دسته‌بندی نشده · فوریه 17, 2022 0

معرفی و دانلود PDF کتاب نظام نظریه پردازی و نوآوری علمی | ابوالفضل دوست پرست ترشیزی | انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی تهران

[ad_1]

معرفی کتاب نظام نظریه پردازی و نوآوری علمیکتاب نظام نظریه پردازی و نوآوری علمی نوشته‌ی ابوالفضل دوست پرست ترشیزی، یعقوب پوراسد و روح الله اصغری، مفاهیم عمومی و تخصصی حوزه‌ی دفاعی و امنیتی ایران را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

کتاب نظام نظریه پردازی و نوآوری علمی برای چه کسانی مناسب است؟

اگر علاقه‌مند به دانستن مسائل نظامی کشور ایران هستید، خواندن این کتاب به شما پیشنهاد می‌شود.

در بخشی از کتاب نظام نظریه پردازی و نوآوری علمی می‌خوانیم:

بین علم و نظریه رابطه‌ای تنگاتنگی وجود دارد؛ علم کشف شده بشری مجموعه‌ای از نظریات است که به محک آزمون اثبات شده و مورد پذیرش دانشمندان قرار گرفته است نظریات توسعه بخش و شکل دهنده علوم بشری هستند. از طرفی دیگر نگاه‌ها، رویکردها و تعاریف مختلف از علم خود نظریه هستند.

بعضی از اندیشمندان علم را ماهیت نظری تلقی کرده و آن را چیزی جز نظریه نمی‌دانند به اعتقاد اینان باید علم را مجموعه‌ای از نظریه‌ها بدانیم که دائما نظریه‌های بهتری جانشین آن‌ها می‌شوند و بهتر به معنای صحیح‌تر یا به معنای پرمایه‌تر؛ یعنی تبیین‌کننده چیزهای بیشتر است. حتی موفق‌ترین و ظریف‌ترین نظریه‌هایی که داریم مانند نظریه‌های انیشتین در طول زمان به مرور جایشان را به نظریه‌هایی خواهند داد که هنوز به تصور در نیامده‌اند و از مغز دانشمندانی خواهد تراوید که هنوز نطفه آن‌ها منعقد شده است.
فهرست مطالب کتابفصل اول: مفاهیم عمومی حوزه دفاعی و امنیتی
فصل دوم: ایده و ایده‌سازی (خلق ایده)
فصل سوم: نظریه و نظریه پردازی
فصل چهارم: مدل فرآیندی نظام نظریه پردازی در حوزه دفاعی امنیتی از شکل‌گیری ایده تا پیاده‌سازی در عمل
فصل پنجم: پیاده‌سازی یک نظریه و تبدیل آن به عمل در حوزه امنیتی دفاعی
فصل ششم: نظام ایده‌سازی و نظریه‌سازی و کاربردی سازی آن در حوزه‌های دفاعی و امنیتی
ادامه فهرستمشخصات کتاب الکترونیکقیمت نسخه الکترونیک

معرفی و دانلود PDF کتاب نظام نظریه پردازی و نوآوری علمی | ابوالفضل دوست پرست ترشیزی | انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی تهران