دسته‌بندی نشده · فوریه 17, 2022 0

معرفی و دانلود PDF کتاب پیشگیری از آتش سوزی و تخلیه اضطراری بیمارستان | محمدرضا خواجه امینیان | انتشارات دانشگاه یزدمعرفی کتاب پیشگیری از آتش سوزی و تخلیه اضطراری بیمارستانکتاب پیشگیری از آتش سوزی و تخلیه اضطراری بیمارستان به مسائل مربوط به آسیب پذیری بیمارستان‌ها در برابر مخاطره آتش سوزی می‌پردازد. در خصوص این مخاطره باید تمامی اقدامات لازم برای کاهش دادن رویداد آن در بیمارستان‌ها و همچنین کاهش دادن استرس ناشی از تخلیه، انجام گیرد.

درباره‌ی کتاب پیشگیری از آتش سوزی و تخلیه اضطراری بیمارستان:

به طور کلی تا زمانی که دلایل کافی وجود نداشته باشد، هدف اصلی بیمارستان تخلیه اضطراری نیست. بنابراین لازم است تا نسبت به پیشگیری از آتش سوزی و تکنیک‌های اطفای حریق توجه خاصی شود. این مفاهیم در بخش‌های اول و دوم کتاب پیشگیری از آتش سوزی و تخلیه اضطراری بیمارستان (Hospital Fire Prevention and Evacuation) ارائه می‌شود. لازم است اقدامات لازم در جهت جلوگیری از به وجود آمدن بدترین رویداد ممکن انجام گیرد.

بخش سوم و چهارم از این کتاب، به موضوع تخلیه اضطراری بیمارستان می‌پردازد. در این بخش‌ها سعی شده ابتدا مفاهیم و مبانی تخلیه اضطراری و سپس راهنمایی عملی برای چنین عملیات مهمی در بیمارستان ارائه شود. در ادامه در بخش پنجم تمرین‌های آموزشی تخلیه مورد بحث قرار گرفته است و در بخش‌های ششم و هفتم سعی شده با در نظر گرفتن سامانه فرماندهی حادثه‌ی بیمارستانی راهنمای برنامه ریزی حادثه و راهنمای پاسخ به حادثه در تخلیه‌ی اضطراری بیمارستان ارائه شود.

با این وجود باید دقت شود که تخلیه‌ی اضطراری بیمارستان یک برنامه ریزی ثابت نیست که به صورت کامل جزئیات وظایف و مسئولیت‌های هر یک از اعضای تیم تخلیه بیمارستانی را ارائه دهد. در حقیقت اجزای ارائه شده و کارکنان معرفی شده در کتاب حاضر می‌تواند بر اساس ساختار خاص یک بیمارستان و این که کدام یک از برنامه‌های تخلیه‌ی اضطراری مدنظر است، تغییر کند.

کتاب پیشگیری از آتش سوزی و تخلیه اضطراری بیمارستان مناسب چه کسانی است؟

این کتاب می‌تواند به منظور بهسازی در بیمارستان‌های موجود و همچنین برای بهبود ایمنی در برابر آتش سوزی در بیمارستان‌هایی که به تازگی ساخته شده‌اند مورد استفاده قرار بگیرد.

در بخشی از کتاب پیشگیری از آتش سوزی و تخلیه اضطراری بیمارستان می‌خوانیم:

ملاحظات مربوط به برنامه ریزی برای بیمارستان‌های موجود و در حال احداث یکی از ملاحظات اساسی در پیشگیری از آتش سوزی بیمارستان‌ها، پرهیز از استفاده‌ی مواد قابل سوختن در اجزای سازه‌ای به عنوان مثال: کف، دیوار سقف، پله‌ها، درب‌های خروج اضطراری و غیر سازهای (به عنوان مثال: درب، پنجره، سقف کاذب، فیکسچر، نما، عایق‌بندی، لوله کشی‌های برق و آب) بیمارستان است.

تسهیلات مراقبتی درمانی که در حال ساخت هستند باید بر اساس کدها و دستورالعمل‌های ساختمانی که در خصوص پیشگیری از آتش سوزی طراحی شوند و مواد و مصالح مورد استفاده در این تسهیلات نیز باید میزان مقاومت کافی در برابر آتش سوزی داشته باشند. (این میزان به مدت زمانی که یک ماده‌ی مشخص می‌تواند در حداکثر درجه حرارت مشخص نسبت به آتش دوام بیاورد و یکپارچگی خود را از دست ندهد، گفته می‌شود. این میزان شامل قدرت و قابلیت عایق آن ماده می‌شود و معمولا بر اساس ساعت محاسبه می‌گردد). در خصوص اجزای سازه‌ای و غیر سازهای میزان مقاومت در برابر آتش سوزی می‌تواند زمانی بین 30 دقیقه تا 4 ساعت باشد.

به منظور تعیین و بررسی نیاز به بازسازی تسهیلات مراقبتی درمانی برای کند کردن آتش سوزی، لازم است تا نقشه‌ها و برنامه ریزی‌های نقشهی چون ساخته آخرین نسخه‌ی نقشه ساختمان مورد بازبینی قرار بگیرد. نقشه‌های چون ساخت نیز باید برای تسهیلات مراقبتی درمانی جدید نیز ایجاد شوند زیرا این نقشه‌ها می‌توانند به عنوان رفرنسی برای آینده مورداستفاده قرار بگیرد، به عنوان مثال این نقشه‌ها را می‌توان در موارد بازسازی و نوسازی مورد استفاده قرار داد.
فهرست مطالب کتابمقدمه
اصول کلی راهنما
بخش اول: پیشگیری
بخش دوم: خاموش‌سازی آتش
بخش سوم: بیمارستان (مفاهیم و کلیات)
بخش چهارم: تخلیه اضطراری بیمارستان (راهنمای عملی)
بخش پنجم: تمرین های آموزش تخلیه
بخش ششم: راهنمای برنامه ریزی حادثه: تخلیه، پناه‌گیری در محل و ترک بیمارستان
بخش هفتم: راهنمای پاسخ به حوادث: تخلیه، پناه‌گیری در محل و ترک بیمارستان
فرم‌ها و پیوست‌ها
منابع
ادامه فهرستمشخصات کتاب الکترونیکقیمت نسخه الکترونیک

معرفی و دانلود PDF کتاب پیشگیری از آتش سوزی و تخلیه اضطراری بیمارستان | محمدرضا خواجه امینیان | انتشارات دانشگاه یزد