دسته‌بندی نشده · آوریل 10, 2022 0

معرفی و دانلود PDF کتاب گام به گام دروس هشتم متوسطه اول: درس یار نگارش فارسی | فاطمه افضل خانی | انتشارات منتشرانمعرفی کتاب گام به گام دروس هشتم متوسطه اول: درس یار نگارش فارسیکتاب گام به گام دروس هشتم متوسطه اول: درس یار نگارش فارسی نوشته‌ی فاطمه افضل خانی، شامل سوالات پرتکرار و پاسخ‌های تشریحی است که به دانش‌آموزان پایه هشتم دبیرستان کمک می‌کند تا در درس نگارش فارسی به تسلط برسند.

کتاب گام به گام دروس هشتم متوسطه اول: درس یار نگارش فارسی برای چه کسانی مناسب است؟

این کتاب به دانش‌آموزان پایه هشتم متوسطه اول پیشنهاد می‌شود که می‌خواهند در درس نگارش فارسی تسلط کافی پیدا کنند. همچنین مطالعه‌ی کتاب حاضر برای آموزگاران این پایه نیز کاربردی‌ست.
فهرست مطالب کتابدرس 1: پس از تفکر و طراحی…
درس 2: افکار و گفتارمان را…
درس 3: ببینیم و بنویسم
درس 4: گوش بدهیم و بنویسیم
درس 5: لمس کنیم، بیوییم،…
درس 6: با سنجش و مقایسه،…
درس 7: با جانشین سازی،…
درس 8: دگرگونه ببینیم و…

معرفی و دانلود PDF کتاب گام به گام دروس هشتم متوسطه اول: درس یار نگارش فارسی | فاطمه افضل خانی | انتشارات منتشران