دسته‌بندی نشده · فوریه 16, 2022 0

معرفی و دانلود PDF کتاب نسبت بین امنیت، عدالت و رفاه | محسن مسعودیان | انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی تهرانمعرفی کتاب نسبت بین امنیت، عدالت و رفاهکتاب نسبت بین امنیت، عدالت و رفاه نوشته‌ی محسن مسعودیان، اثبات می‌کند که دین اسلام نه تنها به دنبال ایمان و معنویت مسلمانان است، بلکه می‌خواهد مردمانش در رفاه و ثروت زندگی کنند و آرامش داشته باشند.

درباره‌ی کتاب نسبت بین امنیت، عدالت و رفاه:

انسان‌ها در طول زندگی‌شان، نیازهای متفاوتی دارند که اگر به آن‌ها به درستی پاسخ داده شود، در همان راستا نیازهای مهم‌تری شکل می‌گیرد. به طور کلی انسان موجودی اشباع نشدنی است و نیازهایش پایان ندارند، اما به دلیل محدود بودن عمرش قادر نخواهد بود تمام مراتب کمال را طی کند.

برخی از نیازهای انسان نسبت به سایر آن‌ها نیز برتری دارد و شناخت و برآورده نمودنشان در زندگی بسیار اثرگذار می‌باشند. امام صادق (ع) می‌فرمایند: سه‌چیز است که مردم برای رسیدن به تکامل و سعادتمندی خود بدان نیاز دارند: امنیت، عدالت و رفاه!

کتاب نسبت بین امنیت، عدالت و رفاه برای چه کسانی مناسب است؟

متخصصان، پژوهشگران و افرادی که به دنبال بررسی نیازهای اساسی انسان‌ها در دین اسلام هستند، می‌توانند این کتاب را مطالعه کنند.

در بخشی از کتاب نسبت بین امنیت، عدالت و رفاه می‌خوانیم:

شهید مطهری با تمیز قائل شدن بین مفهوم عدالت و مساوات آن‌ها را در یک ردیف قرار نمی‌دهد و معتقد است یکسان دیدن انسان‌ها منجر به بر هم خوردن نظم اجتماعی می‌شود. تأکید وی به رعایت عدالت براساس شایستگی افراد بوده و رعایت توازن را از جمله راهکارهای رسیدن به عدالت معرفی می‌کند. بر اساس همین نظریه معتقد است هر فردی از نظر آفرینش، دارای استعدادها و شایستگی‌های خاصی است که اگر حق وی را مناسب با آن ادا کنیم، با وی به عدالت رفتار کرده‌ایم. اگر گاهی هم گفته می‌شود که عدالت همان مساوات قانونی است به این معناست که همه افراد باید در برابر قانون یکسان باشند و قانون میان آن‌ها تبعیض قائل نشود. بلکه استحقاق‌ها را رعایت کند؛ یعنی قانون با هر فردی مناسب با استعدادها و وضع خاص او رفتار کند (مطهری، 1373: 160).
فهرست مطالب کتابفصل اول: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
فصل دوم: امنیت
فصل سوم: عدالت
فصل چهارم: رفاه
فصل پنجم: رهیافت نظری میان امنیت، عدالت و رفاه در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
ادامه فهرستمشخصات کتاب الکترونیکقیمت نسخه الکترونیک

معرفی و دانلود PDF کتاب نسبت بین امنیت، عدالت و رفاه | محسن مسعودیان | انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی تهران