دسته‌بندی نشده · آوریل 13, 2022 0

معرفی و دانلود PDF کتاب گام به گام دروس نهم متوسطه اول: درس یار ریاضی | محمدرضا محمدی | انتشارات منتشران

[ad_1]

معرفی کتاب گام به گام دروس نهم متوسطه اول: درس یار ریاضیکتاب گام به گام دروس نهم متوسطه اول: درس یار ریاضی نوشته‌ی محمدرضا محمدی و زهرا جالینوسی، شامل سوالات پرتکرار و پاسخ‌های تشریحی است که به دانش‌آموزان پایه نهم دبیرستان کمک می‌کند تا در درس ریاضی به تسلط برسند.

کتاب گام به گام دروس نهم متوسطه اول: درس یار ریاضی برای چه کسانی مناسب است؟

این کتاب به دانش‌آموزان پایه نهم متوسطه اول پیشنهاد می‌شود که می‌خواهند در درس ریاضی تسلط کافی پیدا کنند. همچنین مطالعه‌ی کتاب حاضر برای آموزگاران این پایه نیز کاربردی‌ست.
فهرست مطالب کتابفصل 1: مجموعه‌ها
درس 1: معرفی مجموعه
درس 2: مجموعه‌های برابر و…
درس 3: اجتماع، اشتراک و…
درس 4: مجموعه‌ها و احتمال
فصل 2: عددهای حقیقی
درس 1: عددهای گویا
درس 2: عددهای حقیقی
درس 3: قدرمطلق و محاسبۀ…
فصل 3: استدلال و اثبات در…
درس 1: استدلال
درس 2: آشنایی با اثبات در هندسه
درس 3: هم نهشتی مثلث‌ها
درس 4: حل مسئله در هندسه
درس 5: شکل‌های متشابه
فصل 4: توان و ریشه
درس 1: توان صحیح
درس 2: نماد علمی
درس 3: ریشه‌گیری
درس 4: جمع و تفریق رادیکال‌ها
فصل‌ 5: عبارت‌های جبری
درس 1: عبارت‌های جبری و…
درس 2: چند اتحاد دیگر، تجزیه…
درس 3: نابرابری‌ها و نامعادله‌ها
فصل 6: خط و معادله‌های خطی
درس 1: معادله خط
درس 2: شیب خط و عرض از مبدأ
درس 3: دستگاه معادله‌های خطی
فصل 7: عبارت‌های گویا
درس 1: معرفی و ساده کردن…
درس 2: محاسبات عبارت‌های گویا
درس 3: تقسیم چند جمله‌ای‌ها
فصل 8: حجم و مساحت
درس 1: حجم و مساحت کرد
درس 2: حجم هرم و مخروط
درس 3: سطح و حجم آزمون‌ها
ادامه فهرستمشخصات کتاب الکترونیکقیمت نسخه الکترونیک

معرفی و دانلود PDF کتاب گام به گام دروس نهم متوسطه اول: درس یار ریاضی | محمدرضا محمدی | انتشارات منتشران