معرفی و دانلود کتاب صوتی یک حیوون خونگی انتخاب کن گاس | جاکلین ویلیامز | آوارسامعرفی کتاب صوتی یک حیوون خونگی انتخاب کن گاسکتاب صوتی یک حیوون خونگی انتخاب کن گاس یکی دیگر از داستان‌های شنیدنی مجموعه‌ی «گاس جوجه تیغی» است. جاکلین ویلیامز در این اثر جذاب داستان گاس کوچولو را روایت می‌کند که دلش می‌خواهد یک حیوان خانگی برای روز تولدش داشته باشد. اما «مار» انتخابِ چندان مناسبی به عنوان حیوان خانگی به نظر نمی‌رسد…

درباره کتاب صوتی یک حیوون خونگی انتخاب کن گاس:

هر سال روز تولد گاس همان ماجرا تکرار می‌شد؛ جوجه‌تیغی داستانِ یک حیوون خونگی انتخاب کن گاس (!Pick a Pet, Gus) هر سال یک کادوی تولد یکسان درخواست می‌کرد اما هرگز به چیزی که دلش می‌خواست نمی‌رسید. چرا که حیوان خانگی چیزی نبود که مادر به راحتی با آن کنار بیاید.

امسال هم همین اتفاق افتاد. صبح روز تولد، گاس با عجله دست‌وصورتش را شست، پشت میز صبحانه نشست و درخواستش را مطرح کرد. او دلش می‌خواست خودش کادوی تولدش را انتخاب کند و قطعاً‌ انتخاب او چیزی نبود جز یک حیوان خانگی…

در نهایت مامان به گاس قول داد تا با همدیگر به فروشگاه حیوانات پاگل بروند گاس برای هدیه‌ی تولد، یک حیوان خانگی انتخاب کند. اما حیوان موردعلاقه‌ی او، غیرمعمول‌تر و خنده‌دارتر از چیزی بود که مامان و بابا فکرش را می‌کردند… جاکلین ویلیامز (Jacklyn Williams) در اثر حاضر داستانی را پیش روی مخاطبان کودک خود قرار می‌دهد که همزمان آن‌ها را سرگرم می‌کند و می‌خنداند. محمد طالشیان و نرگس داغمه‌چی صداپیشگی این اثر را بر عهده داشته‌اند.

کتاب صوتی یک حیوون خونگی انتخاب کن گاس مناسب چه کسانی است؟

جاکلین ویلیامز این کتاب دوست‌داشتنی را برای کودکان 5 تا 8 سال به نگارش درآورده است.

در بخشی از کتاب صوتی یک حیوون خونگی انتخاب کن گاس می‌شنویم:

ظهر همون روز گاس و بین، به همراه گانتر به پیاده‌روی رفتن. اون‌ها وقتی به خونه‌ی بیلی رسیدن، بادقت به اطرف نگاه دن و در نهایت روباه شیطون رو نزدیک دو درخت بزرگ دیدن. اون در حال چرت زدن بود و متوجه‌ی پسرها نشد.

گاس در گوش بیلی زمزمه کرد: “عجله کن. من یک فکری به ذهنم رسید.”

بعد آروم بدون اینکه صدایی ازشون در بیاد از در ورودی گذشتن و به درخت بیلی نزدیک شدن. گاس از درخت بالا رفت و روی یکی از شاخه‌هاش نشست. بین هم که تمام این مدت دنبالش می‌کرد، گانتر رو از جعبه‌ش درآورد و به دستش داد.

گاس به مارش گفت: “گانتر حواست رو جمع کن. وقتی به پشتت ضربه زدم باید دهنت رو تا جایی که می‌تونی باز کنی. ”

حرفاش با گانتر که تموم شد، شاخه‌ی درخت رو دو دستی گرفت، خودش رو خم کرد و با دستش نوک دماغ بیلی رو قلقلک داد. اون توی خواب زیر لب چیزی گفت و یکی از دست‌هاش رو به اینور و اونور تکون داد تا اگه پشه‌ای نیشش زده ازش فاصله بگیره. پسرها که از این واکنش روباه کوچولو خنده‌شون گرفته بود، جلوی دهنشون رو گرفتن تا صدای خنده‌هاشون بیلی رو بیدار نکنه.
فهرست مطالب کتاب صوتی۱۷ دقیقهیک حیوون خونگی انتخاب کن گاسادامه فهرستمشخصات کتاب صوتیقیمت نسخه صوتی

معرفی و دانلود کتاب صوتی یک حیوون خونگی انتخاب کن گاس | جاکلین ویلیامز | آوارسا