر کبیر الگوی ایران نوین
فصل دوم: گفتمان توسعه در ایران نوین
فصل سوم: عوامل اقتصادی توسعه
فصل چهارم: ارتباطات بین المللی و توسعه
فصل پنجم: آینده پژوهی و تحول تکنولوژیک
فصل ششم: جامعه پرحادثه و درحال تغییر
اصطلاحات انگلیسی
منابع تحقیق

معرفی و دانلود کتاب گفتمان توسعه در ایران نوین | محمدرضا کلان فریبایی | انتشارات مهر ایران