دسته‌بندی نشده · مارس 11, 2022 0

معرفی و دانلود کتاب آغازه‌ها و اختصارات در مدیریت با تاکید بر مدیریت ورزشی | علی محمد صفانیا | انتشارات بامداد کتابمعرفی کتاب آغازه‌ها و اختصارات در مدیریت با تاکید بر مدیریت ورزشیکتاب آغازه‌ها و اختصارات در مدیریت با تاکید بر مدیریت ورزشی نوشته‌ی علی محمد صفانیا، مرتضی دوستی و افسانه رحیم پور، با زبانی ساده و قابل فهم اختصارات و نشانه‌های سازمان‌های بین‌المللی را در حوزه‌ی ورزشی مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

درباره کتاب آغازه‌ها و اختصارات در مدیریت با تاکید بر مدیریت ورزشی:

«آغازه» کلمه‌ای‌ست که با بهره‌گیری از حروف آغازین کلمات پی در پی نام یک گروه، سازمان و … ایجاد می‌شود و «اختصارات» فرم کوتاه شده‌ی عبارت یا کلمه است که جهت راحتی بیان استفاده می‌شود و معمولا با حذف حروفی از مجموع حروف کلمه یا عبارت به دست می‌آید.

تعداد بسیاری از آغازه‌ها و اختصارات در کتب گوناگون مدیریت قابل دسترس هستند که در این کتاب به برخی از آن‌ها اشاره شده و نویسنده به طور فراگیر و جامع آن‌ها را مورد ارزیابی قرار داده است.

کتاب آغازه‌ها و اختصارات در مدیریت با تاکید بر مدیریت ورزشی برای چه کسانی مناسب است؟

مطالعه کتاب حاضر به افرادی که در حوزه‌ی علوم ورزشی و مدیریتی فعالیت دارند، پیشنهاد می‌شود.

در بخشی از کتاب آغازه‌ها و اختصارات در مدیریت با تاکید بر مدیریت ورزشی می‌خوانیم:

برخى از سازمان‌ها ممکن است به تنهایى به شناسایى شهروندان خوب و افرادى با رفتارهاى شهروندى بالقوه، قادر نباشند و نتوانند به مقدار مورد نیاز، این افراد را جذب و استخدام کنند. اما آن‌ها مى‌توانند با اجراى طرح‌هاى آموزشى براى کارکنان فعلى سازمان، به ایجاد رفتارهاى شهروندى مفید و سازنده بپردازند. استفاده از برنامه‌هاى آموزشى موجب تسهیل کمک‌هاى بین فردى در میان کارکنان مى‌شود. البته براى توسعه‌ى مهارت‌هاى کارکنان، مى‌توان از برنامه‌هاى آموزش میانى و چرخش شغلى نیز استفاده کرد.

یکى دیگر از روش‌هاى اجراى برنامه‌هاى آموزشى، برنامه‌هاى توسعه است که مستقیما با ایجاد رفتار شهروندى ارتباط دارد. مطالعات و بررسى‌ها نشان مى‌دهد که آموزش سرپرستان بر پایه‌ى اصول عدالت سازمانى با افزایش رفتار شهروندى در میان زیر دستان مرتبط است. به عبارت دیگر کارکنانى که سرپرستانشان دوره‌هاى آموزشى عدالت را طى کرده باشند، نسبت به سایر کارکنان، بیشتر تمایل به بروز رفتارهاى شهروندى از خود نشان مى‌دهند.
فهرست مطالب کتابمقدمه
اتحادیه‌ى بین‌المللى بازى‌هاى جهانى (IWGA)
الگوى ویژگى‌هاى شغلى (JCM)
انجمن‌هاى فدراسیون‌هاى ورزشى بین‌المللى مورد تأیید آى. اُ. سى (ARISF)
انجمن عمومى فدراسیون‌هاى ورزشى بین‌المللى (GAISF)
آى آر جى ERG
بازخورد 360 درجه
آکادمى بین‌المللى المپیک (IOA)
ایدکا (AI DCA)
بازنگرى بعد از عملیات AAB
برنامه‌ریزى سیستم‌هاى کسب و کار (BSP)
بودجه بر مبناى صفر (ZBB)
برنامه‌ریزى استراتژیک منابع انسانى (SHRP)
برنامه‌ریزى احتیاجات ظرفیت‌ها (CRP)
تحقیق عملیات OR
تعمیرات و نگه‌دارى بهره‌ور جامع (TPM)
توسعه‌ى سازمانى (OD)
تجزیه و تحلیل فاصله
جدول سازمانى (TO)
چهار سى (4_ C) در بازاریابى ورزشى
چرخه‌ى دمینگ PDCA
رفتار سازمانى (OB)
رفتار شهروندى سازمانى (OCB)
روز پاراالمپیک در مدارس (PSD)
روش‌بازنگرى و ارزشیابى برنامه PERT
روش مسیر بحرانى یا سى پى‌ام C. P. M
سازمان بین‌المللى استاندار (ISO)
سندرم سازگارى عمومى (GAS)
سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)
سیستم پشتیبانى تصمیم (DSS)
سیستم گزارشات مدیریت (MRS)
سیستم PRICE
عناصر نهفته در مفهوم راهبرد (P5)
عوامل حیاتى موفقیت (CSF)
قانون ایمنى و سلامت شغلى (OSHA)
کمیته‌ى ملى المپیک (NOCs)
کمیته‌ى بین‌المللى المپیک (IOC)
فدراسیون‌هاى بین‌المللى ورزشى (IFs)
کمیته‌هاى سازماندهى بازى‌هاى المپیک (OCOGs)
آمیخته بازاریابى (P5)
روابط عمومى (PR)
همبستگى المپیک (OS)
انجمن کمیته‌هاى ملى المپیک (ANOC)
مجمع فدراسیون‌هاى بین‌المللى زمستانى (AIWF)
فدراسیون‌هاى بین‌المللى ورزش دانشگاه‌ها (FISU)
فدراسیون بین‌المللى ورزش مدارس (ISF)
شوراى بین‌المللى ورزش‌هاى ارتش‌ها (CISM)
کمیته‌ى بین‌المللى پاراالمپیک (IPC)
کمیته‌ى بین‌المللى ورزش ناشنوایان (CISS)
فناورى اطلاعات و ارتباطات (ICT)
سیستم متخصص انعطاف‌پذیر (FMS)
بودجه‌بندى طرح و برنامه (PPBS)
کیفیت زندگى کارى (QWL)
هسته‌هاى کنترل کیفى (QCCs)
سیستم‌هاى پشتیبانى مدیران اجرایى (ESS)
آزمون زمینه‌اى ادراک (TAT)
نظریه‌ى گرایش روابط میان فردى بنیادى (FIRO)
مدل TQMEX
سیستم تصمیم‌گیرى گروهى (GDSS)
سیستم اطلاعات جغرافیایى (GIS)
فرهنگ سازمانى (OC)
عدالت سازمانى (OJ)
عناصر خبر 5 W
فعالیت 5 S ژاپنى
کارت شناسایى (ID)
آمیخته‌ى بازاریابى 8 P
گروه مشاوره‌اى بوستون BCG
ایده‌ى کلیدى در تجارت (PAL)
عوامل کلیدى موفقیت (KFS)
شرکاى تجارى المپیک (TOP)
مدل هفت S در فرهنگ سازمان
انجمن شرکت کنندگان در فعالیت‌هاى آکادمى بین‌المللى (IOAPA)
تئورى (Z)
گروه‌هاى کنترل کیفیت (QC)
کیفیت زندگى کارى (QWL)
برنامه‌ریزى احتیاجات مواد اولیه (MRP)
مدیریت تولید و عملیات (POM)
مدیریت در زمان تغییر (MCT)
مدیریت مؤسسات بین‌المللى (MIB)
نظام پردازش معامله (TPS)
نظام اطلاعات مدیریت (MIS)
مهارت‌هاى اجرایى (ES)
پویایى گروه‌هاى کار (WGD)
سیستم گزارشات مدیریت MRS
برنامه‌ریزى الزامات مواد MRP
نظریه‌ى X و Y
تئورى مدیریت دانش تیمى TKMT
کنترل آمارى کیفیت (SQC)
کیفیت زندگى کارى (QWL)
کنترل کیفیت QC
کار تیمى
مدیریت کیفیت جامع (TQM)
مدیریت منابع انسانى (HRM)
مدیریت منابع انسانى یعنى مدیریت کارکنان سازمان
مدیریت زمان (TM)
مدیریت برمبناى ارزش‌ها (MBV)
مدل تعالى سازمانى EFQM
مدیریت برمبناى هدف (MBO)
مقدار اقتصادى سفارش (EOQ)
مدیریت منابع انسانى (HRM)
مدل Achieve
مدیریت کیفیت جامع (TQM)
مدل پنج اس (5 S)
مهندسى مجدد BPR
مدل ABC
مدیریت روراست (شفاف) OBM
مدل هفت S و فرهنگ سازمان
مدل AGIL
مهندسى معکوس (RE)
مهارت‌هاى ارتباطى (CS)
نظریه‌ى عمومى سیستم‌ها (GST)
نقص صفر (ZD)
مدل امتیازات متوازن BSC
ویژگى‌هاى یک پیام خوب (AIDA)
وظایف مدیران POSDCORB
ویژگى‌هاى اهداف (SMART)
هزینه‌یابى بر مبناى فعالیت ABC
هفت O در تحقیقات بازاریابى
واژه‌نامه Glossary
ادامه فهرستمشخصات کتاب الکترونیکقیمت نسخه الکترونیک

معرفی و دانلود کتاب آغازه‌ها و اختصارات در مدیریت با تاکید بر مدیریت ورزشی | علی محمد صفانیا | انتشارات بامداد کتاب