دسته‌بندی نشده · می 24, 2022 0

معرفی و دانلود PDF کتاب تجزیه و تحلیل آماری با نرم‌افزار SPSS | مصطفی صالحی | موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهرانمعرفی کتاب تجزیه و تحلیل آماری با نرم‌افزار SPSSآیا در گزینش آزمون آماری مناسب و تحلیل گزارش‌ها مشکل دارید؟ کتاب تجزیه و تحلیل آماری با نرم‌افزار SPSS اثری آموزشی از مصطفی صالحی است که برای کمک به دانشجویان تالیف شده و می‌تواند به سوالات پرتکرار شما در زمینه کار با این برنامه پرکاربرد پاسخ دهد.

درباره کتاب تجزیه و تحلیل آماری با نرم‌افزار SPSS:

یکی از موضوعاتی که همه رشته‌ها در پژوهش‌های علمی، پروژه‌های عملی و تحصیلات تکمیلی با آن درگیر هستند، تجزیه و تحلیل آماری است. پرکاربردترین نرم‌افزاری که پژوهشگران برای این هدف از آن استفاده می‌کنند SPSS است که نام آن برای هر دانشجویی آشناست اما متاسفانه گروه کمی از دانشجویان و حتی فارغ‌التحصیلان در کار با این برنامه به مهارت می‌رسند. به همین دلیل مصطفی صالحی تصمیم به تالیف کتاب تجزیه و تحلیل آماری با نرم‌افزار SPSS گرفت تا مجموعه‌ای کامل از نکات لازم و ضروری را در اختیار جامعه علمی قرار دهد.

در این اثر فنون پیچیده آماری به صورت گام به گام و با تاکید بر پیش فرض‌های آماری و کاربرد آزمون‌ها آموزش داده می‌شود. بیان ساده و روان، آموزش آزمون‌های مهم و پرکاربرد، استفاده از تصاویر، تحلیل گزارش‌ها و ارائه نمودارها ویژگی‌های متمایز این کتاب نسبت به آثار مشابه هستند. شایان ذکر است که تمامی آموزش‌ها مبتنی بر جدید‌ترین نسخه این نرم‌افزار، یعنی 25 است که سودمندی کتاب Statistical Analysis with SPSS را تا مدتی طولانی تضمین می‌کند.

کتاب تجزیه و تحلیل آماری با نرم‌افزار SPSS مناسب چه کسانی است؟

محتوای این کتاب برای دانشجویان و دانش آموختگان تمامی مقاطع و همه رشته‌ها مفید است. مثال‌های مورد استفاده در این مجلد دامنه وسیعی از علوم را دربرمی‌گیرد تا نیازهای خوانندگان رشته‌های مختلف را برطرف سازد و همچنین از مثال‌های منتشر شده در مجلات علمی پژوهشی و پروژه‌های عملی بهره گرفته شده است.

در بخشی از کتاب تجزیه و تحلیل آماری با نرم‌افزار SPSS می‌خوانیم:

همان طور که قبلاً اشاره شد، در تحلیل مسیر یک مدل نظری را به آزمون می‌گذاریم که در نهایت با اجرای تحلیل، این مدل نظری باید به یک مدل تجربی منتهی شود. بنابراین، طبیعی است که همواره ساخت روابط علی بین متغیرها در مدل تجربی (که از تحلیل مسیر بدست می‌آید) با مدل نظری (که از چارچوب نظری بدست می‌آید) فرق دارد. اما سوال این جا است که چه متغیرهایی در مدل باقی می‌مانند و چه متغیرهایی از آن حذف می‌شوند؟

قاعده کلی این است که در اجرای تحلیل مسیر، متغیرهایی را که مقدار بتای آن‌ها د ر سطح خطای کوچکتر از 05/0 معنی دار نشود، از مدل حذف می‌کنیم. بنابراین، مسیر این متغیرها نیز از مدل حذف می‌شود. البته هر چه حجم نمونه بزرگتر باشد، احتمال آن که ضرایب مسیر کوچکتر معنی دار شوند، بیشتر است.
فهرست مطالب کتابفصل اول- مقدمه (پروژه آماری و تعاریف)
فصل دوم-  آشنایی با نرم‌افزار و وارد کردن داده‌ها
فصل سوم- دستورهای کاربردی در SPSS
فصل چهارم- آمار توصیفی در SPSS (جداول فراوانی، شاخص‌های مرکزی و پراکندگی)
فصل پنجم- رسم نمودار در SPSS
فصل ششم- آزمون‌های پارامتریک
فصل هفتم- آزمون‌های ناپارامتریک
فصل هشتم- آزمون‌های همبستگی
فصل نهم- جداول توافقی و آزمون استقلال
فصل دهم- رگرسیون و تحلیل مسیر 
فصل یازدهم- تحلیل عاملی اکتشافی
فصل دوازدهم- روش محاسبه پایایی در SPSS
فصل سیزدهم- خوشه‌بندی سلسله‌مراتبی
فصل چهاردهم- تحلیل کوواریانس ANCOVA
ادامه فهرستمشخصات کتاب الکترونیکقیمت نسخه الکترونیک

معرفی و دانلود PDF کتاب تجزیه و تحلیل آماری با نرم‌افزار SPSS | مصطفی صالحی | موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران