دسته‌بندی نشده · فوریه 25, 2022 0

معرفی و دانلود PDF کتاب ماجراهای من و درسام: تاریخ 2 – پایه یازدهم | فوژان صادق زاده فرید | انتشارات خیلی سبزمعرفی کتاب ماجراهای من و درسام: تاریخ 2 – پایه یازدهمکتاب ماجراهای من و درسام: تاریخ 2 – پایه یازدهم نوشته‌ی فوژان صادق زاده فرید و آمنه سحرخیز پورشیرازی، شامل درس‌نامه، نمونه سؤالات امتحانی و نمونه سؤالات آزمون‌های آزمایشی است که به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا این درس را بهتر یاد بگیرند و در آزمون‌ها نمره خوبی به دست آورند.

کتاب ماجراهای من و درسام: تاریخ 2 – پایه یازدهم برای چه کسانی مناسب است؟

دانش‌آموزان پایه یازدهم رشته‌ی انسانی مخاطبان این کتاب‌اند.
فهرست مطالب کتابفصل اول
درس اول: منابع پژوهش در تاریخ اسلام و ایران دوران اسلامی 
سؤال‌های امتحانی 
سؤال‌های چهارگزینه‌ای 
درس دوم: روش پژوهش در تاریخ؛ بررسی و سنجش اعتبار شواهد و مدارک 
سؤال‌های امتحانی 
سؤال‌های چهارگزینه‌ای 
فصل دوم
درس سوم: اسلام در مکه 
سؤال‌های امتحانی 
سؤال‌های چهارگزینه‌ای 
درس چهارم: امت و حکومت نبوی در مدینه 
سؤال‌های امتحانی 
سؤال‌های چهارگزینه‌ای 
درس پنجم: تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین 
سؤال‌های امتحانی 
سؤال‌های چهارگزینه‌ای 
درس ششم: امویان بر مسند قدرت 
سؤال‌های امتحانی 
سؤال‌های چهارگزینه‌ای 
درس هفتم: جهان اسلام در عصر خلافت عباسی 
سؤال‌های امتحانی 
سؤال‌های چهارگزینه‌ای 
فصل سوم
درس هشتم: اسلام در ایران؛ زمینه‌های ظهور تمدن ایرانی – اسلامی 
سؤال‌های امتحانی 
سؤال‌های چهارگزینه‌ای
درس نهم: ظهور و گسترش تمدن ایرانی – اسلامی 
سؤال‌های امتحانی 
سؤال‌های چهارگزینه‌ای 
درس دهم: ایران در دوران غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی 
سؤال‌های امتحانی 
سؤال‌های چهارگزینه‌ای 
درس یازدهم: حکومت، جامعه و اقتصاد در عصر مغول – تیموری 
سؤال‌های امتحانی 
سؤال‌های چهارگزینه‌ای 
درس دوازدهم: فرهنگ و هنر در عصر مغول – تیموری 
سؤال‌های امتحانی 
سؤال‌های چهارگزینه‌ای
درس سیزدهم: تحولات سیاسی و اقتصادی ایران در دورە صفوی 
سؤال‌های امتحانی 
سؤال‌های چهارگزینه‌ای 
درس چهاردهم: فرهنگ و تمدن در عصر صفوی 
سؤال‌های امتحانی 
سؤال‌های چهارگزینه‌ای 
فصل چهارم
درس پانزدهم: قرون وسطا 
سؤال‌های امتحانی 
سؤال‌های چهارگزینه‌ای 
درس شانزدهم: رنسانس و عصر جدید 
سؤال‌های امتحانی 
سؤال‌های چهارگزینه‌ای 
خلاصە درس‌ها 
مشاورە شب امتحان 
آزمون‌های نیم‌سال اول 
آزمون‌های نیم‌سال دوم

معرفی و دانلود PDF کتاب ماجراهای من و درسام: تاریخ 2 – پایه یازدهم | فوژان صادق زاده فرید | انتشارات خیلی سبز