دسته‌بندی نشده · ژوئن 16, 2022 0

معرفی و دانلود PDF کتاب تصمیم گیری چند شاخصه: روش‌ها و کاربردها | حبیب زارع احمدآبادیمعرفی کتاب تصمیم گیری چند شاخصه: روش‌ها و کاربردهاکتاب تصمیم گیری چند شاخصه نوشته‌ی حبیب زارع احمدآبادی، فاطمه زمزم و علیرضا بابایی بندراتی، 50 ابزار تصمیم گیری به شیوه روشن و قابل فهم همراه با مثال‌های مناسب ارائه می‌کند و شما را با دسته بندی ابزارهای تصمیم‌گیری چندشاخصه و مهارت کاربرد آن‌ها در مسائل واقعی آشنا می‌کند.

درباره کتاب تصمیم‌گیری چند شاخصه

تغییر تنها پدیده مستثنی از تغییر در دنیای امروزین است. راز موفقیت در این مسیر، تصمیم گیری صحیح در زمان و شرایط مناسب می‌باشد و تکامل در خارج شدن از تعادل است؛ خروج از تعادل، تصمیمی است که پاسخ مثبت دادن به آن، جز با شناخت ابعاد و عوامل مؤثر بر مسأله و عوامل شکل دهنده محیط مسأله امکان پذیر نیست. پویایی، پیچیدگی و تعدد عوامل دخیل در تصمیم بواسطه تنازع محیطی، دشواری تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد.

تحولات فناوری، شایستگی‌های رقابتی و نوآوری‌های محصولات و خدمات، رقابت پذیری بازیگران کلیدی و در رأس آن‌ها نیازهای جامعه و مشتریان، سازمان‌ها را در تصمیمات خود بیش از پیش سردرگم می‌نماید. امروزه مدیریت سازمان‌ها با تصمیمات کلیدی متنوع و پیچیده مواجه می‌شود که به ساده سازی و عقلائی نمودن و جامعیت بخشی آن‌ها کمتر بها داده می‌شود و با شیوه‌های شهودی جایگزین می‌شود.

تکنیک‌های تصمیم گیری چندشاخصه با هدف کمک به تصمیم گیرندگان مجموعه‌ای از تکنیک‌ها را متناسب با چارچوب‌های تصمیم گیری و اولویت بندی مختلف ارائه می‌کنند. این تکنیک‌ها جزء مهم و رو به رشد از تحقیق در عملیات در سال‌های اخیر بوده‌اند و پیشینه تحقیقات در دهه اخیر همواره رشد کاربرد این تکنیک‌ها و طرح روش‌های جدید با مزیت‌های متفاوت را نشان می‌دهد.

هدف نویسندگان در کتاب تصمیم گیری چندشاخصه در وهله نخست، طرح ساده و قابل درک مجموعه کاملی از تکنیک‌های تصمیم گیری چند شاخصه است و در مرتبه دوم بیان تکنیک‌های متنوع به گونه‌ای است که برای تمامی گروه‌ها قابل استفاده باشد. کتب دیگر در سال‌های اخیر پیرامون تصمیم گیری چندشاخصه انتشار یافته‌اند و اما آنچه مزیت این کتاب می‌باشد سادگی بیان و جامعیت پوشش تکنیک‌ها است.

روش‌های مختلفی برای طبقه‌بندی تکنیک‌های تصمیم گیری چندشاخصه وجود دارد، با این حال هنوز طبقه‌بندی جامعی از این تکنیک‌ها صورت نگرفته است. نویسندگان در این کتاب تکنیک‌های تصمیم گیری را در چهار طبقه مختلف دسته بندی کرده‌اند. دسته اول شامل تکنیک‌هایی است که هدفشان فقط رتبه‌بندی گزینه‌هاست. دسته دوم شامل تکنیک‌هایی است که علاوه بر رتبه‌بندی گزینه‌ها، جهت تعیین وزن شاخص‌ها نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. دسته سوم شامل تکنیک‌هایی است که با هدف بررسی تأثیرات شاخص‌ها بر روی هم مطرح شده‌اند و در نهایت دسته چهارم شامل تکنیک‌های است که جهت تلفیق رتبه تکنیک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

کتاب تصمیم گیری چند شاخصه مناسب چه کسانی است؟

این کتاب برای تمامی گروه‌های ذی نفع اعم از تصمیم گیرندگان سازمانی، فردی و دانشجویان رشته‌های سازمانی کاربردی است. امید اینکه خوانندگان این کتاب در انجام مطالعات علمی یا تصمیمات جاری خود از مطالب طرح شده کمال بهره را ببرند.

در بخشی از کتاب تصمیم گیری چند شاخصه می‌خوانیم

1- مقدمه

در میان رویکردهای عددی موجود برای تصمیم گیری، یکی از مهم‌ترین رویکردها، تصمیم گیری چند شاخصه است. مسأله تصمیم گیری در واقع فرآیند یافتن بهترین گزینه در بین گزینه‌های ممکن است. در این گونه مسائل، تعدادی گزینه بر اساس چندین شاخص بررسی می‌شوند. بر همین اساس در این فصل به بررسی تکنیک‌هایی که هدف آن‌ها تنها رتبه بندی گزینه‌های مسأله مورد نظر است، پرداخته می‌شود. در این تکنیک‌ها جهت رتبه بندی گزینه‌ها و انتخاب گزینه برتر نیازمند وزن شاخص‌ها می‌باشد که این وزن می‌تواند توسط پاسخ دهنده تعیین یا اینکه با کمک تکنیک‌های ارائه شده در فصل سوم محاسبه گردد. در ادامه به صورت مبسوط تکنیک‌های رتبه بندی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

2- تکنیک ARAS

تکنیک ارزیابی نسبت جمعی یا آراس، برای اولین بار در سال 2010 توسط زاواداسکاس و تورسکید با هدف انتخاب بهترین گزینه بر اساس تعدادی شاخص و رتبه بندی نهایی گزینه‌ها با تعیین درجه هر گزینه معرفی شد. از این تکنیک در کاربردهای متنوع از انتخاب افراد و ملزومات استفاده شده است. ساز و کار این روش به این صورت است که یک گزینه فرضی از ایده‌آل‌ها ایجاد می‌شود و سایر گزینه‌ها با این گزینه ایده‌آل مقایسه می‌گردند و در نهایت بهترین گزینه انتخاب می‌شود.
فهرست مطالب کتابپیشگفتار
فصل اول: کلیات
فصل دوم: تکنیک‌های رتبه‌بندی
فصل سوم: تکنیک‌های وزن‌دهی و رتبه‌بندی
فصل چهارم: روش‌های بررسی تاثیرگذاری و تأثیرپذیری
فصل پنجم: فنون تلفیقی
منابع
واژه‌نامه
نمایه
ادامه فهرستمشخصات کتاب الکترونیکقیمت نسخه الکترونیک

معرفی و دانلود PDF کتاب تصمیم گیری چند شاخصه: روش‌ها و کاربردها | حبیب زارع احمدآبادی