دسته‌بندی نشده · می 13, 2022 0

معرفی و دانلود PDF کتاب راهنمای درمان افسردگی و اضطراب مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) | حسین هادی طرقی | انتشارات ضریح آفتابمعرفی کتاب راهنمای درمان افسردگی و اضطراب مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)حسین هادی طرقی و زینب سادات امیری هاشمی در کتاب راهنمای درمان افسردگی و اضطراب مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) رویکرد درمانی جدیدی را معرفی می‌کنند و مهارت‌هایی را به ما می‌آموزند که انعطاف‌پذیری روانی را بالا می‌برد و افسردگی و اضطراب را تحت کنترل می‌گیرد.

درباره‌ی کتاب راهنمای درمان افسردگی و اضطراب مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT):

در دهه‌ی 1960 رفتاردرمانی (BT) شکل گرفت. آنچه رفتاردرمانی را شکل داد تلاش‌های بی. اف. اسکینر با نظریه‌ی شرطی‌سازی کنشگر و ایوان پاولف با شرطی‌سازی کلاسیک بود. رفتاردرمانی را نسل اول یا موج اول درمان می‌نامند. رفتاردرمانی به‌دلیل بی‌توجهی به موضوع «شناخت» مورد انتقاد قرار گرفت و موج دوم درمانی یعنی رفتاردرمانی شناختی (CBT) به وجود آمد. به‌تدریج موج دیگری از درمان، موسوم به موج سوم درمانی، با انتقاد از CBT ظهور کرد. بنیان‌گذاران موج سوم درمانی تلاش CBT برای تغییر شکل یا محتوای افکار و هیجان‌ها را غیرممکن می‌دانستند. درمان‌های رفتاری شناختی موج سوم از دهه‌ی 1980 به‌تدریج پدید آمدند که «درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد» (ACT) یکی از آن‌هاست. در کتاب راهنمای درمان افسردگی و اضطراب مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) با این روش درمانی آشنا می‌شویم.

استیون سی هیز، مبدع این روش درمانی، می‌گوید: «درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت) با هدف ارتقای انعطاف‌پذیری روانی ایجاد شده است. منظور از انعطاف‌پذیری روانیْ توانایی فرد در برقراری تماس هوشیارانه با زمان حال، چه درونی و چه بیرونی، است.»

درمان ACT فنون و روش‌هایی را برای آموزش مهارت‌های انعطاف‌پذیری روانی به کار می‌گیرد که در کتاب حاضر، حسین هادی طرقی و زینب سادات امیری هاشمی نمونه‌های آن را برای درمان افسردگی و اضطراب به کار می‌گیرند. آن‌ها تأکید می‌کنند که نحوه‌ی استفاده از تمرین‌ها و استعاره‌های اکت بسیار مهم است و همه‌چیز به بافتی بستگی دارد که مراجع در آن قرار دارد. بنابراین، آن‌ها توصیه می‌کنند که در کاربرد کتاب خلاقیت داشته باشیم و خصوصیات فردی انسان‌ها را در نظر بگیریم.

کتاب راهنمای درمان افسردگی و اضطراب مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) برای چه کسانی مناسب است؟

اگر علاقه دارید با رویکرد جدیدی در روان‌شناسی آشنا شوید و آن را به کار بگیرید، کتاب حاضر پیشنهاد مناسبی برای شماست.

در بخشی از کتاب راهنمای درمان افسردگی و اضطراب مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) می‌خوانیم:

رویکردهای روان‌شناختی گوناگونی نشان داده‌اند که توانایی کمک به افراد افسرده را دارند، مانند رویکردهایی که به‌عنوان شناخت‌درمانی، درمان بین‌فردی و گونه‌های متفاوت رفتاردرمانی شناخته شده است، متأسفانه هیچ‌کدام از شیوه‌های مقابله با افسردگی برای تمام افراد اثربخش نیست. به همین دلیل، ما رویکرد ویژه‌ای را انتخاب می‌کنیم و برای مدت زمان کافی آن را در نظر می‌گیریم که ببینیم آیا شیوه‌ی مؤثری است. اگر مشخص شود که شیوه‌ی مؤثری نیست، می‌توانیم گزینه‌های دیگری را مورد استفاده قرار دهیم.

