دسته‌بندی نشده · فوریه 16, 2022 0

معرفی و دانلود PDF کتاب مجموعه مقالات اولین همایش ملی اقتصاد دفاع – جلد اول | سید شمس الدین حسینی | انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی تهرانمعرفی کتاب مجموعه مقالات اولین همایش ملی اقتصاد دفاع – جلد اولکتاب مجموعه مقالات اولین همایش ملی اقتصاد دفاع – جلد اول، به صورت جامع مباحثی از قبیل دفاع اقتصادی، اقتصاد مقاومتی و مبانی، مدل‌ها و تکنیک‌های اقتصاد دفاع را مورد بررسی قرار می‌دهد.

درباره کتاب مجموعه مقالات اولین همایش ملی اقتصاد دفاع – جلد اول:

علم اقتصاد برای همه امور از فرهنگ گرفته تا صنعت، از سلامت گرفته تا امنیت، مفید است. وجود علم اقتصاد در تمامی امور اهمیت دارد اما برای امور دفاعی از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا کارکرد اصلی دفاع یعنی تأمین امنیت (به عنوان یک خدمت عمومی محض به دلیل رقابت‌ناپذیری و استثناءپذیری)، با شکست بازار مواجه است و بخش عمومی باید به تأمین آن همت گمارد.

دفاع جزء امور حیاتی و عمومی کشورهاست و بخش قابل توجهی از منابع اغلب کشورها مصرف این عرصه می‌شود، در نتیجه قواعد اقتصادی در راهبری دفاع بسیار مهم است. از طرفی اقتصاد دفاع برای کشور ما اهمیت مضاعف دارد. پیگیری آرمان‌های مقدس الهی و قرار گرفتن در منطقه‌ای حساس و آکنده از انواع تهدیدهای تحمیلی آن هم با محدودیت‌های منابع، ایجاب می‌کنند که هم توان و آمادگی دفاعی ممتازی داشته باشیم و آن را ارتقاء دهیم و هم آن را با بیشترین کارایی، اثربخشی و سرانجام بهره‌وری تأمین نماییم.

کتاب مجموعه مقالات اولین همایش ملی اقتصاد دفاع – جلد اول برای چه کسانی مناسب است؟

اگر به مطالعه‌ی جنبه‌های اقتصاد دفاعی و مقاومتی کشور ایران علاقه‌مند هستید، این کتاب برای شماست.

در بخشی از کتاب مجموعه مقالات اولین همایش ملی اقتصاد دفاع – جلد اول می‌خوانیم:

تئوری‌های استاندارد اقتصادی با توجه به حجم عظیم درآمدهای نفتی اکتساب شده مطرح می‌نمودند که این درآمدهای نفتی، «باید کشورهای تولیدکننده را حداقل از دو جنبه منتفع سازد. اول، جریان کلان در آمدی ناشی از صادرات، فرصت سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها و برنامه‌هایی را که توسعه را ارتقا می‌بخشد فراهم می‌کند که البته این گزاره بر پایه برخی فروض شکل گرفته است. از جمله اینکه اطلاعات کامل و جامعی راجع به ارتقای توسعه وجود دارد و دیگر اینکه فرصت‌های سرمایه‌گذاری آشکار هستند و تصمیمات سرمایه‌گذاری به صورت عقلانی گرفته می‌شوند و همچنین کشورها از ظرفیت نهادی و انسانی کافی برای اجرای این تصمیمات برخوردارنده دوم، جریان ارز خارجی ناشی از صادرات منابع طبیعی می‌تواند بر مشکلات تحلیل اشکاف دوگانه فائق آید. تحلیل شکاف دو گانه می‌گوید که بهبود نرخ پس‌انداز داخلی برای جبران سرمایه‌گذاری ناکافی، لزوما به ارتقای توسعه نمی‌انجامد. توسعه ممکن است نیازمند دسترسی به کالاهای سرمایه‌ای وارداتی باشند که برای آن نیز ارز خارجی ضروری است در حالی که پس‌اندازها با پول داخلی انجام می‌شوند (پناهی نژاد و شفیعی، 1392).
فهرست مطالب کتابمحور اول: مبانی، مدل‌ها و تکنیک‌های اقتصاد دفاع
محور دوم: دفاع اقتصادی و اقتصاد مقاومتی
ادامه فهرستمشخصات کتاب الکترونیکقیمت نسخه الکترونیک

معرفی و دانلود PDF کتاب مجموعه مقالات اولین همایش ملی اقتصاد دفاع – جلد اول | سید شمس الدین حسینی | انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی تهران