دسته‌بندی نشده · آوریل 12, 2022 0

معرفی و دانلود کتاب صوتی روح مجرد: یادنامه موحد عظیم و عارف کبیر، حاج سید هاشم موسوی حداد | سید محمدحسین حسینی طهرانیمعرفی کتاب صوتی روح مجرد: یادنامه موحد عظیم و عارف کبیر، حاج سید هاشم موسوی حداددر کتاب صوتی روح مجرد از سید محمدحسین حسینی طهرانی شنونده‌ی شمه‌ای از فضائل و کرامات حاج سید هاشم موسوی حداد، عارف و موحد فقید خواهید بود. گفتنی‌ست که گویندگی اثر حاضر بر عهده‌ی یاسر دعاگو بوده است.

درباره کتاب صوتی روح مجرد:

سید هاشم موسوی حداد یکی از عارفان نامیِ شیعه و از شاگردان برجسته‌ی سید علی قاضی بود. سید هاشم در شهر کربلا متولد شد و در نجف اشرف به تحصیل علمِ دین پرداخت. این طلبه‌ی وارسته هیچ در بند دنیا و تجملات مادی نبود، و از درآمد حاصل از نعل‌سازی، به ساده‌ترین شکل ممکن روزگار می‌گذرانید؛ در واقع لقب حداد (به معنی آهنگر) با توجه به حرفه‌ی ایشان به وی اطلاق شد. سید هاشم حداد در سال 1279 متولد شد، و به سال 1363 از دنیا رفت.

از وی نامه‌هایی چند به جامانده، که توسط شاگردشان، سید محمدحسین حسینی طهرانی گردآوری شده، و ذیل کتاب روح مجرد در اختیار علاقه‌مندانِ این موحد نامی قرار گرفته است. در کتاب نامبرده همچنین، در باب مهم‌ترین رئوس فکری و جالب‌توجه‌ترین اعتقادات دینی حاج سید هاشم موسوی حداد نیز بحث شده است.

کتاب روح مجرد در قالب دوازده بخش کلی تنظیم گشته است. سید محمدحسین حسینی طهرانی که خود یکی از بزرگان حوزه و از عالمان شاخص دوران به شمار می‌رود، در کتاب روح مجرد نهایت همّ خود را به کار برده تا فقط پاره‌ای از روشنای روح و قطره‌ای از دریای ایمان یار و استاد خود، حاج سید هاشم را بر ما که مخاطبین کتاب او هستیم، آشکار سازد.

از بخش‌های جالب توجه کتاب صوتی روح مجرد، خصوصاً باید به قسمت‌هایی اشاره کرد که در آن‌ها اشاراتی به علاقه‌ی حاج سید هاشم به عرفانِ مولوی و ابن عربی شده است؛ علاقه‌ای که البته انتقاداتی را از سوی برخی از ظاهربینان متوجه ایشان نمود؛ اما به هر رو، مانعی در غور حاج سید هاشم در حالات عرفانی نشد.

کتاب صوتی روح مجرد مناسب چه کسانی است؟

علاقه‌مندان به آثار مذهبی مخاطبین اصلی کتاب حاضرند.

با سید محمدحسین حسینی طهرانی بیشتر آشنا شویم:

سید محمدحسین حسینی طهرانی، ملقب به علامه طهرانی، از عالمان برجسته‌ی شیعه در قرن چهاردهم و پانزدهم هجری قمری، و از شاگردان علامه طباطبایی بود. از علامه طهرانی تاکنون سه مجموعه‌ی چندجلدی با نام‌های «امام‌شناسی»، «الله‌شناسی» و «معادشناسی» و همچنین، دو کتاب با عناوین «نخستین قربانی» و «وظیفه فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام» به زیور طبع رسیده است.

در بخشی از کتاب صوتی روح مجرد می‌شنویم:

یک شب که باز سخن از حضرت حداد به میان آمد، همان شخص محرک رو به من نموده گفت: حداد خدا را لخت و عریان معرفی می‌کند. آخر خدا که عریان نمی‌شود. حقیر ابداً لب به سخن نگشودم. همان شب در عالم رؤیا دیدم: او در مقابل من ایستاده است؛ و دهان خود را باز کرده بود، به طوری که دندان‌هایش پیدا بود. من مشت دست راست خود را گره کردم و به او گفتم: دیگر اگر درباره توحید حضرت حق تعالی اشکالی کنی چنان بر دهانت می‌کوبم که لب‌ها و دندان‌هایت با حلقومت یکی شوند!

آری. این گناه حداد است که خداوند را بدون زر و زیور و بدون آرایش، پاک و منزه بیان می‌کند… ولی چه فایده که گوش‌ها کر است و چشم‌ها کور!…
فهرست مطالب کتاب صوتی۵۶ دقیقهبخش اول – قسمت یک۶۴ دقیقهبخش اول – قسمت دو۴۳ دقیقهبخش سوم – قسمت یک۳۶ دقیقهبخش سوم – قسمت دو۴۰ دقیقهبخش چهارم – قسمت یک۳۵ دقیقهبخش چهارم – قسمت دو۶۳ دقیقهبخش پنجم – قسمت یک۵۶ دقیقهبخش پنجم – قسمت دو۳۷ دقیقهبخش پنجم – قسمت سه۳۸ دقیقهبخش پنجم – قسمت چهار۳۸ دقیقهبخش پنجم – قسمت شش۶۸ دقیقهبخش پنجم – قسمت هفت۶۰ دقیقهبخش پنجم – قسمت هشت۷۱ دقیقهبخش پنجم – قسمت نه۶۴ دقیقهبخش ششم – قسمت یک۳۲ دقیقهبخش ششم – قسمت دو۶۶ دقیقهبخش ششم – قسمت سه۴۳ دقیقهبخش ششم – قسمت چهار۵۰ دقیقهبخش ششم – قسمت پنج۳۸ دقیقهبخش ششم – قسمت شش۵۹ دقیقهبخش ششم – قسمت هفت۶۴ دقیقهبخش ششم – قسمت هشت۲۶ دقیقهبخش هفتم – قسمت یک۴۰ دقیقهبخش هفتم – قسمت دو۴۰ دقیقهبخش هشتم – قسمت یک۴۶ دقیقهبخش هشتم – قسمت دو۵۲ دقیقهبخش دوازدهم – قسمت یک۴۷ دقیقهبخش دوازدهم – قسمت دو۵۲ دقیقهبخش دوازدهم – قسمت سه۵۲ دقیقهبخش دوازدهم – قسمت چهارادامه فهرستمشخصات کتاب صوتیقیمت نسخه صوتی

معرفی و دانلود کتاب صوتی روح مجرد: یادنامه موحد عظیم و عارف کبیر، حاج سید هاشم موسوی حداد | سید محمدحسین حسینی طهرانی