معرفی و دانلود PDF کتاب پوپوی ریزه میزه، آشغال زمین نریزه | محمود میرزایی دلاویز | نشر کیوانمعرفی کتاب پوپوی ریزه میزه، آشغال زمین نریزهکتاب پوپوی ریزه میزه، آشغال زمین نریزه داستانی آهنگین از محمود میرزایی دلاویز درباره اهمیت تمیز نگهداشتن شهر است. این اثر دوزبانه و مصور درس‌هایی مهم درباره رفتار درست در خیابان را به کودکان آموزش می‌دهد.

موضوع کتاب پوپوی ریزه میزه، آشغال زمین نریزه:

پوپو هر روز چیزهای جدیدی در مهدکودک یاد می‌گیرد. در کتاب پوپوی ریزه میزه، آشغال زمین نریزه (Popo the little should not drop wastes on to the ground) راننده سرویس و مربی مهدکودک به این پسر کوچک آموزش می‌دهند که زمین خانه همه ماست و نباید آشغال‌ها و زباله‌های خود را در خیابان رها کنیم. محمود میرزایی دلاویز با استفاده از شعر، توجه مخاطب کودک را به خوبی جلب می‌کند و با بیانی خوشایند، به اصلاح رفتارهای اشتباه کودکان می‌پردازد.

درباره مجموعه شعر کودک پوپو:

این مجموعه مصور، قصه پوپو را در قالب شعر روایت می‌کند که در هر قسمت از کتاب به مشکلی برمی‌خورد اما با کمک پدر و مادر و دوستانش موفق می‌شود آن را حل کند. محمود میرزایی دلاویز این مجموعه را به زبان شعر تالیف کرده و با استفاده از تصاویر جذاب، می‌تواند توجه کودک شما را به راحتی جلب کند. ویژگی مهم دیگر کتاب‌های پوپو، وجود ترجمه انگلیسی متن است که در آموزش کلمات انگلیسی به کودکان مفید و کاربردی است.

کتاب پوپوی ریزه میزه، آشغال زمین نریزه مناسب چه کسانی است؟

مخاطبان اصلی این کتاب کودکان 3 تا 8 ساله هستند. اگر فرزندان یا شاگردان شما در این گروه سنی هستند، می‌توانید برای آموزش حفظ بهداشت شهری از کتاب پوپوی ریزه میزه، آشغال زمین نریزه استفاده کنید.
مشخصات کتاب الکترونیکقیمت نسخه الکترونیک

معرفی و دانلود PDF کتاب پوپوی ریزه میزه، آشغال زمین نریزه | محمود میرزایی دلاویز | نشر کیوان