دسته‌بندی نشده · مارس 14, 2022 0

معرفی و دانلود PDF کتاب مقدمه‌ای بر فیزیک هسته‌ای و ذرات | آر. سی ورما | انتشارات دانشگاه یزدمعرفی کتاب مقدمه‌ای بر فیزیک هسته‌ای و ذراتکتاب مقدمه‌ای بر فیزیک هسته‌ای و ذرات نوشته‌ی آر. سی ورما، وی. کی میتال و اس. سی گوپتا، متن ساده و ساماندهی
شده‌ای دارد و اصول و کاربردهای فیزیک هسته‌ای و ذرات را به طور مفصل مورد بحث قرار داده و آخرین پیشرفت‌ها را در این زمینه توضیح می‌دهد.

درباره‌ی کتاب مقدمه‌ای بر فیزیک هسته‌ای و ذرات:

کتاب مقدمه‌ای بر فیزیک هسته‌ای و ذرات شامل نه فصل است. فصل یک با مفاهیم پایه و تعاریف سرو کار دارد. در فصل دو، مدل‌های هسته‌ای شامل مدل قطره مایع، مدل لایه‌ای و مدل گاز فرمی بحث می‌شود. فصل سه پدیده پرتوزایی، قوانین تجزیه و کاربردهای پرتوزایی را پوشش می‌دهد.

فصل چهار واکنش‌های هسته‌ای را توضیح می‌دهد. همچنین انواع مختلف واکنش‌هایی را که در خورشید و ستارگان روی می‌دهد پوشش می‌دهد. فصل پنج بر همکنش‌های تابش‌ها با مواد تاکید می‌کند و اثرهای فوتوالکتریک، کامپتون و تولید زوج را بیان می‌کند. در فصل شش درباره شتاب دهنده‌های ذره‌ای بحث می‌شوند. فصل هفت، شامل انواع مختلفی از آشکارسازهای تابش است. فصل هشت، ذرات بنیادی و کاربردهایشان را بطور مفصل معرفی می‌کند. فصل آخر هم به پرتوهای کیهانی می‌پردازد.

بحث روی مطالب کتاب ساده بوده و از محاسبات پیچیده ریاضی صرف‌نظر شده است. داده‌ها، نمودارها و شکل‌های واقعی نمایش داده شده تا موضوعات را به خوبی شرح دهند. هم چنین کتاب شامل مسائل حل شده بسیاری است که در فهم شما از مطالب مطرح شده بسیار موثر است.

کتاب مقدمه‌ای بر فیزیک هسته‌ای و ذرات (Introduction to Nuclear and Particle Physics) به دانش کاملی از مکانیک کوانتومی، الکتریسیته، مغناطیس و فیزیک مدرن نیز نیاز دارد و نتیجه تدریس و تجربه پژوهشی طولانی آر. سی ورما (R C Verma) وی. کی میتال (V K Mittal) اس. سی گوپتا (S C Gupta) است.

کتاب مقدمه‌ای بر فیزیک هسته‌ای و ذرات مناسب چه کسانی است؟

این کتاب، برای دانشجویان مقطع کارشناسی تدوین شده و می‌تواند به عنوان یک منبع مروری و مقدماتی برای دانشجویان کارشناسی ارشد نیز استفاده شود.

در بخشی از کتاب مقدمه‌ای بر فیزیک هسته‌ای و ذرات می‌خوانیم:

آغاز فیزیک هسته‌ای را که با مطالعه ساختار اتمی شروع شده بود، می‌توان به کشف پرتوزایی توسط بکرل در سال 1896 نسبت داد. علاوه بر آن، سه مد مختلف از پرتوزایی با گسیل ذرات آلفا، بتا و پرتوهای گاما مشاهده شده بودند. امروزه بخوبی مشخص شده است که ذرات آلفاء هلیوم یونیزه شده، ذرات بتا، الکترون یا پوزیترون و پرتوهای گاما تابش‌های الکترومغناطیسی با انرژی بالا هستند. با پراکندگی ذرات آلفا با ماده، وجود هسته داخل اتم مشخص شده است. مدل‌های اصلی را که در شکل گیری ساختار اتم و هسته نقش داشتند را در بخش‌های زیر معرفی می‌کنیم. فرضیۀ اتمی دالتون بشر همیشه کنجکاو بوده تا طبیعت مواد موجود در پیرامونش را بررسی کند.

شکسته شدن قسمتی از ماده به قسمت‌های کوچک و کوچک تر سبب شد تا زمینه پژوهش برای اینکه اجزای مواد وجود مستقل دارند را ایجاد کند. به طور کلی تصویر اتمی ماده به یونانی‌ها نسبت داده شده است. در حدود 400 سال قبل از میلاد، فیلسوف یونانی دموکریت فرض کرد که همه مواد از ذرات ریز تجزیه ناپذیر تشکیل شده‌اند. در همان زمان یا قبل تر کانادا (فیلسوف هندی) ایده پارامانو” را مطرح کرد که به طور مشابه به معنای اجزای نهایی ماده است.
فهرست مطالب کتابفصل اول: هسته
فصل دوم: مدل‌های هسته
فصل سوم: پرتوزایی
فصل چهارم: واکنش‌های هسته‌ای
فصل پنجم: برهم‌کنش تابش با ماده
فصل ششم: شتاب‌دهنده‌های ذرات
فصل هفتم: آشکارسازهای تابش
فصل هشتم: فیزیک ذرات
فصل نهم: پرتوهای کیهانی
ادامه فهرستمشخصات کتاب الکترونیکقیمت نسخه الکترونیک

معرفی و دانلود PDF کتاب مقدمه‌ای بر فیزیک هسته‌ای و ذرات | آر. سی ورما | انتشارات دانشگاه یزد