دسته‌بندی نشده · فوریه 16, 2022 0

معرفی و دانلود PDF کتاب ژنتیک مولکولی | محمدمهدی حیدری | انتشارات دانشگاه یزدمعرفی کتاب ژنتیک مولکولیکتاب ژنتیک مولکولی با ارائه مهمترین مباحث ژنتیک، مطالب اساسی از مبانی این رشته را گردآوری کرده است. محمدمهدی حیدری سعی کرده است تا در این کتاب با پرداختن به مباحث مهم رشته ژنتیک مولکولی و ‌اصول‌ شناختی‌ ژن‌ها‌ از‌ نظر ساختار‌ و‌ عملکرد، ‌واکاوی ژنوم و‌ مکانیسم‌های ‌اساسی‌ بیولوژی ‌مولکولی‌ همچون همانند‌سازی، ‌نسخه‌برداری‌ و‌ سنتز‌ پروتئین، گام بزرگی در فهم این دانش برداشته است.

درباره کتاب ژنتیک مولکولی:

پس از سال‌ها پیشرفت‌ علم‌ ژنتیک که کارکرد‌ ژن‌ و‌ بیماری‌های مربوط به آن را بررسی می‌کند، این رشته توانست در بسیاری از علوم و فنون مانند پزشکی، ‌صنعت، ‌کشاورزی راه خود را باز کند و تاثیرگذار باشد.

‌پژوهش‌های ژنتیکی‌ دیدگاهی تازه در بین افراد ایجاد کرده است. نگاهی که فرد را متوجه هسته تغییرات وجودی خود می‌گرداند و او را متوجه این مساله می‌کند که رفتار و کارکردهای فیزیکی ما از DNA و ساختار کروموزوم‌ها تاثیر می‌پذیرد.

در‌ سال‌های‌ اخیر، دانش ما‌ از عملکرد و ساختار ژن‌ها و ارتباط آن‌ها با‌ عملکرد سلول‌ها ‌بسیار‌ پیشرفت‌ کرده است. ‌علم ژنتیک مولکولی‌ این پیشرفت را مرهون توسعه فناوری‌های‌ جدیدی در‌ زمینه انواع روش‌های ‌مولکولی بسیار دقیق می‌باشد. در‌ کشور ‌ما‌ نیز متخصصین تمام ‌سعی ‌خود ‌را‌ برای ‌پیشرفت و توسعه این ‌گرایش از ‌علم ‌ژنتیک می‌نمایند.

دکتر محمدمهدی حیدری دانشیار ژنتیک مولکولی، عضو هیات علمی دانشگاه یزد در کتاب ژنتیک مولکولی (Molecular genetic) با مورد بحث قرار دادن مکانیسم‌های‌ مولکولی‌ هر‌ فرآیند‌ طبق‌ یافته‌های‌ جدید‌ محققان‌ کتاب جامع و کاملی را برای پژوهشگران گرایشات ژنتیک ارائه کرده است تا دانشجویان‌ علاقمند‌ در تمامی مقاطع تحصیلی از‌ خواندن‌ و‌ درک‌ علم‌ ژنتیک‌ مولکولی‌ استفاده‌ لازم را‌ ببرند.

کتاب ژنتیک مولکولی برای چه کسانی مناسب است؟

خواندن این کتاب به دانشجویان علوم مرتبط با زیست‌شناسی و ژنتیک (اعم از ژنتیک مولکولی، پزشکی، گیاهی و تکنولوژی) توصیه می‌شود.

در بخشی از کتاب ژنتیک مولکولی می‌خوانیم؟

در برخی از سلول‌های انسانی مانند پوست، پوشش روده و مغز استخوان، تقسیم‌های سلولی تا پایان عمر صورت می‌گیرد، اما در سلول‌های حساس به نور در چشم و سلول‌های ماهیچه‌ای، تقسیم سلولی و جایگزینی صورت نمی‌گیرد. نه فقط تقسیم سلولی بر حسب نوع سلول باید دقیقا کنترل گردد، بلکه در مواردی هم باید متوقف شود.

انسان از موش بزرگ‌تر و از فیل کوچک‌تر است. این موضوع بعلت آن است که تعداد سلول‌های انسان (تقسیم سلولی بیشتر) از موش بیشتر و از فیل کمتر است. سوال اینجا است که این اختلاف در چیست؟ چرا انسان به اندازه فیل یا وال رشد نمی‌کند؟ آنچه امروزه مشخص شده است آن است که انسان دارای ژن‌های کنترل کننده تقسیم سلولی است. عملکرد دقیق آن‌ها نه فقط تعیین کننده اندازه ما است، بلکه باعث جلوگیری از تقسیم زیاد و تبدیل شدن آن‌ها به سلول سرطانی می‌شود.

در بدن یک فرد بالغ، تقسیم سلولی معمولا برای جایگزین کردن سلول‌هایی که مرده‌اند، لازم است. در حقیقت هر کدام از ما باید برای زنده ماندن در هر ثانیه، چند میلیون سلول بسازیم. اگر همه تقسیمات سلولی در بدن ما متوقف شود (بطور مثال تحت تاثیر دوزهای بالای اشعه ایکس) همه ما ظرف چند روز می‌میریم.

چرخه سلولی شامل دو مرحله است. اولین مرحله اینترفاز است که حدود 90% از چرخه سلولی را به خود اختصاص می‌دهد. در این مرحله مواد سلولی ساخته شده و سلول رشد می‌کند، به طوری که مقدار توده سلولی افزایش می‌یابد، بدون آن که سلول از نظر شکل آنچنان تغییری یابد.

هر زمان اینترفاز کامل گردد، سلول وارد تقسیم میشود که بر حسب نوع سلول، این تقسیم می‌تواند میتوز یا میوز باشد. تقسیم میتوز در سلول‌های بدنی (سوماتیک) و سلول‌های اولیه جنسی (اووگونیوم و اسپرماتوگونیوم) رخ می‌دهد، اما تقسیم میوز در سلول‌های جنسی برای تشکیل گامت (اسپرم یا تخمک) انجام می‌شود. در اینجا، ابتدا به تقسیم میتوز و رفتار کروموزوم‌ها در حین تقسیم پرداخته می‌شود.
فهرست مطالب کتابپیشگفتار
فصل اول: تقسیمات سلولی و چرخه سلولی
فصل دوم: ساختار و انواع DNA
فصل سوم: ساختار و سازمان‌دهی ژنوم
فصل چهارم: همانندسازی ژنوم پروکاریوت‌ها و یوکاریوت‌ها
فصل پنجم: نسخه‌برداری از ژنوم
فصل ششم: پردازش و پیرایش مولکول‌های RNA
فصل هفتم: ترجمه mRNA و سنتز پروتئین
فصل هشتم: تنظیم بیان ژن در پروکاریوت‌ها
فصل نهم: تنظیم بیان ژن در یوکاریوت‌ها
فصل دهم: جهش، نوترکیبی و ترمیم
واژه‌نامه
منابع

معرفی و دانلود PDF کتاب ژنتیک مولکولی | محمدمهدی حیدری | انتشارات دانشگاه یزد