دسته‌بندی نشده · فوریه 14, 2022 0

مارکوس تیلمن: وحشی ضدروشن
میا با پدرش در جنگل زندگی می کند. او با تنهایی آشنا است، می‌تواند شکار کند و می‌داند که چگونه در فضای باز بگذرد. سپس او با سورن ملاقات می کند و شروع به زیر سوال بردن مسائل می کند. مارکوس تیلمن در اولین رمان خود نگاهی منحصر به فرد به رابطه بین انسان و طبیعت دارد.مارکوس تیلمن: وحشی ضدروشن