معرفی و دانلود PDF کتاب در دستشویی بسته، پوپو اون جا نشسته | محمود میرزایی دلاویز | نشر کیوانمعرفی کتاب در دستشویی بسته، پوپو اون جا نشستهدر کتاب در دستشویی بسته، پوپو اون جا نشسته، محمود میرزایی دلاویز عملکرد کلیه‌ها را به زبانی ساده توضیح می‌دهد و کودکان یاد می‌گیرند باید به صورت منظم به دستشویی بروند. این اثر دوزبانه در قالب شعر نوشته شده و به آشنایی کودکان با کلمات انگلیسی نیز کمک می‌کند.

موضوع کتاب در دستشویی بسته پوپو اون جا نشسته:

روزهایی که خانواده پوپو باید برای مهمانی یا خرید از خانه بیرون بروند، همیشه از او می‌خواهند قبل از حرکت به سرویس بهداشتی برود و پوپو معمولا جواب می‌دهد نیازی به این کار نیست، تا زمانی که یک مشکل ناشناخته کلیه‌های او را به درد می‌آورد… . موضوع کتاب در دستشویی بسته پوپو اون جا نشسته (The door of bathroom is close popo is sitting there) از محمود میرزایی دلاویز یکی از مشکلات رایج والدین در برخورد با کودکان است و به آن‌ها کمک می‌کند تا با زبانی شاعرانه و سرگرم‌کننده، به فرزندان خود اهمیت توجه به نیازهای بدنی را آموزش دهند.

درباره مجموعه شعر کودک پوپو:

این مجموعه مصور، قصه پوپو را در قالب شعر روایت می‌کند که در هر قسمت از کتاب به مشکلی برمی‌خورد اما با کمک پدر و مادر و دوستانش موفق می‌شود آن را حل کند. محمود میرزایی دلاویز این مجموعه را به زبان شعر تالیف کرده و با استفاده از تصاویر جذاب، می‌تواند توجه کودک شما را به راحتی جلب کند. ویژگی مهم دیگر کتاب‌های پوپو، وجود ترجمه انگلیسی متن است که در آموزش کلمات انگلیسی به کودکان مفید و کاربردی است.

کتاب در دستشویی بسته پوپو اون جا نشسته مناسب چه کسانی است؟

مخاطبان اصلی این کتاب کودکان 3 تا 8 ساله هستند. اگر فرزندان یا شاگردان شما در این گروه سنی هستند، می‌توانید از این داستان برای آموزش اهمیت استفاده منظم از دستشویی به آن‌ها استفاده کنید.
مشخصات کتاب الکترونیکقیمت نسخه الکترونیک

معرفی و دانلود PDF کتاب در دستشویی بسته، پوپو اون جا نشسته | محمود میرزایی دلاویز | نشر کیوان