دسته‌بندی نشده · ژوئن 14, 2022 0

معرفی و دانلود PDF فصلنامه ادبی مجمر – شماره دهم – بهار 1401 | … | فصلنامه ادبی مجمرمعرفی فصلنامه ادبی مجمر – شماره دهم – بهار 1401فصلنامه ادبی مجمر – شماره دهم – بهار 1401 منتشر شد. هر دم به یاد ایران، اخوان ثالث از ارغنون تا زمستان، نگاهی به داستان کوتاه قلمرو مورچگان، سروژ استپانیان، هنر رنج بزرگ نیچه و… از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید.

این فصلنامه ادبی تلاش دارد تا با انتشار مقالاتی در زمینه فرهنگ و ادب ایران زمین، گامی هر چند کوچک در شناساندن آن بردارد.
فهرست مطالب مقالات ادبی
هردم به یاد ایران؛ درباره زندگی و آثار دکتر اسلامی ندوشن
اخوان ثالث؛ از ارغنون تا زمستان
نقد و معرفی کتاب
نگاهی به داستان کوتاه قلمرو مورچگان
چاغداش آذربایجان یازاری حسین پناهخواهی
بررسی پیرنگ در داستان آهوی بخت من گزل
پیوند جهان متن عربی با متون جهانی
نگاهی به کتاب سال‌های بدون تو
داستان
یخچال
پرواز عشق
خیره به او می خندم
هم نشین
بر آستان جانان
جوانه‌ها
پرونده ویژه
مترجمان بنام ایران؛ سروژ استپانیان
ادبیات جهان
سوسن‌های وحشی پروست در رساله در باب خواندن
هنر رنج بزرگ نیچه
نگاهی روشمند به ارتباط بین سینما و ادبیات
سه شعر از خاطره فرج لی
ادامه فهرستمشخصات کتاب الکترونیکقیمت نسخه الکترونیک

معرفی و دانلود PDF فصلنامه ادبی مجمر – شماره دهم – بهار 1401 | … | فصلنامه ادبی مجمر