رویکرد ویژه‌ای که در کار مشترکمان پیشنهاد می‌کنم رویکردی به‌نسبت جدید از رفتاردرمانی برای افسردگی است که با نام درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد یا اکت شناخته شده است.
فهرست مطالب کتابمقدمه
فصل اول
اختلالات افسردگی
اختلال افسردگی خلق اخلالگر
اختلال افسردگی اساسی
عوامل خطر و پیش آگهی‌ها در افسردگی اساسی
تشخیص افتراقی در افسردگی اساسی
اختلال افسردگی پایدار (افسرده‌خویی)
عوامل خطر و پیش آگهی
تشخیص افتراقی
اختلال افسردگی اساسی
اختلال ملال پیش از قاعدگی
عوامل خطر و پیش آگهی
تشخیص افتراقی
اختلال افسردگی ناشی از مواد / دارو
اختلال افسردگی ناشی از بیماری جسمانی دیگر
اختلال افسردگی نامشخص
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی
متن رضایت آگاهانه
ارزیابی پیش از درمان افسردگی
پرسشنامه استاندارد افسردگی بک
مؤلفه‌های پرسشنامه
نمره‌گذاری پرسشنامه
پرسشنامه زندگی ارزشی
جلسه اول افسردگی
جلسه دوم افسردگی
جلسه سوم افسردگی
کاربرگ تمرین دلایل افسردگی
جلسه چهارم افسردگی
تمرین روزانه توجه آگاهی
نوشتن قصه زندگی
بازنویسی قصه زندگی
جلسه پنج افسردگی
تمرین روزانه توجه آگاهی
نوشتن قصه زندگی
بازنویسی قصه زندگی
جلسه ششم افسردگی
محتوی جلسه ششم
تمرین روزانه توجه آگاهی
پرسشنامه زندگی ارزشی
جلسه هفتم افسردگی
محتوی جلسه هفتم
پرسشنامه زندگی ارزشی
تمرین روانه توجه آگاهی
تمرین تنفس توجه آگاهانه
جلسه هشتم افسردگی
محتوی جلسه هشتم
تمرین روزانه توجه آگاهی
تمرین مشاهده افکار
جلسه آخر افسردگی
محتوی جلسه آخر
نحوه برخورد با خودکشی در ACT
نمره‌گذاری
تحلیل (تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه
نکات مهم پیرامون درمان پذیرش و تعهد
توسعه آگاهی
خودکنترلی بر روی اعمال فیزیکی
انداختن لنگر
متن تمرین لنگر انداختن
از دست دادن ارتباط با لحظه فعلی
ارزش‌ها و عمل متعهدانه
منابع فصل اول
فصل دوم
اختلالات اضطراب
اختلال اضطرابی جدایی
عوامل خطر و پیش آگهی
تشخیص افتراقی
لالی انتخابی
تشخیص افتراقی
فوبیای اختصاصی (هراس اختصاصی)
اختلال اضطراب اجتماعی (فوبیای اجتماعی)
جمعیت هراسی
بیماری پارکینسون
چاقی
بدشکلی به دلیل سوختگی یا آسیب
تشخیص افتراقی
اختلال وحشت‌زدگی (پانیک)
تشخیص افتراقی
اختلال گذر هراسی (بازار هراسی)
تشخیص افتراقی
اختلال اضطراب منتشر (فراگیر)
تشخیص افتراقی
اختلال اضطرابی ناشی از مواد / دارو
اختلال اضطرابی ناشی از بیماری جسمانی دیگر
اختلال اضطرابی مشخص دیگر
اختلال اضطرابی نامشخص
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای اضطراب
متن رضایت آگاهانه
جلسه اول اضطراب
اهداف جلسه اول
محتوی جلسه اول
جلسه دوم اضطراب
محتوی جلسه دوم
کاربرگ تجربه کامل زندگی
جلسه سوم اضطراب
محتوی جلسه سوم
جلسه چهارم اضطراب
محتوی جلسه چهارم
متن تمرین پذیرش ترس و اضطراب
جلسه پنجم اضطراب
محتوی جلسه پنجم
جلسه ششم اضطراب
جلسه هفتم و آخر اضطراب
منابع فصل دوم
پیوست‌ها
نمره‌گذاری PVQ
ادامه فهرستمشخصات کتاب الکترونیکقیمت نسخه الکترونیک

معرفی و دانلود PDF کتاب راهنمای درمان افسردگی و اضطراب مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) | حسین هادی طرقی | انتشارات ضریح آفتاب